settings icon
share icon
Vraag

Wat is Islam en wat geloven Moslims?

Antwoord


De religie van de Islam is vroeg in de 7e eeuw na Christus begonnen door een man die Mohammed heette. Hij beweerde bezocht te zijn door de engel Gabriel. Gedurende deze bezoekingen van de engel, die ongeveer 23 jaar plaatsvonden tot Mohammeds dood, onthulde de engel naar verluidt de woorden van God (die in het Arabisch en door Moslims “Allah” genoemd wordt) aan Mohammed. Deze gedicteerde onthullingen vormen samen de Koran, het heilige boek van de Islam. Islam leert dat de Koran de hoogste autoriteit is en de laatste onthulling van Allah.

Moslims, de aanhangers van de Islam, geloven dat de Koran het pre-existente (al bestaande) en volmaakte woord van Allah is. Verder wijzen veel Moslims alle anderstalige versies van de Koran af. Een vertaling is geen geldige versie van de Koran, die alleen in het Arabisch bestaat. Hoewel de Koran het voornaamste heilige boek is, wordt de Soenna gezien als de tweede bron van religieuze instructie. De Soenna werd door Mohammeds metgezellen geschreven en gaat over wat Mohammed deed, zei, en goedkeurde.

De kernpunten van de Islam zijn dat Allah de enige ware God is en dat Mohammed Allahs profeet was. Door simpelweg het geloof in deze twee zaken uit te spreken kan een persoon zich tot de Islam bekeren. Het woord “Moslim” betekent “degene die zich onderwerpt aan Allah”. De Islam beweert de enige ware religie te zijn waarvan alle andere religies afgeleid zijn (inclusief het Jodendom en Christendom).

Moslims baseren hun levens op de volgende vijf zuilen van de Islam:
  1. Het getuigenis van geloof: “Er is maar één God (Allah), en Mohammed is zijn profeet.”
  2. Gebed: per dag moeten er vijf gebeden uitgesproken worden.
  3. Gaven: men dient te geven aan de behoeftige mensen, want alles komt van Allah.
  4. Vasten: behalve incidenteel vasten moeten alle Moslims vasten tijdens het vieren van de Ramadan ( de negende maand van de Islamitische kalender ) .
  5. Hajj: de pelgrimstocht naar Mekka moet minstens eens in het leven uitgevoerd worden (tijdens de twaalfde maand van de Islamitische kalender).

Deze vijf leerstellingen, het raamwerk van gehoorzaamheid voor Moslims, worden serieus en letterlijk genomen. Of een Moslim het paradijs binnen mag gaan hangt af van gehoorzaamheid aan deze vijf zuilen.

De Islam verschilt op verschillende vlakken met het Christendom maar vertoont ook overeenkomsten. Net als het Christendom is de Islam monotheïstisch, maar in tegenstelling tot het Christendom verwerpt Islam de Drie-eenheid. De Islam accepteert delen van de Bijbel, zoals de Wet en de Evangeliën, maar wijst het grootste gedeelte van de Bijbel af omdat het godslasterlijk of ongeïnspireerd zou zijn.

De Islam beweert dat Jezus slechts een profeet was, en niet Gods enige Zoon (Moslims geloven dat alleen Allah God is, en hoe kan Hij dan een Zoon hebben?). De Islam beweert in plaats daarvan dat Jezus, hoewel Hij geboren is uit een maagd, geschapen is net als Adam, uit het stof der aarde. Moslims geloven niet dat Jezus stierf aan het kruis; en daarmee wijzen ze een van de belangrijkste leerstellingen van het Christendom af.

Tenslotte leert de Islam dat toegang tot het paradijs verdiend kan worden door het verrichten van goede werken en gehoorzaamheid aan de Koran. De Bijbel daarentegen onthult dat de mens zich niet kan meten met de heilige God. Alleen vanwege Zijn genade en liefde kunnen zondaars gered worden door geloof in Christus (Efeziërs 2:8-9).

Het is duidelijk dat de Islam en het Christendom niet allebei waar kunnen zijn. Óf Jezus was de grootste profeet, of Mohammed was het. Óf de Bijbel is het Woord van God, of de Koran. Verlossing wordt ofwel bereikt door het ontvangen van Jezus Christus als Verlosser, ofwel door gehoorzaamheid aan de vijf zuilen. Opnieuw: het kan niet zo zijn dat beide religies waar zijn. Deze waarheid, de scheiding tussen de twee religies op cruciale punten, heeft eeuwige gevolgen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is Islam en wat geloven Moslims?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries