အသင်းတော်ဟူသည် အဘယ်နည်း။


ေမးခြန္း: အသင်းတော်ဟူသည် အဘယ်နည်း။

အေျဖ:
ယနေ့များစွာသောလူများက အသင်းတော်သည် အဆောက်အဦးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ၄င်းသည် သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်သော သိရှိခြင်းပညာမဟုတ်ပေ။ “အသင်းတော်”စကားလုံးသည် ဂရိဘာသာ စကားမှဆင်းသက်လာကာ ekklesia ဟုခေါ်ပါသည်။ “စုရုံးခြင်း” (သို့) “ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသော သူများ” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ “အသင်းတော်”စကားလုံး၏ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်သည် အဆောက်အဦးကို ရည်ညွှန်းလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ လူတွေကို ရည်ညွှန်းလိုခြင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေက လူတစ်ဦးကို မည်သည့်ဘု ရားကျောင်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သလဲဟုမေးသောအခါ သူတို့က အသင်းတော်သည် အဆောက်အဦးဖြစ် သည်ဟု ထင်မှားတတ်ကြသည်။ ရောမ ၁၆း၅ ထဲတွင် “သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကိုလည်း နှုတ်ဆက်ကြလော့…” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ရှင်ပေါလုက သူတို့၏အိမ်တွင်ရှိသောအသင်းတော်ဟု ပြော ခဲ့သည်။ အသင်းတော်သည် အဆောက်အဦးမဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်သူများကို ဆိုလိုသည်။

အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ဦးခေါင်းဖြစ်သည်။ ဧဖက် ၁း၂၂-၂၃ ထဲတွင် “ခြေဘဝါးတော်အောက်သို့အလုံးစုံတို့ကို ချထားသဖြင့်၊ အသင်းတော်အဘို့အလိုငှါ၊ သူ့ကိုအလုံး စုံတို့၏အချုပ်အခြဦးခေါင်းဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုအသင်းတော်ကား၊ အလုံးစုံတို့ကို အလုံးစုံတို့နှင့် ပြည့်စုံစေ တော်မူသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ကိုယ်ဖြစ်သတည်း” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ပင်တေကုတ္တေနေ့မှစ၍ (တမန် အခန်းကြီး ၂) ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာသည့်တိုင်အောင် ယုံကြည်သူများ အားဖြင့် ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အဓိကအားဖြင့် ရှု ထောင့်နှစ်ခုရှိသည်။

၁။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်ဆိုင်သောအသင်းတော်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်ဆက်နွယ်ကာ ကယ်တင် ခြင်း ရရှိခဲ့ပြီးသောသူများဖြစ်သည်။ “အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူဖြစ်စေ၊ ဟေလသလူဖြစ်စေ၊ ကျွန်ဖြစ်စေ၊ လူလွတ်ဖြစ်စေ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် ၀ိညာဉ်တော်တပါးတည်အားဖြင့် တကိုယ်တည်းထဲသို့ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည် တစိတ်တဝိညာဉ်တည်းထဲသို့လည်း သောက်ကြ၏” (၁ကော ၁၂း၁၃)။ ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲ တွင် ယုံကြည်သူအားလုံးတို့သည် ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ် တော်ကိုလည်းရရှိသည်ဟုဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်ဆိုင်သောအသင်းတော်တွင် သခင် ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသောသူများအားလုံးပါဝင်သည်။

၂။ ဒေသန္တာရအသင်းတော်သည် ဂလာတိ ၁း၁-၂ ထဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ “…ငါ့ထံမှာရှိသော ညီအစ် ကိုအပေါင်းတို့သည် ဂလာတိပြည်၌ရှိသော အသင်းတော်များကို ကြားလိုက်ပါ၏။” ဤကျမ်းပိုဒ်ကိုကြည့် လျှင် ဂလာတိပြည်နယ်တွင် အသင်းတော်များစွာရှိသည်ကို ကျွနု်ပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအသင်းတော် တို့သည် ဒေသ န္တာရအသင်းတော်များဟုခေါ်ပါသည်။ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊Luterance အသင်းတော်၊ ကတ်သလိတ်အသင်းတော်၊ စသည်တို့သည် က မ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသင်းတော်မဟုတ်ပေ။ ဒေသန္တာရ အသင်းတော်များဖြစ်ကြသည်။ ယုံကြည်သူများ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်ပိုင်ဆိုင်သောသူများနှင့် ခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်သောသူများဖြစ် ကြသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသင်းတော်တွင်ပါဝင်သောသူများသည် ဒေသန္တရအသင်းတော်ထဲတွင် မိတ်သ ဟာရဖွဲ့ခြင်းနှင့် တဦးနှင့်တဦးအသိအမှတ်ပြုခြင်းများကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။

အတိုချုံး၍ဖော်ပြရလျှင် အသင်းတော်သည် အဆောက်အဦးနှင့်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာအရ၊ အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်း ခရစ်တော်ကို မိမိ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသောသူများဖြစ်ကြပါသည် (ယောဟန် ၃း၁၆၊ ၁ကော ၁၂း၁၃)။ ဒေသန္တရအသင်းတော်သည် ယုံကြည်သူများစုရုံးတွေ့ဆုံသောနေရာဖြစ်သည်။ ဒေသန္တရအသင်းတော် သည် ၁ကော ၁၂ ထဲတွင် ဖော်ပြထားသော “ခန္ဓာကိုယ်”တစ်ခု၏နည်းဥပဒေသအတိုင်း လက်တွေ့အသုံးချ နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် အချင်းချင်း ခွန်အားပေးရမည်၊ ဆုံးမသွန်သင်ရမည်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ပညာတော်အားဖြင့် အချင်းချင်းတည်ဆောက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။

English
ထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ
အသင်းတော်ဟူသည် အဘယ်နည်း။

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ