settings icon
share icon
Vraag

Is de Bijbel tegenwoordig nog relevant?

Antwoord


Hebreeën 4:12 zegt: “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” Hoewel de Bijbel over een periode van meer dan 1500 jaar door meer dan 40 auteurs werd geschreven, zijn de nauwkeurigheid en de relevantie van de Bijbel tegenwoordig nog steeds onveranderd. De Bijbel is de enige objectieve bron van alle openbaringen die God ons over Zichzelf en Zijn plan voor de mensheid heeft gegeven.

De Bijbel bevat een grote hoeveelheid informatie over de natuurlijke wereld die door wetenschappelijke waarnemingen en onderzoek zijn bevestigd. Enkele van deze passages zijn Leviticus 17:11, Prediker 1:6-7, Job 36:27-29, Psalm 102:25-27 en Kolossenzen 1:16-17. Terwijl het Bijbelse verhaal over het reddingsplan voor de mensheid zich ontvouwt, worden vele figuren levendig beschreven. Op deze manier biedt de Bijbel een grote hoeveelheid informatie over het menselijke gedrag en menselijke neigingen. Onze eigen dagelijkse ervaringen tonen ons dat deze informatie de toestand van de mensheid nauwkeuriger beschrijft dan enig psychologisch tekstboek. Veel historische feiten die in de Bijbel zijn vastgelegd zijn door seculiere bronnen bevestigd. Vaak toont historisch onderzoek vele overeenkomsten tussen de Bijbelse verslagen en de seculiere verslagen over dezelfde gebeurtenissen. In veel gevallen is vastgesteld dat de Bijbel historisch nauwkeuriger was dan de andere bronnen.

Maar de Bijbel is geen geschiedenisboek, geen tekst over psychologie en ook geen wetenschappelijk vakblad. De Bijbel is de beschrijving die God ons gegeven heeft over wie Hij is en wat Zijn plannen en verlangens voor de mensheid zijn. De belangrijkste component van Zijn openbaring is het verhaal over onze afzondering van God door de zonde, en Gods voorziening voor het herstel van deze gemeenschap door middel van de offergave van Zijn Zoon, Jezus Christus, aan het kruis. Onze behoefte aan verlossing is onveranderlijk. Ook Gods verlangen om Zich met ons te verzoenen is onveranderlijk.

De Bijbel bevat een grote hoeveelheid nauwkeurige en relevante informatie. De belangrijkste boodschap van de Bijbel – de verlossing van de mens – is universeel en eindeloos toepasbaar op de mensheid. Gods Woord zal nooit verouderd raken, vervangen worden of verbeterd worden. Culturen veranderen, wetten veranderen, generaties komen en gaan, maar het Woord van God is vandaag de dag net zo relevant als toen het werd geschreven. Niet alle Schriftteksten zijn noodzakelijkerwijs voor ons in het heden van toepassing, maar alle Schriftteksten bevatten de waarheid die wij tegenwoordig in onze levens kunnen, en zouden moeten, toepassen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is de Bijbel tegenwoordig nog relevant?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries