settings icon
share icon
Vraag

Geeft God mensen tegenwoordig nog steeds visioenen? Kunnen gelovigen verwachten dat visioenen een onderdeel van hun Christelijke ervaring zullen zijn?

Antwoord


Kan God mensen tegenwoordig nog visioenen geven? Jazeker! Geeft God mensen tegenwoordig nog visioenen? Mogelijk. Kunnen we verwachten dat visioenen een alledaagse gebeurtenis zijn? Nee. Zoals in de Bijbel is vastgelegd, sprak God vele malen tot mensen door middel van visioenen. Voorbeelden hiervan zijn Jozef de zoon van Jakob, Jozef de echtgenoot van Maria, Salomo, Jesaja, Ezechiël, Daniël, Petrus, Paulus en vele anderen. De profeet Joël voorspelde een ware vloed aan visioenen en dit werd door de apostel Petrus in hoofdstuk 2 van het boek Handelingen bevestigd. We moeten opmerken dat het verschil tussen een visioen en een droom is dat een visioen wordt gegeven wanneer iemand “wakker” is en dat een droom wordt gegeven wanneer iemand “slaapt”.

In grote delen van de wereld lijkt God visioenen en dromen vaak te gebruiken. In gebieden waar de Evangelieboodschap niet of nauwelijks beschikbaar is, bezorgt God zijn boodschap rechtstreeks aan de mensen. Dit is volledig in overeenstemming met het Bijbelse voorbeeld: God gebruikte in de vroege dagen van het Christendom regelmatig visioenen om Zijn waarheid aan mensen over te brengen (zie het boek Handelingen). Als God Zijn boodschap aan een mens wil overbrengen, dan kan Hij hiervoor elke manier aanwenden die Hij noodzakelijk acht – een missionaris, een engel, een visioen, een droom, enzovoorts. God heeft uiteraard ook het vermogen om visioenen te geven in gebieden waar de Evangelieboodschap wel alom beschikbaar is. Gods vermogens kennen geen grenzen.

Tegelijkertijd moeten we erg voorzichtig zijn op het gebied van visioenen en de interpretatie van visioenen. We moeten in gedachten houden dat de Bijbel reeds is voltooid en ons alles vertelt wat we moeten weten. De belangrijkste waarheid is dat een visioen van God volledig in overeenstemming moet zijn met wat Hij reeds in Zijn Woord aan ons heeft geopenbaard. Er moet nooit een gelijkwaardig of zelfs groter gezag worden toegekend aan visioenen dan aan het Woord van God. Gods Woord is ons hoogste gezag voor het Christelijke geloof en het Christelijke geloofsleven. Als jij denkt dat je een visioen hebt gehad en dat dit mogelijk van God afkomstig was, bid er dan over en onderzoek het Woord van God om met zekerheid vast te stellen of je visioen in overeenstemming is met de Schrift. Als dat zo is, bid en overpeins het visioen dan om vast te stellen wat God van jou verlangt als reactie op dit visioen (Jakobus 1:5). God zou een mens nooit een visioen geven en dan de betekenis van dat visioen verborgen houden. Steeds wanneer iemand in de Schrift een visioen van God kreeg, zorgde God ervoor dat de betekenis van dat visioen duidelijk werd uitgelegd (zie Daniël 8:15-17).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Geeft God mensen tegenwoordig nog steeds visioenen? Kunnen gelovigen verwachten dat visioenen een onderdeel van hun Christelijke ervaring zullen zijn?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries