settings icon
share icon
Vraag

Wat is het Christendom en wat geloven Christenen?

Antwoord


1 Korintiërs 15:1-4 zegt: “Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.”

In een notendop is dit het geloof van Christenen. Het Christendom is uniek in vergelijking met alle andere religies, omdat het Christendom meer te maken heeft met een relatie dan met een religieus gebruik. In plaats van een lijst aan te houden van dingen die wel of niet gedaan mogen of moeten worden, is het doel van het Christendom om een intieme levenswandel met God de Vader op te bouwen. Die relatie is mogelijk gemaakt door het werk van Jezus Christus en de bediening in het leven van de Christen door de Heilige Geest.

Christenen geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God is, en dat de leer van de Bijbel het allerhoogste gezag is (2 Timoteüs 3:16, 2 Petrus 1:20-21)  Christenen geloven in één God die in drie Personen bestaat: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.

Christenen geloven dat de mensheid speciaal werd geschapen om een relatie met God te hebben, maar dat de zonde alle mensen van God heeft afgezonderd (Romeinen 5:12, Romeinen 3:23). Het Christendom onderwijst dat Jezus Christus, volledig God en toch volledig mens (Filippenzen 2:6-11), naar de aarde kwam en dat Hij aan het kruis is gestorven. Christenen geloven dat Christus na Zijn kruisdood werd begraven, weer uit de dood opstond en Zich nu aan de rechterhand van de Vader bevindt, waar Hij voor altijd voor de gelovigen bemiddelt (Hebreeën 7:25). Het Christendom verkondigt dat de dood van Jezus aan het kruis voldoende was om de zondeschuld van alle mensen volledig af te lossen en dat hierdoor de verbroken relatie tussen God en mens hersteld is (Hebreeën 9:11-14, Hebreeën 10:10, Romeinen 6:23, Romeinen 5:8).

Om gered te worden hoeft een mens slechts volledig te vertrouwen op het voltooide werk van Christus aan het kruis. Als iemand gelooft dat Christus in zijn plaats is gestorven, hiermee de prijs heeft betaald voor zijn eigen zonden en vervolgens uit de dood is opgestaan, dan is hij gered. Er is niets dat een mens kan doen om zijn verlossing te verdienen. Niemand kan zelf “goed genoeg” zijn om God op eigen kracht tevreden te stellen, omdat wij allen zondaars zijn (Jesaja 64:6-7, Jesaja 53:6). Daarnaast hoeft er ook niets meer gedaan te worden, omdat Christus al het werk al gedaan heeft! Toen Hij aan het kruis hing, zei Jezus: “Het is volbracht.” (Johannes 19:30)

Net zoals er niets gedaan kan worden om verlossing te verdienen, zo kan een mens ook niets doen om zijn of haar verlossing te verliezen, als hij of zij zijn vertrouwen heeft gesteld in het werk van Christus aan het kruis. Onthoud dat het werk door Christus gedaan en voltooid werd! De verlossing kent geen enkel aspect dat afhankelijk is van de ontvanger! Johannes 10:27-29 stelt: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven.”

Je zou kunnen denken: “Dit is geweldig! Zodra ik gered ben, kan ik doen en laten wat ik maar wil en toch mijn verlossing niet verliezen!” Maar verlossing heeft niets te maken met een vrijheid om te doen wat je ook maar wil. Verlossing is de bevrijding uit de slavernij aan de oude zondige aard en de vrijheid om een correcte relatie met God na te streven. Zo lang als gelovigen op deze aarde in hun zondige lichamen leven, zal er een doorgaande strijd plaatsvinden met verleidingen en zonde. Een zondig leven belemmert de relatie die God met de mensheid voor ogen heeft en zo lang als een gelovige in zonde leeft, zal hij niet de relatie met God hebben die Hij met hem wil hebben. Maar Christenen kunnen in hun strijd met de zonde als winnaar uit de bus komen door Gods Woord (de Bijbel) te bestuderen en in hun levens toe te passen en door beheerst te worden door de Heilige Geest – dat wil zeggen, door zich in hun dagelijkse omstandigheden over te geven aan de invloed en leiding van de Geest en door middel van de Geest gehoorzaam te zijn aan Gods Woord.

Terwijl veel levensbeschouwingen vereisen dat een mens bepaalde dingen doet of laat, gaat het Christendom over het aangaan van een relatie met God. Het Christendom gaat over het geloof dat Christus aan het kruis is gestorven als een betaling voor jouw eigen zonden en weer uit de dood is opgestaan. Jouw zondeschuld is betaald en je kunt nu in gemeenschap met God leven. Jij kunt je zondige aard overwinnen en door het leven gaan in gemeenschap met God en gehoorzaamheid aan God. Dat is het echte Bijbelse Christendom.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het Christendom en wat geloven Christenen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries