settings icon
share icon
Vraag

Is de Bijbel werkelijk Gods Woord?

video
Antwoord


Ons antwoord op deze vraag zal niet alleen bepalen hoe we de Bijbel en het belang ervan voor onze levens beschouwen, maar zal uiteindelijk ook eeuwige gevolgen voor ons hebben. Als de Bijbel werkelijk Gods woord is, dan zouden we deze moeten koesteren, bestuderen, gehoorzamen en er uiteindelijk ook op moeten vertrouwen. Als de Bijbel Gods woord is, dan staat een afwijzing van de Bijbel gelijk aan de afwijzing van God.Het feit dat God ons de Bijbel heeft gegeven is een bewijs voor en een illustratie van Zijn liefde voor ons. De term “openbaring” betekent eenvoudig dat God aan de mens heeft gecommuniceerd wat voor iemand Hij is en hoe we een correcte relatie met Hem kunnen hebben. Dit zijn dingen die we niet hadden kunnen weten als God deze niet op een bovennatuurlijke manier in de Bijbel aan ons had geopenbaard. Hoewel Gods openbaring van Zichzelf in de Bijbel op een progressieve manier over een periode van ongeveer 1500 jaar aan ons werd gegeven, heeft deze altijd al alles bevat wat de mens over God moet weten om een correcte relatie met Hem te kunnen hebben. Als de Bijbel werkelijk het Woord van God is, dan is deze het hoogste gezag voor alle zaken die te maken hebben met geloof, religieuze praktijken en moraliteit.

De vraag die wij onszelf moeten stellen is de volgende: hoe kunnen wij weten dat de Bijbel het Woord van God is en niet zomaar een goed boek? Wat is zo uniek aan de Bijbel dat deze zich onderscheidt van alle andere religieuze boeken die ooit zijn geschreven? Bestaat er enig bewijs dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is? Dit is het soort vragen dat bekeken moet worden, als we de Bijbelse bewering willen onderzoeken dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is, door God ingegeven is en volkomen toereikend is voor alle zaken die met geloof en de toepassing ervan te maken hebben.

Er kan geen twijfel bestaan over het feit dat de Bijbel daadwerkelijk zelf beweert het Woord van God te zijn. Dit kan duidelijk worden gezien in verzen als 2 Timoteüs 3:15-17, wat zegt: “...en [je bent] van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.”

Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we zowel naar het interne als het externe bewijs kijken dat aangeeft dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is. Het interne bewijs bestaat uit zaken die in de Bijbel zelf staan en die getuigen van zijn Goddelijke oorsprong. Een van de eerste interne bewijsstukken voor het feit dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is, kan ontdekt worden in de uniciteit van de Bijbel. Hoewel de Bijbel feitelijk bestaat uit zesenzestig individuele boeken, die op drie verschillende continenten geschreven werden, in drie verschillende talen, over een periode van ongeveer 1500 jaar, door meer dan 40 schrijvers (met veel verschillende achtergronden), blijft de Bijbel toch van begin tot eind een uniek boek zonder tegenstrijdigheden. Deze uniciteit onderscheidt de Bijbel van alle andere boeken en is bewijs voor de Goddelijke oorsprong van de woorden die werden opgeschreven, toen God heel gewone mensen ertoe bewoog om Zijn eigen woorden vast te leggen.

Een ander intern bewijsstuk dat aangeeft dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is, kan gevonden worden in de gedetailleerde profetieën die in de bladzijden van de Bijbel staan beschreven. De Bijbel bevat honderden gedetailleerde profetieën over de toekomst van individuele volken, zoals Israël, over de toekomst van bepaalde steden, over de toekomst van de mensheid en over de komst van de Messias, de Verlosser van niet alleen Israël, maar ook van alle mensen die in Hem zouden geloven. Anders dan de profetieën die in andere religieuze boeken worden aangetroffen of de voorspellingen van Nostradamus, zijn de Bijbelse profetieën extreem gedetailleerd en hebben ze nooit gefaald. Er bestaan alleen al in het Oude Testament meer dan driehonderd profetieën over Jezus Christus. Niet alleen werd er voorspeld waar Hij geboren zou worden en uit welke familie Hij zou komen, maar ook hoe Hij zou sterven en dat Hij op de derde dag weer zou opstaan. Er bestaat eenvoudig geen logische manier om de vervulde profetieën uit de Bijbel op een andere manier te verklaren dan hun Goddelijke oorsprong. Er bestaat geen ander religieus boek met dezelfde omvang of hetzelfde soort voorspellende profetieën dat de Bijbel heeft.

Een derde interne bewijsstuk voor de Goddelijke oorsprong van de Bijbel kan ontwaard worden in zijn unieke gezag en macht. Hoewel dit bewijsstuk een subjectiever aard heeft dan de eerste twee interne bewijsstukken, is het desalniettemin een zeer krachtig getuigenis van de Goddelijke oorsprong van de Bijbel. De Bijbel heeft een uniek gezag dat anders is dan enig ander boek dat ooit is geschreven. Dit gezag en deze macht kan het best herkend worden in de ontelbare levens die getransformeerd zijn door het lezen van de Bijbel. Drugsverslaafden zijn erdoor genezen, homoseksuelen zijn erdoor bevrijd, verstotenen en mislukkelingen zijn erdoor veranderd, harde criminelen zijn erdoor verbeterd, zondaars zijn erdoor gecorrigeerd en haat is erdoor omgezet in liefde. De Bijbel bevat waarlijk een dynamische en transformerende kracht die alleen mogelijk is als het daadwerkelijk Gods Woord is.

Naast het interne bewijs dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is, bestaan er ook externe bewijsstukken die aangeven dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is. Eén van deze bewijsstukken is de historiciteit van de Bijbel. Omdat de Bijbel historische gebeurtenissen gedetailleerd beschrijft, zijn zijn waarheidsgehalte en nauwkeurigheid onderworpen aan een verificatieproces, net als enige ander historische document. Door middel van archeologisch bewijs en andere geschreven documenten zijn de historische verslagen van de Bijbel steeds weer nauwkeurig en waar gebleken. Feitelijk maken alle archeologische bewijsstukken en bewijsstukken uit andere manuscripten de Bijbel tot het best gedocumenteerde boek uit de oudheid. Het feit dat de Bijbel historisch verifieerbare gebeurtenissen op een nauwkeurige en waarheidsgetrouwe manier vastlegt, is een sterke aanwijzing voor het waarheidsgehalte van de Bijbel, wanneer deze spreekt over religieuze onderwerpen en doctrines. Dit bekrachtigt de bewering dat de Bijbel het Woord van God is.

Een ander extern bewijsstuk dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is, is de integriteit van de menselijke schrijvers. Zoals eerder werd gezegd, gebruikte God mensen met een verscheidenheid aan achtergronden om Zijn woorden voor ons vast te leggen. Wanneer de levens van deze mensen bestudeerd worden, kan er geen goede reden worden gevonden om te geloven dat zij geen eerlijke en oprechte mensen waren. Wanneer we hun levens bestuderen, en het feit dat ze bereid waren om te sterven voor wat zij geloofden (vaak op een gruwelijke manier), dan wordt het al snel duidelijk dat deze gewone, maar toch oprechte mensen werkelijk geloofden dat God tegen hen had gesproken. De mannen die het Nieuwe Testament schreven en vele honderden andere gelovigen (1 Korintiërs 15:6) kenden de waarheid van hun boodschap, omdat zij Jezus Christus na zijn opstanding uit de dood met eigen ogen in levende lijve hadden gezien. De transformatie die plaatsvond vanwege hun ontmoeting met de opgestane Christus had een enorme invloed op deze mensen. Zij verborgen zich niet meer uit angst, maar werden bereid om te sterven voor de boodschap die God aan hen had geopenbaard. Hun levens en hun dood getuigen van het feit dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is.

Een laatste extern bewijsstuk voor het feit dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is, is de onverwoestbaarheid van de Bijbel. Vanwege zijn belang en zijn bewering dat hij het Woord van God is, heeft de Bijbel meer kwaadaardige aanvallen en vernietigingspogingen te verduren gehad dan enig ander boek in de geschiedenis. Van de vroege Romeinse keizers, zoals Diocletianus, tot communistische dictators en de hedendaagse atheïsten en agnostici, heeft de Bijbel al zijn aanvallers weerstaan en overleefd en is vandaag de dag nog steeds het meest uitgegeven boek.

Door de jaren heen hebben sceptici de Bijbel vaak een mythologisch boek genoemd, maar de archeologie heeft bevestigd dat de Bijbel historisch nauwkeurig is. Tegenstanders hebben de “primitieve en verouderde” leer van de Bijbel vaak aangevallen, maar zijn morele en wettelijke principes en doctrines hebben altijd een positieve invloed gehad op samenlevingen en culturen over de hele wereld. De Bijbel wordt nog steeds aangevallen door de wetenschap, de psychologie en politieke bewegingen, maar is tegenwoordig nog steeds net zo waar en relevant als toen zijn woorden voor het eerst werden geschreven. Het is een boek dat in de laatste 2000 jaar ontelbare levens en culturen heeft veranderd. Ongeacht hoe zijn tegenstanders de Bijbel proberen aan te vallen, te vernietigen of in diskrediet te brengen, toch blijft dit boek net zo sterk, net zo waar en net zo relevant als voorheen. De nauwkeurigheid die behouden is gebleven, ondanks alle pogingen om deze te benevelen, aan te vallen of te vernietigen, is een duidelijk getuigenis van het feit dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is. Het zou ons niet moeten verbazen dat de Bijbel, ongeacht hoe vaak deze wordt aangevallen, altijd onveranderd en ongeschonden uit de strijd komt. Jezus zei tenslotte: “Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen” (Marcus 13:31). Na het bewijs te hebben onderzocht kan ieder werkelijk zonder twijfel zeggen: “Ja, de Bijbel is werkelijk Gods Woord”.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is de Bijbel werkelijk Gods Woord?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries