settings icon
share icon
Vraag

Wat is Arminianisme, en is het Bijbels?

Antwoord


Arminianisme is een geloofsleer die de relatie tussen Gods soevereiniteit en de vrije wil van de mens probeert te verklaren, met name ten aanzien van de verlossing. Arminianisme is genoemd naar Jacob Arminius (1560—1609), een Nederlandse theoloog. Terwijl het Calvinisme het gezag van God benadrukt, legt het Arminianisme de nadruk bij de verantwoordelijkheid van de mens. Als je het Arminianisme zou willen samenvatten in vijf hoofdpunten, vergelijkbaar met de vijf punten van het Calvinisme, kom je bij het volgende uit:

(1) Gedeeltelijke verdorvenheid – de mensheid is verdorven, maar toch nog wel in staat om God te zoeken. We zijn gevallen en aangetast door de zonde, maar niet in die mate dat we er niet zelf voor kunnen kiezen om tot God te komen en door Gods genade de verlossing te aanvaarden. Deze genade in beschouwing nemend is de menselijke wil vrij, en kan toegeven aan de invloed van de Geest. NB: veel aanhangers van het Arminianisme verwerpen de “gedeeltelijke verdorvenheid” en hebben een opvatting die vrijwel overeenkomt met de Calvinistische leer van “totale verdorvenheid”.

(2) Voorwaardelijke uitverkiezing – God “kiest” alleen diegenen van wie Hij weet dat zij ervoor zullen kiezen om te geloven. Niemand is voorbestemd voor ofwel de hemel dan wel de hel.

(3) Onbeperkte verzoening – Jezus is voor iedereen gestorven, zelfs voor de mensen die niet uitverkozen zijn en niet zullen geloven. De dood van Jezus was voor de gehele mensheid, en iedereen kan gered worden door geloof in Hem.

(4) Weerstaanbare genade –Gods uitnodiging om verlost te worden kan door mensen verworpen worden c.q. zij kunnen zich hiertegen verzetten. We kunnen Gods trekkende kracht naar verlossing trotseren indien wij dat verkiezen.

(5) Voorwaardelijke verlossing – Christenen kunnen hun verlossing kwijtraken als zij doelbewust de invloed van de Heilige Geest in hun leven verwerpen. Een Christen moet zijn/haar verlossing “onderhouden” om deze te behouden. NB: veel aanhangers van het Arminianisme ontkennen deze “voorwaardelijke verlossing” en geloven in plaats daarvan in “eeuwige zekerheid”.

De enige stelling van het Arminianisme waarvan “vierpunts” Calvinisten geloven dat deze Bijbels is, is punt 3: Onbeperkte verzoening. 1 Johannes 2:2 luidt: “Hij is het Die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld”. 2 Petrus 2:1 vertelt ons dat Jezus zelfs de valse profeten die verdoemd zijn, vrijkocht: “Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de Meester Die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang”. De verlossing door Jezus is beschikbaar voor ieder die in Hem wil geloven. Jezus is niet slechts gestorven voor de mensen die (uiteindelijk) gered zullen worden.

Vier-punts Calvinisme (de officiële stelling van Got Questions Ministries) beschouwt de overige vier punten van het Arminianisme als on-Bijbels, in verschillende gradaties. Romeinen 3:10-18 pleit heel sterk voor totale verdorvenheid. Met voorwaardelijke uitverkiezing, of verkiezing op basis van Gods voorkennis over het menselijk handelen, wordt Gods gezag onderbelicht (Romeinen 8:28-30). Weerstaanbare genade onderschat de macht en vastberadenheid van God. Voorwaardelijke verlossing maakt van verlossing een beloning voor werken, in plaats van een geschenk uit genade (Efeziërs 2:8–10). Er zijn tekortkomingen aan beide geloofsrichtingen, maar de zienswijze van Got Questions is dat het Calvinisme meer op de Bijbel gebaseerd is dan het Arminianisme. Maar geen van beide systemen slaagt er in om de relatie tussen Gods gezag en de vrije wil van de mens op juiste wijze te verklaren – vanwege het feit dat het onmogelijk is voor een beperkt menselijk brein om een begrip te duiden dat alleen God volledig kan begrijpen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is Arminianisme, en is het Bijbels?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries