settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het dat God eeuwig is?

Antwoord


Het woord eeuwig betekent "altijddurend, zonder begin en zonder eind”. Psalm 90:2 vertelt ons over de eeuwigheid van God: “Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid”. Omdat mensen alles afmeten in tijd, is het erg moeilijk voor ons om iets te bevatten dat geen begin had, maar dat er altijd is geweest en er altijd zal blijven. De Bijbel probeert echter Gods bestaan of Zijn eeuwigheid niet te bewijzen, maar begint simpelweg met de uitspraak “In het begin schiep God…” (Genesis 1:1). Daaruit blijkt dat aan het begin van de vastgelegde tijd, God al bestond. Van een periode die eindeloos ver terug gaat tot een periode die eindeloos ver weg is, in alle eeuwen der eeuwen, was en blijft God er altijd.

Toen Mozes van God opdracht had gekregen om een boodschap van Hem naar de Israëlieten te brengen, vroeg Mozes zich af wat hij moest zeggen wanneer ze hem zouden vragen wat Gods naam was. Gods antwoord onthult veel: “Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.’" (Exodus 3:14). Dit duidt op het ware wezen van God, Zijn onveroorzaakte bestaan, en dat Hij het Wezen der wezens is. Het beschrijft ook Zijn eeuwigheid en onveranderlijkheid, en Zijn standvastigheid en trouw in het vervullen van Zijn beloftes, omdat alles voor alle tijden geldt: verleden, heden en toekomst. Het gaat er om, dat Hij niet alleen is wat Hij nu is, maar ook is wat Hij geweest is en dat Hij is wat Hij zal zijn. Gods eigen woorden over Zijn eeuwigheid komen tot ons in de pagina’s van de Schrift.

Jezus Christus, de vleesgeworden God, bevestigde ook Zijn Goddelijkheid en Zijn eeuwigheid aan de mensen uit Zijn tijd door hen te zeggen: “Van voordat Abraham er was, ben ik er.” (Johannes 8:58). Het is duidelijk dat Jezus beweerde de vleesgeworden God te zijn, want toen de Joden Zijn uitspraak hoorden probeerden ze Hem te stenigen. Voor de Joden gold het als heiligschennis die met de dood bestraft moest worden, als iemand van zichzelf zei dat hij de eeuwige God was (Leviticus 24:16). Jezus zei eeuwig te zijn, zoals ook Zijn Vader eeuwig is. Dit werd opnieuw verklaard door Johannes ten aanzien van het wezen van Christus: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.” (Johannes 1:1). Voordat de tijd begon waren Jezus en Zijn Vader één in wezen, en deelden in gelijke mate van de eeuwigheid.

Romeinen 1:20 vertelt ons dat Gods eeuwigheid en Zijn eeuwige macht aan ons geopenbaard worden door Zijn schepping. Iedereen ziet en begrijpt dit aspect van Gods wezen doordat men ziet hoe alles gemaakt is. De zon en hemellichamen zijn al eeuwen in hun baan. De seizoenen komen en gaan in de daarvoor bestemde tijd, de bomen produceren blad in de lente en ze laten dat blad vallen in de herfst. Jaar na jaar duren deze dingen voort, en niemand kan ze stoppen of Gods plan veranderen. Dit alles getuigt van Gods eeuwige macht en plan voor de aarde. Op een dag zal Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken en zij zullen, evenals Hijzelf, eeuwig voortbestaan. Wij die aan Christus toebehoren door geloof zullen ook in eeuwigheid verdergaan, en de eeuwigheid delen van onze God naar Wiens beeld wij geschapen zijn.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat betekent het dat God eeuwig is?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries