settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het dat God almachtig is?

Antwoord


Almacht betekent letterlijk de macht over alles. Omdat wij weten dat God oneindig en soeverein is, kunnen we concluderen dat Hij ook almachtig moet zijn. Dit geldt eveneens voor Zijn eigenschappen alwetendheid en alomtegenwoordigheid. Hij heeft alle macht over alle dingen te allen tijde en op alle manieren.

Job sprak over Gods macht in Job 42:2: “‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.” Job erkende de almacht van God bij de uitvoering van Zijn plannen. Mozes werd er ook door God aan herinnerd dat Hij alle macht had om Zijn doelen ten aanzien van de Israëlieten te volbrengen: “Maar de HEER antwoordde: ‘Schiet de macht van de HEER soms tekort? Je zult spoedig zien of ik mijn belofte nakom.’” (Numeri 11:23)

Nergens is de almacht van God zo duidelijk te zien als in de schepping. God zei: “Er moet …. komen” en het was er (Genesis 1:3, 6, 9, etc.). De mens heeft gereedschappen en materialen nodig om iets te maken, maar God sprak, en door de kracht van Zijn Woord werd alles uit niets geschapen. “Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.” (Psalm 33:6)

Gods macht zien we ook in de instandhouding van Zijn schepping. Al het leven op aarde zou uitsterven als God niet voortdurend voorzag in alles wat we nodig hebben voor voedsel, kleding en onderdak, allemaal afkomstig uit hernieuwbare bronnen die worden onderhouden door Zijn kracht als de redder van mens en dier (Psalm 36:8). De zeeën die het grootste deel van de aarde bedekken, en waarover wij machteloos zijn, zouden ons overweldigen als God niet hun grenzen opgelegd had (Job 38:8-11).

Gods almacht strekt zich uit tot overheden en leiders (Daniël 2:21), doordat Hij hen aan banden legt of juist hun gang laat gaan volgens Zijn plannen en doelstellingen. Zijn macht is onbegrensd ten opzichte van Satan en zijn demonen. Satans aanval op Job was beperkt tot enkele acties. Hij was begrensd door Gods ongelimiteerde macht (Job 1:12, 2:6). Jezus herinnerde Pilatus eraan dat hij geen macht over Hem had tenzij die hem door de almachtige God gegeven was (Johannes 19:11).

Omdat Hij almachtig is, kan God alles doen. Maar dat betekent niet dat God Zijn almacht verloren heeft wanneer de Bijbel zegt dat Hij sommige dingen niet kan doen. Zo staat bijvoorbeeld in Hebreeën 6:18 dat Hij niet kan liegen. Dat betekent niet dat Hij niet de kracht heeft om te liegen, maar dat God verkiest niet te liegen, in overeenstemming met Zijn eigen morele volkomenheid. Op dezelfde manier, hoewel Hij almachtig is en het kwaad haat, staat Hij toe dat slechte dingen gebeuren, ten behoeve van Zijn goede doel. Hij gebruikt sommige slechte gebeurtenissen om Zijn doelen te volbrengen, zoals toen het grootste kwaad ooit plaatsvond – het doden van het perfecte, heilige, onschuldige Lam van God voor de verlossing van de mensheid.

Als de vleesgeworden God is Jezus Christus almachtig. Zijn macht zien we in de wonderen die Hij deed – Zijn talrijke genezingen, het voeden van de vijfduizend (Marcus 6:30-44), het bedwingen van de storm (Marcus 4:37-41) en het ultieme machtsvertoon: het opwekken uit de dood van Lazarus en het dochtertje van Jaïrus (Johannes 11:38-44, Marcus 5:35-43). Dit zijn allemaal voorbeelden van Zijn heerschappij over leven en dood. De dood is de belangrijkste reden dat Jezus naar de aarde kwam – om de dood te vernietigen (1 Korintiërs 15:22, Hebreeën 2:14) en om zondaars in een juiste verstandhouding met God te brengen. De Here Jezus zei duidelijk dat Hij het vermogen had om Zijn leven neer te leggen en de macht had om het weer op te pakken, een feit waar Hij op zinspeelde toen Hij sprak over de tempel (Johannes 2:19). Hij had de macht om indien nodig twaalf legioenen engelen op te roepen om Hem te redden gedurende Zijn berechting (Matteüs 26:53), maar Hij offerde Zichzelf nederig in de plaats van anderen (Filippenzen 2:1-11).

Het grote mysterie is dat gelovigen in deze macht kunnen delen, omdat zij in Jezus Christus verbonden zijn met God. Paulus zegt: "Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt " (2 Korintiërs 12:9b). Gods macht wordt met name in ons verheerlijkt wanneer onze zwaktes het grootst zijn, want Hij is “door de kracht die in ons werkt bij machte oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken” (Efeziërs 3:20). Gods macht blijft ons vasthouden in genade ondanks onze zonden (2 Timoteüs 1:9-12) en Zijn macht behoedt ons voor struikelen (Judas 1:24). Zijn macht zal worden uitgeroepen door alle hemelbewoners in alle eeuwigheid (Openbaring 19:1). Moge dat ons eindeloze gebed zijn!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat betekent het dat God almachtig is?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries