settings icon
share icon
Vraag

Heeft de onfeilbaarheid van de Bijbel alleen betrekking op de oorspronkelijke manuscripten?

Antwoord


Dit is werkelijk een moeilijk onderwerp om te bevatten. Alleen de oorspronkelijke geschriften (originele manuscripten die geschreven zijn door de apostelen, profeten, etc.) vallen onder de Goddelijke belofte van inspiratie en onfeilbaarheid. De boeken van de Bijbel, zoals ze oorspronkelijk geschreven zijn met behulp van de inspiratie van de Heilige Geest (2 Timoteüs 3:16-17; 2 Petrus 1:20-21), waren 100% feilloos, juist, gezaghebbend en waar. Er bestaat echter geen Bijbelse belofte dat kopieën van de oorspronkelijke manuscripten net zo feilloos of vrij van kopieerfouten (in vroeger tijden werden Bijbelkopieën met de hand overgeschreven) zouden zijn. Omdat de Bijbel duizenden malen gekopieerd is gedurende duizenden jaren, is het waarschijnlijk dat er wel enkele kopieerfouten in staan.

Hoe gaan we hier mee om? Ten eerste is het belangrijk om te onthouden dat de Bijbelse manuscripten die wij vandaag de dag tot onze beschikking hebben, voor 99% met elkaar overeenstemmen. Ja, er zijn enkele kleine verschillen, maar het overgrote deel van de Bijbelse tekst is in alle manuscripten identiek. De meeste verschillen zijn te vinden in punten en komma’s, woorduitgangen, kleine grammaticale zaken, de volgorde van woorden, enzovoorts – zaken die gemakkelijk uitgelegd kunnen worden als foutjes van de kopieerder. Geen enkel belangrijk theologisch of Bijbels onderwerp wordt in twijfel getrokken door een veronderstelde fout of tegenstrijdigheid. Bijbelse manuscripten uit de 15e eeuw zijn volledig in overeenstemming met manuscripten uit de 3e eeuw. We kunnen er absoluut vertrouwen in hebben dat de Bijbel die wij vandaag de dag hebben, vrijwel identiek is aan wat de apostelen en profeten meer dan 2000 jaar geleden schreven.

Ten tweede moeten we niet te snel roepen “Oh, dat is gewoon een fout van de kopieerder”. Het overgrote merendeel van de Bijbelse “fouten”, zo niet allemaal, kan op een logische en geloofwaardige wijze verklaard worden. De fouten die niet verklaard kunnen worden - of heel moeilijk te verklaren zijn – hebben wellicht een verklaring die wij op dit moment gewoon niet kennen. Dat wij (nog) geen oplossing kunnen vinden wil niet zeggen dat er geen oplossing is. Geloven dat er sprake is van een kopieerfout moet absoluut de laatste stap zijn ten aanzien van enige veronderstelde Bijbelse “fout”.

Maar uiteindelijk is het wel mogelijk dat er fouten geslopen zijn in onze moderne manuscripten en vertalingen van de Bijbel. Kopieerders en vertalers zijn ook maar mensen en kunnen fouten maken. Het feit dat de Bijbel ongelooflijk accuraat is, getuigt van de inspiratie en het behoud door God.

Kunnen we de Bijbel nog steeds vertrouwen? Zeker! Onze hedendaagse Bijbelvertalingen zijn Gods Woord. De Bijbel heeft nu net zoveel gezag als in de eerste eeuw na Christus. We kunnen de Bijbel volledig vertrouwen als zijnde Gods boodschap aan ons, hier en nu. Ja, de Bijbelse beloftes over inspiratie en onfeilbaarheid hebben alleen rechtstreekse betrekking op de originele manuscripten. Dat doet echter niets af aan het feit dat onze moderne Bijbels juist en gezaghebbend zijn. Gods Woord houdt eeuwig stand, ondanks de incidentele fouten en vergissingen van mensen die vermenigvuldigen en vertalen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Heeft de onfeilbaarheid van de Bijbel alleen betrekking op de oorspronkelijke manuscripten?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries