settings icon
share icon
Vraag

Verricht God nog steeds wonderen? Waarom verricht God geen wonderen meer zoals in de Bijbel?

Antwoord


Toen God verbazingwekkende en krachtige wonderen verrichtte voor de Israëlieten, leidde dat toen tot hun gehoorzaamheid? Nee, de Israëlieten waren God voortdurend ongehoorzaam en waren voortdurend tegen Hem in opstand, al aanschouwden zij al deze wonderen met eigen ogen. Dezelfde mensen die zagen hoe God de Rietzee in tweeën spleet, betwijfelden later of God wel in staat was om de inwoners van het Beloofde Land te verslaan. Lees de gelijkenis in Lucas 16:19-31 eens. In dit verhaal vraagt een man in de hel Abraham om Lazarus van het dodenrijk naar zijn broers te sturen om hen te waarschuwen. Abraham antwoordde: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.” (Lucas 16:31)

Jezus verrichtte talloze wonderen, maar toch geloofde het overgrote merendeel van de mensen niet in Hem. Als God tegenwoordig wonderen zou verrichten zoals Hij in het verleden deed, dan zou hetzelfde gebeuren. Mensen zouden versteld staan en een tijdje in God geloven. Maar dat zou een oppervlakkig geloof zijn, dat meteen weer zou verdwijnen als er iets onverwachts of angstaanjagends zou plaatsvinden. Een geloof dat op wonderen is gebaseerd is geen volwassen geloof. God verrichtte het grootste wonder aller tijden toen Hij in de mens Jezus Christus naar de aarde kwam om aan het kruis voor onze zonden te sterven (Romeinen 5:8), zodat wij gered konden worden (Johannes 3:16). God verricht nog steeds wonderen, maar een groot aantal hiervan wordt gewoonweg niet opgemerkt of wordt ontkend. Maar het is echt niet zo dat we nog meer wonderen nodig hebben. Wat wij nodig hebben is het geloof in het wonder van een reddend geloof in Jezus Christus.

We moeten bovendien goed begrijpen dat de wonderen bedoeld waren om de authenticiteit van de uitvoerder van de wonderen te bekrachtigen. Handelingen 2:22 verkondigt: “Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Hetzelfde wordt over de apostelen gezegd: “Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht.” (2 Korintiërs 12:12). Hebreeën 2:4 zegt het volgende over het Evangelie: “Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen.” We hebben nu de waarheid van Jezus in de Schrift. We hebben nu de teksten van de apostelen in de Schrift. Jezus en Zijn apostelen, zoals beschreven in de Bijbel, zijn de hoeksteen en het fundament van ons geloof (Efeziërs 2:20). In die zin zijn wonderen niet meer nodig, omdat de boodschap van Jezus en Zijn apostelen inmiddels aangetoond is en nauwkeurig in de Schrift is vastgelegd. Jazeker, God verricht nog steeds wonderen. Maar dat betekent niet dat we noodzakelijkerwijs wonderen moeten verwachten zoals de wonderen die in de Bijbel zijn vastgelegd.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Verricht God nog steeds wonderen? Waarom verricht God geen wonderen meer zoals in de Bijbel?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries