settings icon
share icon
Vraag

Waarom is er zoveel verwarring over de leer van de Bijbel?

Antwoord


God heeft ons de Bijbel gegeven om ons te leren over Hemzelf en Zijn handelen; en omdat God geen God van wanorde is (1 Korintiërs 14:33), kan enigerlei verwarring alleen maar afkomstig zijn van de verwoestende krachten van de wereld, het vlees en de duivel. De “wereld” is het goddeloze wereldse systeem en de daartoe behorende mensen die het Woord van God niet begrijpen en er ook niets om geven; het “vlees” is de sluimerende zondige natuur van Christenen, die hun vrome leefwijze ondermijnt; en de “duivel” verwijst naar Satan en zijn demonen die Gods Woord verdraaien; vaak terwijl ze zich voordoen als engelen van het licht (2 Korintiërs 11:14-15).

Elk van deze krachten kan afzonderlijk of gezamenlijk handelen om mensen in verwarring te brengen over het Woord van God. Het is tragisch dat verwarring over de Bijbel kan leiden tot valse hoop op verlossing. Satans pogingen om Jezus te beproeven bestonden uit foute interpretaties van het Woord van God (Matteüs 4:1-11). Satan gebruikt vandaag de dag dezelfde tactiek, door een Bijbelse waarheid te nemen en die verkeerd toe te passen. Satan is er heel bedreven in om het Woord van God net genoeg te verdraaien om er rampzalige gevolgen uit voort te brengen.

Soms wordt verwarring over wat de Bijbel leert veroorzaakt door een slechte Bijbelvertaling. Maar de verwarring is vaker het gevolg van onnauwkeurige Bijbelstudiemethodes onder gelovigen, en de leer van valse predikers, leraren en schrijvers (2 Korintiërs 11:12-13). Deze valse profeten kunnen ook goede vertalingen gebruiken en, onbewust of met opzet, het Woord van God verdraaien en vervormen om hun eigen doelstellingen te promoten of werelds denken aan te spreken. In plaats van alleen op anderen te vertrouwen om Gods Woord aan ons te onderwijzen, moeten we het Woord van God zélf bestuderen en vertrouwen op de Heilige Geest.

Het dodelijkst is verwarring over de waarheid van het Evangelie. Terwijl de Bijbel leert dat Jezus Christus de enige weg, de enige waarheid en het enige leven is (Johannes 14:6; Handelingen 4:12), geloven veel mensen die zichzelf Christen noemen dat de hemel op andere manieren en via andere religies “verdiend” kan worden. Ondanks de verwarring zullen de ware schapen de stem van de Herder horen en alleen Hem volgen (Johannes 10:27). Degenen die niet tot de Herder behoren zullen “de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten” (2 Timoteüs 4:3). God heeft ons Zijn Geest gegeven, en het gebod om de Bijbelse waarheid te verkondigen met nederigheid en geduld, of het nu gelegen komt of niet (2 Timoteüs 4:2). Wij moeten de Bijbel bestuderen zodat we betrouwbare werkers zijn die op juiste wijze omgaan met het Woord van de waarheid (2 Timoteüs 2:15). Dit zullen we doen tot de Heer Jezus terugkomt en een einde maakt aan alle verwarring.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom is er zoveel verwarring over de leer van de Bijbel?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries