settings icon
share icon
Vraag

Wat is Christelijke demonologie?

Antwoord


Demonologie is de studie over demonen en duivels. Christelijke demonologie is de studie van wat de Bijbel onderwijst over demonen en duivels. Christelijke demonologie is nauw verwant aan engelogie en leert ons over demonen en duivels, wat ze zijn en hoe ze ons aanvallen. Satan en zijn demonen zijn gevallen engelen, daadwerkelijke persoonlijke wezens die oorlog voeren tegen God, de heilige engelen en de mensheid. Christelijke demonologie helpt ons om ons bewust te zijn van Satan, zijn vazallen en hun kwaadaardige plannen. Onderstaand enkele belangrijke thema’s uit de Christelijke demonologie:

Wat zegt de Bijbel over demonen? De Bijbel geeft aan dat demonen gevallen engelen zijn – engelen die samen met Satan tegen God in opstand kwamen. Satan en zijn demonen willen nu alle mensen die God volgen en vereren, bedriegen en vernietigen.

Hoe, waarom en wanneer viel Satan uit de hemel? Satan viel uit de hemel vanwege de zonde van trots, die leidde tot zijn opstand tegen God. Het exacte tijdstip van zijn val is niet vastgelegd in de Schrift.

Die val kan ook plaatsgevonden hebben buiten de tijd zoals wij die kennen, dus vóór de schepping van tijd en ruimte.

Waarom stond God sommige engelen toe om te zondigen? De engelen die vielen en demonen werden, maakten uit vrije wil een keuze – God dwong geen enkele engel om te zondigen en moedigde ze daarin ook niet aan. Ze zondigden uit eigen vrije wil en verdienen daarom Gods eeuwige toorn.

Kunnen Christenen bezeten worden door een demon? We geloven zeer krachtig dat een Christen niet bezeten kan worden door een demon. Wij geloven dat er een verschil is tussen bezeten zijn door een demon of duivel, en onderdrukt of beïnvloed worden door een demon of duivel.

Zijn er vandaag de dag nog demonische geesten actief in de wereld? Gezien het feit dat Satan “rondzwerft als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi” (1 Petrus 5:8) en wetende dat hij niet overal tegelijk kan zijn, is het logisch om te denken dat hij zijn demonen de wereld in stuurt om zijn werk te doen.

Wie of wat waren de nephilim? De nephilim (“reuzen, giganten, geweldigen uit de voortijd”) waren het resultaat van seksuele betrekkingen tussen de zonen Gods en de dochters van mensen in Genesis 6:1-4. Er is veel discussie over de identiteit van die “zonen Gods".

Veel mensen geloven dat Satan en zijn demonen slechts een verpersoonlijking van het kwaad zijn. Christelijke demonologie helpt ons om de aard van onze geestelijke vijand te begrijpen. De studie leert ons hoe we de duivel en zijn verleidingen moeten weerstaan en overwinnen. God zij geprezen voor de overwinning over het duister door onze Heer Jezus Christus! Hoewel Christenen niet geobsedeerd moeten raken door demonologie, helpt een duidelijk begrip van demonologie wel om onze angsten tot rust te brengen, ons alert te houden en ons er aan te herinneren dat we onze Heer Jezus Christus nabij moeten blijven. De Heilige Geest leeft in onze harten, en “Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst” (1 Johannes 4:4).

Een belangrijk Bijbelvers dat te maken heeft met Christelijke demonologie is 2 Korintiërs 11:14-15: "Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen."EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is Christelijke demonologie?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries