settings icon
share icon
Vraag

Wat is een harmonisatie van de Evangeliën?

Antwoord


Een “harmonisatie” van de Evangeliën is de overeenstemming tussen de vier Bijbelse Evangeliën. De vier Evangeliën van het Nieuwe Testament zijn als de zangers van een vierstemmig koor. Ze dragen elk een specifiek stemgeluid bij, maar gecombineerd vormen de stemmen een prachtige samenzang. Elk van de vier Evangeliën getuigt over Jezus vanuit een perspectief dat weliswaar licht verschilt van de andere, maar ze vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Daarom zijn ze allemaal in harmonie met elkaar. Boeken die de vertellingen van de Evangeliën in chronologische volgorde plaatsen worden een harmonisatie van de Evangeliën genoemd, en sommige Bijbels bevatten een verwijzingsgedeelte waarin hetzelfde gebeurt.

Matteüs, Marcus en Lucas worden de “synoptische” Evangeliën genoemd, omdat zij veel van dezelfde gebeurtenissen in het leven van Jezus beschrijven (het woord synoptisch betekent “zelfde visie”). Johannes staat op zichzelf, en vult dingen aan die in de andere Evangeliën achterwege gelaten zijn. Elk van deze Evangeliën is geschreven voor een ander publiek en benadrukt verschillende aspecten van de bediening van Jezus. Het Evangelie van Matteüs is in de eerste plaats voor de Joden geschreven en benadrukt hoe Jezus de profetieën van een koninklijke Messias vervulde. Marcus is in de eerste plaats geschreven voor Christenen uit het Romeinse rijk of uit heidense volken, en bevat dus maar weinig profetieën uit het Oude Testament en geeft een verklaring voor veel Joodse woorden en gebruiken. In Marcus wordt Jezus beschreven als de Goddelijke Dienaar. Lucas is ook hoofdzakelijk geschreven voor niet-Joodse gelovigen, dus dit Evangelie verklaart ook Joodse gebruiken en gebruikt Griekse benamingen. Lucas had de intentie om een geordend verhaal te schrijven over het leven van Jezus en presenteert Jezus als de Mensenzoon, waarbij hij Zijn volledige menselijkheid benadrukt. Het Evangelie van Johannes benadrukt Jezus als de Zoon van God en bevat méér openbaringen van Jezus over Zichzelf dan enig ander Evangelie. Het geeft ook een veel gedetailleerder beeld van de gebeurtenissen tijdens de laatste dagen van Jezus.

Sommige mensen hebben geprobeerd om de Bijbel in diskrediet te brengen door te wijzen op ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in de Evangelieverhalen. Zij wijzen op verschillen in de volgorde waarin gebeurtenissen gepresenteerd worden, of kleine details aangaande die gebeurtenissen. Wanneer de vier beschrijvingen naast elkaar gelegd worden, zien we dat ze niet allemaal exact dezelfde chronologie volgen. Dit komt omdat de vertellingen grotendeels gerangschikt zijn op onderwerp, waarbinnen gebeurtenissen bij elkaar gezet zijn al naar gelang ze een soortgelijk thema hebben. Zo’n benadering per onderwerp is hoe de meesten van ons dagelijks gesprekken voeren.

Verschillen in kleine details, zoals het aantal engelen bij het graf van Jezus (Matteüs 28:5; Marcus 16:5; Lucas 24:4; Johannes 20:12) worden ook verklaard wanneer je de tekst voor zichzelf laat spreken. Matteüs en Marcus vermelden “een engel”, terwijl Lucas en Johannes twee engelen vermelden. Maar Matteüs en Marcus zeggen nergens dat er “slechts” één engel was; ze zeggen enkel dat er een engel aanwezig was. Zulke verschillen vullen elkaar aan, maar spreken elkaar niet tegen. Wellicht wordt er nieuwe informatie toegevoegd, maar die doet nooit de echtheid van de eerdere informatie teniet.

Net als de rest van de Schrift, zijn de vier Evangeliën een prachtig getuigenis van Gods openbaring aan de mens. Stel je een belastinginner (Matteüs) voor; een ongeschoolde Joodse jongen die nogal eens makkelijk het bijltje er bij neergooide (Marcus), een Romeinse dokter (Lucas) en een Joodse visser (Johannes), die allemaal met elkaar overeenstemmende getuigenissen over het leven van Jezus schrijven. Zonder Gods tussenkomst hadden zij nooit al die verbazingwekkend accurate verslagleggingen kunnen schrijven (2 Timoteüs 3:16). De geschiedenis, de profetie en de persoonlijke details geven tezamen allemaal één uitzonderlijk nauwkeurig beeld van Jezus – de Messias, de Koning, de Dienaar en de Zoon van God.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is een harmonisatie van de Evangeliën?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries