settings icon
share icon
Vraag

Waarom is het zo belangrijk in de onfeilbaarheid van de Bijbel te geloven?

Antwoord


We leven in een tijdperk waarin heel gemakkelijk de schouders worden opgehaald wanneer men op fouten wordt gewezen. De moderne mens vraagt niet, net als Pilatus: “Wat is waarheid?”, maar zegt: “Niets is waarheid” of misschien zelfs wel: “De waarheid bestaat, maar wij kunnen die niet kennen.” We zijn gewend voorgelogen te worden en veel mensen lijken zich op hun gemak te voelen met het foutieve idee dat ook de Bijbel fouten bevat.

De doctrine van Bijbelse onfeilbaarheid is extreem belangrijk, omdat de waarheid er wel degelijk toe doet. Dit onderwerp heeft te maken met het beeld dat wij van God hebben en is fundamenteel voor ons begrip van alle dingen die door de Bijbel worden onderwezen. Hier volgen enkele reden waarom wij absoluut in de Bijbelse onfeilbaarheid moeten geloven:

1. De Bijbel zelf beweert perfect te zijn. “Het woord van de HEER is puur, als zilver in de smeltkroes gelouterd, gezuiverd van klei, zevenmaal” (Psalm 12:6). “De wet van de HEER is volmaakt” (Psalm 19:8). “Elk woord van God is gelouterd” (Spreuken 30:5). Deze beweringen dat de Bijbel puur, rein en perfect is zijn absolute uitspraken. De Bijbel beweert dat het Woord van God volledig perfect is en laat geen ruimte voor theorieën die beweren dat de Bijbel “gedeeltelijk perfect” is.

2. De Bijbel staat of valt als geheel. Als ontdekt zou worden dat een groot landelijk dagblad regelmatig fouten zou bevatten, dan zou die krant al snel in diskrediet raken. Het zou niets uitmaken als men zou beweren dat “alle fouten altijd alleen maar op pagina drie staan”. Als een enkele pagina of rubriek of artikel van de krant betrouwbaar wil zijn, dan moet de hele krant feitelijke waarheden bevatten. Op eenzelfde manier kunnen we zeggen dat er geen goede redenen zouden zijn om de theologie van de Bijbel te vertrouwen, als de Bijbel onwaar zou zijn op het gebied van de geologie. De Bijbel is een betrouwbaar document of de Bijbel is dat niet.

3. De Bijbel is een weerspiegeling van de Schrijver. Dat geldt voor alle boeken. De Bijbel werd door God Zelf geschreven. Hij werkte via menselijke schrijvers in een proces dat we “inspiratie” noemen. “Elk schriftwoord is door God geïnspireerd” (2 Timoteüs 3:16). Zie ook 2 Petrus 1:21 en Jeremia 1:2.

Wij geloven dat de God die het universum schiep in staat is om een boek te schrijven. En de God die perfect is, is in staat om een perfect boek te schrijven. De vraag is niet slechts: “Bevat de Bijbel een fout?”, maar: “Kan God een fout maken?” Als de Bijbel feitelijke fouten bevat, dan is God niet alwetend en is Hij Zelf in staat om fouten te maken. Als de Bijbel foutieve informatie bevat, dan is God niet eerlijk, maar is Hij een leugenaar. Als de Bijbel tegenstrijdigheden bevat, dan is God de auteur van verwarring. Met andere woorden, als de Bijbelse onfeilbaarheid niet waar zou zijn, dan is God niet God.

4. De Bijbel oordeelt over ons, niet andersom. “Want het woord van God... ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart” (Hebreeën 4:12). Let op de relatie tussen “het hart” en “het Woord”. Het Woord oordeelt; het hart wordt onderzocht. Als we afbreuk doen aan bepaalde onderdelen van het Woord, om welke reden dan ook, dan wordt dit proces omgekeerd. Wij worden dan de beoordelaars en het Woord moet zich dan aan ons “superieure inzicht” onderwerpen. Maar toch zegt God: “O mens, wie ben jij, dat je God zou willen weerspreken?” (Romeinen 9:20)

5. De Bijbelse boodschap moet als geheel worden gezien. Het is geen mengsel van doctrines waaruit we vrijelijk kunnen kiezen. Veel mensen waarderen de verzen waarin God zegt dat Hij van hen houdt, maar hebben een hekel aan de verzen waarin God zegt dat Hij over zondaars zal oordelen. Maar we kunnen niet zomaar kiezen welke delen van de Bijbel ons goed bevallen en de rest weggooien. Als de Bijbel het bij het verkeerde eind heeft over de hel, bijvoorbeeld, wie kan dan beweren dat de Bijbel het bij het juiste eind heeft over de hemel - of over enig ander onderwerp? Als de Bijbel de details over de schepping niet correct kan beschrijven, dan kunnen de details over de verlossing misschien ook niet vertrouwd worden. Als het verhaal over Jona een mythe is, dan is het verhaal over Jezus misschien ook wel een mythe. Maar God heeft gezegd wat Hij gezegd heeft en de Bijbel geeft ons een volledig beeld van wie God is. “Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen.” (Psalm 119:89)

6. De Bijbel is de enige betrouwbare gids voor ons geloof en ons dagelijkse leven. Als de Bijbel niet betrouwbaar is, waar baseren wij ons geloof dan op? Jezus vraagt ons om Hem te vertrouwen en dat heeft ook betrekking op ons vertrouwen in wat Hij in Zijn Woord zegt. Johannes 6:67-69 is een prachtige passage. Jezus zag zojuist hoe velen, die beweerden Hem te volgen, Hem verlieten. Vervolgens keert Hij zich tot de twaalf apostelen en vraagt: “Willen jullie soms ook weggaan?” Petrus zegt dan namens alle apostelen: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.” Mogen wij een zelfde vertrouwen hebben in de Heer en Zijn Woorden die leven geven.

Niets van wat wij hierboven gezegd hebben moet opgevat worden als een afwijzing van eerlijk onderzoek van de Schrift. Bijbelse onfeilbaarheid betekent niet dat we moeten ophouden ons verstand te gebruiken of blind moeten aanvaarden wat de Bijbel zegt. We worden opgedragen om het Woord te bestuderen (2 Timoteüs 2:15) en mensen die het Woord onderzoeken worden geprezen (Handelingen 17:11). We moeten ook erkennen dat de Bijbel moeilijke passages bevat en dat er oprechte meningsverschillen over de interpretatie van passages kunnen bestaan. Ons doel is om de Schrift eerbiedig en in gebed te benaderen. Als we dan iets vinden wat wij niet begrijpen, dan moeten we meer bidden en harder studeren en – als we dan nog steeds geen antwoord hebben – nederig erkennen dat wij onze beperkingen hebben vergeleken met het perfecte Woord van God.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom is het zo belangrijk in de onfeilbaarheid van de Bijbel te geloven?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries