settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over het Christelijke vormsel?

Antwoord


Het vormsel is een sacrament of ritueel dat door sommige geloofsrichtingen toegepast wordt om de geestelijke volwassenheid van een gelovige te markeren of bevestigen. In sommige kerktradities, over het algemeen de Katholieke en Anglicaanse richtingen, is het sacrament van het vormsel het ritueel waarmee een jongere officieel lid van de kerk wordt. Hier hoort soms de toekenning van een “vormselnaam” bij, meestal de naam van een heilige, die vaak gebruikt wordt als tweede voornaam. Gelovigen die het vormsel praktiseren, geloven dat dit ritueel de introductie markeert (van iemand die eerder gedoopt is) tot volwaardig lidmaatschap van de kerkgemeenschap en een persoonlijke, volwassen aanvaarding van het geloof. Katholieken en Anglicanen erkennen dit ritueel als één van zeven sacramenten.

Maar de Bijbel zwijgt over een dergelijk ritueel. Feitelijk wordt het idee dat iemand aan een ander kan “bevestigen” dat hij of zij gelooft, in de Schrift ontkend. Iedereen moet de status van zijn/haar eigen ziel beoordelen op basis van diverse criteria. Ten eerste wordt onze verlossing bevestigd door de Heilige Geest die in onze harten woont. “De Geest Zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn” (Romeinen 8:16). Wanneer we Christus aanvaarden als Heer en Verlosser, neemt de Heilige Geest Zijn intrek in ons hart en geeft ons zekerheid dat Hij aanwezig is en dat wij aan Hem toebehoren. Hij onderricht ons ook en verklaart geestelijke zaken aan ons (1 Korintiërs 2:13-14), waarmee bevestigd wordt dat wij een nieuwe schepping in Christus zijn (2 Korintiërs 5:17).

Wij worden ook gevormd in ons geloof door het bewijs van onze verlossing. 1 Johannes 1:5-10 zegt ons dat het bewijs van onze verlossing zichtbaar is in onze levens: we gaan onze weg in het Licht, we liegen niet, we belijden onze zonden. Jakobus 2 maakt duidelijk dat het bewijs van geloof blijkt uit de daden die we doen. We worden niet gered door onze daden, maar onze daden bewijzen wel het reddende geloof in ons. Jezus zei: “Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen” (Matteüs 7:20). De geestelijke vruchten die door de Heilige Geest in ons voortgebracht worden (Galaten 5:22-23) zijn de bevestiging dat Hij in ons woont.

Wij worden opgedragen om bij onszelf te onderzoeken “of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan” (2 Korintiërs 13:5). In aanvulling daarop zegt Petrus ons: “Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken” zodat aan ons “onbelemmerd toegang [zal] worden verleend tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus” (2 Petrus 1:10-11).

De uiteindelijke “bevestiging” van onze redding ligt, natuurlijk, in de toekomst. Degenen die ware Christenen zijn zullen volharden tot het einde, “terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht….. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de Dag van onze Heer Jezus Christus” (1 Korintiërs 1:7-8). Wij zijn verzegeld door de beloofde Heilige Geest: “In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij Zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid” (Efeziërs 1:13-14). Dit is dus de ware betekenis van “bevestiging”: de verlossing is gekocht door het bloed van Christus op Wie wij vertrouwen; dat blijkt uit ons leven met Hem, en wordt aan ons bevestigd door de Heilige Geest in ons.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over het Christelijke vormsel?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries