settings icon
share icon
Vraag

Wat is engelenleer/angelologie?

Antwoord


Engelenleer/angelologie is “het bestuderen van engelen”. Er bestaan vandaag de dag veel on-Bijbelse opvattingen over engelen. Sommige mensen denken dat engelen overleden mensen zijn. Anderen geloven dat engelen onpersoonlijke energiebronnen zijn. Nog weer anderen ontkennen het hele bestaan van engelen. Een Bijbels begrip van engelenleer/angelologie corrigeert deze foute veronderstellingen. Engelenleer/angelologie vertelt ons wat de Bijbel zegt over engelen. Het is een studie over hoe engelen zich verhouden tot de mensheid en Gods doelen dienen. Hieronder vind je enkele belangrijke onderwerpen van de engelenleer/angelologie:

Wat zegt de Bijbel over engelen?
Engelen zijn heel andere wezens dan mensen. Mensen worden geen engelen wanneer ze dood gaan. En engelen worden nooit mensen, en zijn ook nooit mensen geweest. God heeft de engelen geschapen, zoals Hij ook de mensheid geschapen heeft.

Zijn engelen mannelijk of vrouwelijk?
De Bijbel geeft niet specifiek aan of engelen mannelijk of vrouwelijk zijn. In de enkele gevallen waarin een geslacht wordt genoemd van een engel in de Schrift, is dat mannelijk (Genesis 19:10-12; Openbaring 7:2; 8:3; 10:7). De enige namen van engelen die bekend zijn, zijn Michaël en Gabriël. Deze namen worden over het algemeen beschouwd als zijnde mannelijke namen.

Hebben wij beschermengelen?
Er bestaat geen twijfel over dat er goede engelen zijn die helpen om gelovigen te beschermen, informatie onthullen, mensen op het juiste pad wijzen en, in het algemeen, Gods kinderen bedienen. De lastige vraag is of iedereen of elke gelovige persoonlijk een engel toegewezen heeft gekregen.

Wie/Wat is de Engel des Heren?
De precieze identiteit van de “engel des Heren” wordt niet geopenbaard in de Bijbel. Maar er zijn wel vele belangrijke aanwijzingen over zijn identiteit.

Wat zijn cherubijnen? Zijn cherubs engelen?
Cherubijnen/cherubs zijn engelachtige wezens die een rol spelen bij de aanbidding en lofprijzing van God. Zij zingen lofgezangen over God en dienen daarnaast ook als zichtbare herinnering aan de grootheid en glorie van God en Zijn blijvende aanwezigheid bij Zijn volk.

Wat zijn serafijnen? Zijn serafijnen engelen?
Jesaja hoofdstuk 6 is de enige Bijbeltekst die de serafijn specifiek beschrijft. De serafijnen (de “vurigen”) zijn engelachtige wezens die verband houden met het visioen dat de profeet Jesaja over God had in de tempel.

Engelogie geeft ons Gods perspectief op engelen. Engelen zijn persoonlijke wezens die God aanbidden en gehoorzamen. God stuurt engelen er soms op uit om “in te grijpen” in de menselijke geschiedenis. Engelogie helpt ons om de strijd te begrijpen die bestaat tussen Gods engelen enerzijds, en Satan en zijn demonen aan de andere kant. Een juist begrip van engelenleer/angelologie is heel belangrijk. Wanneer we begrijpen dat engelen geschapen zijn, net als wij, beseffen we dat het vereren van engelen of het bidden tot engelen God de glorie ontzegt die alleen Hem toebehoort. God – niet engelen – stuurde Zijn Zoon om voor ons te sterven, heeft ons lief en zorgt voor ons, en Hij alleen is onze verering waardig.

Een belangrijk vers over engelenleer/angelologie is Hebreeën 1:14: "Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?"EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is engelenleer/angelologie?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries