Wat betekent het dat de Bijbel ge´nspireerd is?

Vraag: "Wat betekent het dat de Bijbel ge´nspireerd is?"

Antwoord:
Wanneer mensen zeggen dat de Bijbel ge´nspireerd is, dan bedoelen zij dat God de menselijke schrijvers van de Schriftteksten op een zodanige Goddelijke manier heeft be´nvloed, dat zij het Woord van God Zelf vastlegden. In de context van de Schriftteksten betekent het woord inspiratie eenvoudigweg "door God leven ingeblazen" of ôdoor God ingegevenö. Inspiratie betekent dat de Bijbel werkelijk het Woord van God is. Daarom is de Bijbel uniek vergeleken met alle andere boeken.

Hoewel er verschillende standpunten bestaan over de mate waarin de Bijbel ge´nspireerd is, kan er geen twijfel bestaan over het feit dat de Bijbel zelf beweert dat elk woord ervan, in elk deel van de Bijbel, door God ingegeven is (1 KorintiŰrs 2:12-13; 2 TimoteŘs 3:16-17). Deze kijk op de Schriftteksten wordt vaak de ôverbale plenaireö inspiratie genoemd. Dat betekent dat de inspiratie zich uitstrekt tot in de woorden zelf (verbale inspiratie), niet slechts in de concepten en ideeŰn, en dat de inspiratie zich over alle delen en alle onderwerpen van de Schriftteksten uitstrekt (plenaire inspiratie). Er zijn mensen die geloven dat slechts gedeelten van de Bijbel ge´nspireerd zijn, of dat alleen de gedachten of concepten die met religie te maken hebben ge´nspireerd zijn, maar deze standpunten schieten tekort wanneer ze bekeken worden in het licht van de beweringen van de Bijbel zelf. Volledige verbale plenaire inspiratie is een essentiŰle eigenschap van het Woord van God.

De reikwijdte van deze inspiratie kan in 2 TimoteŘs 3:16 duidelijk worden onderscheiden: ôElke schrifttekst is door God ge´nspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven.ö Dit vers vertelt ons dat God de volledige Schriftteksten heeft ge´nspireerd en dat dit voor ons eigen goed is. Niet alleen die delen van de Bijbel die met religieuze doctrines te maken hebben zijn ge´nspireerd, maar elk onderdeel is het Woord van God, van Genesis tot Openbaring. Omdat de Schriftteksten door God ge´nspireerd zijn, bevatten ze gezaghebbende leer en zijn ze alles wat nodig is om mensen te leren hoe zij een juiste relatie met God kunnen hebben, ôom onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggenö. De Bijbel beweert niet alleen door God ingegeven te zijn, maar ook het vermogen te hebben om ons te kunnen veranderen en ons ôcompleetö te maken, om op te voeden tot een deugdzaam leven.

Een ander vers over de inspiratie van de Schrift is 2 Petrus 1:21. Dit vers vertelt ons: ôNooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.ö Dit vers helpt ons te begrijpen dat de Schriftteksten weliswaar door mensen werden geschreven, maar dat de woorden die zij schreven de woorden van God Zelf waren. Zelfs al gebruikte God mensen met hun uitgesproken persoonlijkheden en hun eigen schrijfstijl, toch werden de woorden die zij schreven door God op bovennatuurlijke wijze ingegeven. Jezus bevestigde Zelf de verbale plenaire inspiratie van de Schriftteksten, toen Hij zei: ôDenk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn" (MatteŘs 5:17-18). In deze verzen bekrachtigt Jezus de nauwkeurigheid van de Schriftteksten tot op het kleinste detail en tot op het meest onbeduidende leesteken ľ omdat deze de woorden van God Zelf zijn.

Omdat de Schriftteksten het ge´nspireerde Woord van God zijn, kunnen we concluderen dat zij ook onfeilbaar en gezaghebbend zijn. Een correct beeld van God zal ons naar een correcte kijk op Zijn Woord leiden. Omdat God almachtig, alwetend en volledig perfect is, zal Zijn Woord vanwege Gods aard zelf dezelfde karakteristieken hebben. De verzen die de inspiratie van de Schriftteksten vaststellen zijn ook de verzen die vaststellen dat ze onfeilbaar en gezaghebbend zijn. De Bijbel is ongetwijfeld wat hij beweert te zijn: het onmiskenbare, gezaghebbende Woord van God aan de mensheid.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat betekent het dat de Bijbel ge´nspireerd is?