settings icon
share icon
Vraag

Is God eerlijk?

Antwoord


Gelukkig voor ons is God niet eerlijk in de zin dat Hij ons zou geven wat ons toekomt. Want een dergelijke eerlijkheid zou betekenen dat iedereen precies krijgt wat hij of zij verdient.

Veel mensen denken dat eerlijkheid hetzelfde is als een gelijke behandeling voor alle mensen. Maar als God op die manier volledig eerlijk zou zijn, zouden we allemaal voor eeuwig in de hel moeten boeten voor onze zonden, want dat is precies wat we verdienen. We hebben allemaal gezondigd tegen God (Romeinen 3:23) en verdienen daarom de eeuwige dood (Romeinen 6:23). Als we zouden ontvangen wat we verdienen, zouden we eindigen in de vuurpoel (Openbaring 20:14-15). Maar God is niet op die manier “eerlijk”. In plaats daarvan is Hij genadig en goed, en dus zond Hij Jezus Christus om in onze plaats te sterven op het kruis en de straf te ondergaan die wij verdienen (2 Korintiërs 5:21). Het enige wat wij hoeven te doen is in Hem geloven en wij zullen gered worden, vergeven worden, en een eeuwig thuis in de hemel ontvangen (Johannes 3:16).

Maar ondanks Gods liefhebbende genade, zou niemand op eigen kracht in Hem geloven (Romeinen 3:10-18). God moet ons naar Zich toe trekken zodat wij kunnen geloven (Johannes 6:44). God trekt niet iedereen, maar alleen bepaalde mensen die Hij oppermachtig gekozen heeft (Romeinen 8:29-30; Efeziërs 1:5, 1:11). In onze ogen is dat niet “fair”, omdat het lijkt alsof God niet iedereen hetzelfde behandelt. Maar God hoeft helemaal niemand te kiezen. Wederom: het zou volledig eerlijk zijn als iedereen eeuwig in de hel zou verblijven. Dat God sommige mensen redt is niet oneerlijk ten opzichte van degenen die niet gered worden, omdat ze precies ontvangen wat ze verdienen.

Degenen die door God uitverkoren zijn, ontvangen Gods liefde en genade. Maar wanneer God onze harten aantrekt en ons denken opent, hebben we allemaal de mogelijkheid om gehoor te geven aan de openbaring van de schepping (Psalm 19:1-4) en aan het geweten dat God in ons geplaatst heeft (Romeinen 2:15). Zo kunnen we ons tot God wenden. Mensen die dat niet doen, zullen ontvangen wat zij werkelijk verdienen vanwege hun afwijzing van Hem. Mensen die Hem afwijzen, ontvangen een eerlijke straf (Johannes 3:18, 3:36). Mensen die geloven, ontvangen veel meer en iets veel beters dan zij verdienen. Maar niemand krijgt meer straf dan hij of zij verdient. Is God “fair”? Nee. Gelukkig is God veel meer dan alleen maar “fair”. God is vriendelijk, genadig en vergevingsgezind – maar ook heilig, juist en rechtvaardig.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is God eerlijk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries