settings icon
share icon
Vraag

Kunnen/moeten we de Bijbel letterlijk nemen?

Antwoord


Niet alleen kunnen we de Bijbel letterlijk nemen, maar we moeten de Bijbel ook letterlijk nemen. Een letterlijke benadering van interpretatie is de enige manier om te bepalen wat God ons probeert te zeggen. Wanneer we een willekeurig literair werk lezen, moeten we bepalen wat de auteur aan ons wilde overbrengen. Velen lezen een vers of tekstdeel van de Bijbel en verzinnen dan hun eigen omschrijving voor de woorden, zinnen of paragrafen, waarbij ze voorbijgaan aan de context en de bedoeling van de schrijver. Maar dat is niet wat God wilde, en daarom zegt God ons dat wij op juiste wijze moeten omgaan met het Woord der waarheid (2 Timoteüs 2:15).

Eén reden om de Bijbel letterlijk te nemen, is dat de Heer Jezus Christus de Bijbel letterlijk nam. Steeds wanneer de Heer Jezus citeerde uit het Oude Testament, was duidelijk dat Hij geloofde in de letterlijke interpretatie van de tekst. Bijvoorbeeld, toen Jezus op de proef werd gesteld door Satan in Lucas 4, antwoordde Hij door het Oude Testament te citeren. Als Gods geboden in Deuteronomium 8:3, 6:13, en 6:16 niet letterlijk waren, zou Jezus ze niet gebruikt hebben en zouden ze geen macht gehad hebben om de beweringen van Satan te stoppen. Maar dat deden ze wel.

Ook de leerlingen namen de geboden van Christus (die deel uitmaken van de Bijbel) letterlijk. Jezus droeg in Matteüs 28:19-20 de leerlingen op om heen te gaan en meer leerlingen te maken. In het boek Handelingen zien we dat de leerlingen Jezus’ gebod letterlijk opvatten en de hele hen bekende wereld in trokken om het Evangelie te verkondigen. Zij zeiden iedereen om te geloven "in de Heer Jezus en u zult gered worden” (Handelingen 16:31). Ook wij moeten de woorden van Jezus letterlijk nemen. Hoe kunnen we zeker zijn van onze verlossing als we niet geloven dat Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was (Lucas 19:10), de boete te betalen voor onze zonden (Matteüs 26:28) en eeuwig leven te schenken (Johannes 6:54)?

Wanneer we de Bijbel letterlijk nemen hebben we nog steeds ruimte voor beeldspraken. Een voorbeeld van zo’n beeldspraak is wanneer iemand zegt “de zon komt op”. Technisch gezien komt de zon niet op: de aarde draait rond de zon op een manier die het doet voorkomen alsof de zon opkomt. Maar toch begrijpt vrijwel iedereen deze beeldspraak voldoende om dit type communicatie mogelijk te maken. Zo zijn er duidelijke voorbeelden van beeldspraak in de Bijbel, die we niet letterlijk moeten nemen (zoals Psalm 17:8, bijvoorbeeld).

Tot slot: wanneer we onszelf benoemen als de uiteindelijke scheidsrechters over welke delen van de Bijbel letterlijk zijn en welke niet, verheffen we onszelf boven God. Hij gaf ons Zijn Woord om met ons te communiceren. De verwarring en vervorming die onherroepelijk zouden optreden wanneer we de Bijbel niet letterlijk zouden opvatten, zouden de Schrift in wezen ongeldig maken. De Bijbel is Gods Woord aan ons, en het was Zijn bedoeling dat wij de Bijbel zouden geloven – letterlijk en volledig.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Kunnen/moeten we de Bijbel letterlijk nemen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries