settings icon
share icon
Vraag

Spreekt God vandaag de dag nog tegen ons?

Antwoord


De Bijbel heeft vastgelegd dat God vele malen hoorbaar tegen mensen sprak (Exodus 3:14; Jozua 1:1; Rechters 6:18; 1 Samuël 3:11; 2 Samuël 2:1; Job 40:1; Jesaja 7:3; Jeremia 1:7; Handelingen 8:26; 9:15 – en dit zijn maar enkele van de vele voorbeelden). Er bestaat geen Bijbelse reden waarom God vandaag de dag niet hoorbaar tegen een mens zou kunnen of willen spreken. Met de honderden voorbeelden die in de Bijbel zijn vastgelegd over hoe God tegen mensen spreekt, moeten we in gedachten houden dat deze over een periode van meer dan 4000 jaar in de menselijke geschiedenis plaatsvonden. Gods hoorbare spraak is de uitzondering, niet de regel. Zelfs in de gevallen die in de Bijbel zijn vastgelegd is het niet altijd duidelijk of het ging om een hoorbare stem, een innerlijke stem of een mentale indruk.

God spreekt tegenwoordig inderdaad nog tegen mensen. God spreekt tot ons door middel van Zijn Woord (2 Timoteüs 3:16-17). Jesaja 55:11 vertelt ons: “zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.” De Bijbel heeft Gods woorden aan ons vastgelegd over alles wat we moeten weten om gered te worden en om het Christelijke leven te leiden. 2 Petrus 1:3-4 verkondigt: “Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte.”

Ten tweede spreekt God door middel van impressies, gebeurtenissen en gedachten. God helpt ons om goed van kwaad te onderscheiden door middel van onze gewetens (1 Timoteüs 1:5; 1 Petrus 3:16). God stelt ons verstand bij, zodat we Zijn gedachten kunnen denken (Romeinen 12:2). God staat toe dat bepaalde gebeurtenissen in onze levens plaatsvinden om ons richting te geven, ons te veranderen en ons te helpen om geestelijk te groeien (Jakobus 1:2-5; Hebreeën 12:5-11). 1 Petrus 1:6-7 herinnert ons hieraan: “Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.”

En tenslotte, jazeker, God spreekt waarschijnlijk soms hoorbaar tot mensen. Maar het is zeer twijfelachtig dat dit zo vaak gebeurt als sommige mensen beweren. Nogmaals, in de Bijbel is de hoorbare spraak van God de uitzondering, niet de regel. Als iemand beweert dat God tot hem of haar heeft gesproken, vergelijk dan altijd dat wat gezegd zou zijn met wat de Bijbel zegt. Als God vandaag de dag zou spreken, dan zouden Zijn woorden in volledige overeenstemming zijn met wat Hij in de Bijbel heeft gezegd. God spreekt Zichzelf niet tegen. 2 Timoteüs 3:16-17 verkondigt: “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.”

English



Terug naar Nederlandse home page

Spreekt God vandaag de dag nog tegen ons?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries