settings icon
share icon
Vraag

Waarom staat God natuurrampen toe, zoals aardbevingen, orkanen en tsunami’s?

Antwoord


Waarom staat God toe dat er aardbevingen, tornado’s, orkanen, tsunami’s, tyfoons, modderlawines en andere natuurrampen plaatsvinden? De tragedie van de tsunami in 2004 in Azië, de orkaan Katrina in 2005 in het zuidoosten van de Verenigde Staten en de modderlawines in 2006 in de Filipijnen hebben onder de mensheid tot veel twijfel geleid over de goedheid van God. Het is verontrustend dat natuurrampen vaak als “de hand van God” worden beschreven terwijl God niet de eer krijgt voor jaren, decennia of zelfs eeuwen gevuld met vredige weerpatronen. God heeft het hele universum en de natuurwetten geschapen (Genesis 1:1). De meeste natuurrampen zijn het gevolg van de werking van deze wetten. Orkanen, tyfoons en tornado’s zijn het gevolg van divergerende, botsende weerpatronen. Aardbevingen zijn het gevolg van verschuivingen in de structuur van de aardkorst. En tsunami's worden veroorzaakt door onderzeese aardbevingen.

De Bijbel verkondigt dat Jezus Christus de hele natuur bijeen houdt (Kolossenzen 1:16-17). Kan God natuurrampen verhinderen? Absoluut! Beïnvloedt God nu en dan het weer? Jazeker, zie Deuteronomium 11:17 en Jakobus 5:17. Veroorzaakt God soms natuurrampen als een oordeel over de zonde? Jazeker, zie Numeri 16:30-34. Het boek Openbaring beschrijft vele gebeurtenissen die ongetwijfeld als natuurrampen kunnen worden beschreven (Openbaring hoofdstukken 6, 8 en 16). Is elke natuurramp een straf van God? Absoluut niet.

Net zoals God toestaat dat slechte mensen slechte dingen doen, zo staat God ook toe dat de aarde de gevolgen laat zien die de zonde op de schepping heeft gehad. Romeinen 8:19-21 vertelt ons: “De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.” De zondeval van de mens heeft voor alles gevolgen gehad. Ook voor het universum dat wij bewonen. Alles in de schepping is onderworpen aan “zinloosheid” en “vergankelijkheid”. De zonde is uiteindelijk de oorzaak van natuurrampen, net zoals de zonde de oorzaak is van dood, ziekte en lijden.

We zijn nu dus weer terug waar we begonnen zijn. We kunnen begrijpen waarom natuurrampen plaatsvinden. Wat we niet begrijpen is waarom God toestaat dat ze plaatsvinden. Waarom stond God toe dat de tsunami in Azië meer dan 225.000 mensen doodde? Waarom stond God toe dat orkaan Katrina de huizen verwoestte van honderdduizenden mensen? Wat we kunnen weten is het volgende: God is goed! Er hebben tijdens natuurrampen vele verbazingwekkende wonderen plaatsgevonden en deze voorkwamen een nog groter aantal slachtoffers. Natuurrampen zorgen ervoor dat miljoenen mensen hun prioriteiten in het leven nog eens opnieuw onder de loep nemen. Honderden miljoenen euro's aan hulpgoederen wordt verzonden naar de mensen die te lijden hebben. Christelijke bedieningen hebben de mogelijkheid om te helpen, te dienen, raad te geven, te bidden en om mensen naar een reddend geloof in Christus te leiden! God kan, en zal, een groot goed voortbrengen uit vreselijke tragedies (Romeinen 8:28).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom staat God natuurrampen toe, zoals aardbevingen, orkanen en tsunami’s?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries