settings icon
share icon
မေးခွန်း

၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာကမည်ကဲ့သို့ဖော်ပြထား သနည်း။

အဖြေ


။၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဓိကမှားယွင်မှုနှစ်ချက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ အလွန်အမင်းအလေးထားခြင်းနှင့်အလေးမထားခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောသူများက အပြစ်ဟူမျှ၊ ပြသနာဟူသမျှနှင့်တိုက်ခိုက်မှုဟူမျှ နတ်ဆိုးများကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့် နှင် ထုတ်ရမည်ဟု ပြစ်တင်တတ်ကြသည်။ အချို့သောသူများကမူ ကျွနု်ပ်တို့၏တိုက်ပွဲသည် ၀ိညာဉ်တန်ခိုးများဖြစ်သည်ဟုသမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားသောကြောင့် ၀ိညာဉ်ရေးရာ တွင် ပါဝင်ဖို့မလိုသည်ဟု ၀ိညာဉ်ရေးရာကိုလျစ်လျူရှုထားကြသည်။ အောင်မြင်သောဝိ ညာဉ်တိုက်ပွဲသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ညီညွတ်စွာခံခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ သခင်ယေရှု သည် တခါတရံလူတွေထဲမှနတ်ဆိုးများနင်ထုတ်ခဲ့သည်။ တခါတရံ နတ်ဆိုးအကြောင်း မရှိဘဲလူတွေကိုကျန်းမာစေခဲ့သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ခရစ်ယာန်များအား သူတို့ ထဲတွင်ရှိသောအပြစ်တရားများနှင့်ပြိုင်တိုင်ရန် (ရောမ ၆)နှင့် နတ်ဆိုးများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်တိုက် ခိုက်ရန် (ဧဖက် ၆း၁၀-၁၈)လမ်းညွန်ထားသည်။

ဧဖက် ၆း၁၀-၁၂ တွင် “ကြွင်းသောစကားဟူမူကား၊ ညီအစ်ကိုတို့သခင်ဘုရားအား ဖြင့်၄င်း၊တန်ခိုးတော်အရှိအားဖြင့်၄င်း၊ခိုင်ခံခြင်းရှိကြလော့။မာရ်နတ်၏ပရိယာယ်တို့ကို ဆီး တားနိုင်မည်အကြောင်း ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကို ဝတ်ဆင်ကြ လော့။ အကြောင်းမ၏ဆကား၊ ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင် တိုက်လှန် ကြသည်မဟုတ်။အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၄င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့်၄င်း၊ လောကီ မှောင်မိုက်၌အ စိုးတရပြုသောမင်းတို့နှင့်၄င်း၊ မိုဃ်းကောင်းကင်၌နေသော နတ်ဆိုးတို့နှင့်၄င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏”ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် အလွန်အရေးကြီး သောအရာကိုသွန်သင်ထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် သာလျှင် အားသန်နိုင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသော လက်နက်သည် ဘုရားသခင်၏လက်နက်ဖြစ်သည်။ ဤလောကတွင် ၀ိညာဉ်ဆိုးများနှင့် ကျွနု်ပ်တို့ပြိုင်ဆိုင် တိုက်လှန်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။

ယုဒအခန်းကြီး ၉ထဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကောင်းကင်တမန်အကြီးဆုံး မိုက်ကဲလ်သည် ဘုရားသခင်၌တန်ခိုးအကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင် တမန်အကြီးဆုံးဖြစ်သောမိုက်ကဲလ်ကတောင်မှ သူ၏တန်ခိုးအားဖြင့် စာတန်ကိုမနင်ထုတ် ခဲ့ပေ။ သို့သော် သူက “ဘုရားသခင်က သင့်ကိုနင်ထုတ်သည်”ဟုပြောခဲ့သည်။ ဗျာဒိတ် ၁၂းရ-၈ တွင် နောက်ဆုံးသောအချိန်တွင် မိုက်ကဲလ်က စာတန်ကိုအနိုင်ယူလိမ့်မည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအချိန်၌ပင်မိုက်ကဲလ်သည် စာတန်ကို ဘုရားသခင်၏နာမနှင့် အမိန့်တော်အားဖြင့်အနိုင်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သူ၏တန်ခိုးအားဖြင့်အနိုင်ယူမည်မဟုတ်ပေ။ ထိုနည်းတူခရစ်ယာန်များသည်လည်း စာတန်နှင့်သူ၏အပေါင်းအသင်းများကို သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမအားဖြင့်အနိုင်ယူမည်ဖြစ်သည်။တန်ခိုးဟူသမျှအနိုင်ယူနိုင် သောနာမသည် သခင်ယေရှု၏နာမတော်ပင်ဖြစ်သည်။

ဧဖက် ၆း၁၃-၁၈ထဲတွင် ဘုရားသခင်ပေးထားသောဝိညာဉ်တော်ဝတ်စုံကိုဖော်ပြ ထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သမ္မာတရားခါးပတ်ကို၄င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းရင်အုပ်ကို၄င်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းသတင်းကောင်းကို၄င်း၊ ကယ်တင်ခြင်းဦးထုတ်ကို၄င်း၊ ၀ိညာဉ်တော်ဓါးကို ၄င်း၊ ၀ိညာဉ်တော်ဆုတောင်းခြင်းကို၄င်းစွဲကိုင်က မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဤဝိညာဉ်တော်ဝတ်စုံများသည် ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲတွင် မည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကျွနု်ပ်တို့သည် စာတန်မာရ်နတ်၏လိမ်ညာမှုများကို သမ္မာတရားပြောခြင်းအားဖြင့်ဆန့်ကျင် ရမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့အတွက်အသေခံခဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သူ များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသောကြောင့် ငြိမ်ဝပ်စွာနေရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် မည်မျှပင်တိုက်ခံခြင်းခံနေပါစေ သတင်းကောင်းအကြောင်းကိုဝေငှရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည်မည်မျှပင်တိုက်ခိုက်မှုခံစေကာမူ ယုံကြည်ခြင်းယိမ်းယိုင်ခြင်းမရှိရပေ။ ကျွနု်ပ်တို့၏နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုသည် ကျွနု်ပ်တို့ရရှိသောကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုဖြစ် သည်။ ၄င်းသည် ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲတွင် ရှုံးနှိမ့်မှုမရှိစေသည်ဟု အာမခံထားသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ ၏လက်နက်သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ဖြစ်သည်။ကျွနု်ပ်တို့၏အကြံအဉာဏ်နှင့်ခံ စားချက်များမဟုတ်ပေ။ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲအောင်မြင်နိုင်သည်ကို သခင်ယေရှု၏နမူနာလိုက်လျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။

၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲအတွက် ကျွန်ု်ပ်တို့၏ပြည့်စုံသောဥပမာသည် သခင်ယေရှုဖြစ်သည်။ တောထဲတွင် စာတန်သည်သခင်ယေရှုကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်သောအခါ သခင်ယေရှုက သူ့ ကိုမည်ကဲ့သို့အနိုင်ယူခဲ့သည်ကို ကျွနု်ပ်တို့လေ့လာရမည်ဖြစ်သည် (မဿဲ ၄း၁-၁၁)။ စုံစမ်း နှောက်ယှက်ခြင်းဟူသမျှကို “နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်”ဟူသောအချက် ဖြင့်အနိုင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်၏စကားတော်အားဖြင့် စာတန်မာရ်နတ်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုအနိုင်သူနိုင်သောတန်ခိုးရှိသည်ဟု သခင်ယေ ရှုက သိရှိခဲ့သည်။ စာတန်မာရ်နတ်၏တိုက်ခိုက်မှုကို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သခင်ယေရှု ကအနိုင်ယူနိုင်လျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်းထိုနည်းတူပြုနိုင်ကြသည်မဟုတ်လော။

၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုရန်တိုက်တွန်းပေးသောဥပမာသည် သကေဝ၏သားခုနစ် ယောက်ဖြစ်သည်။ “ထိုအခါအရပ်ရပ်သို့လှည့်လည်၍ဓိဠာန်သစ္စာပေးတတ်သောယုဒလူအ ချို့တို့က၊ ပေါလုဟောပြောသောယေရှုကို ငါတိုင်တည်၍သင်တို့ကိုဓိဠာန်သစ္စာပေး၏ဟု ဆိုလျက် နတ်ဆိုးစွဲသောသူတို့၏အပေါ်၌ သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကို မြွက်စမ်းကြ၏။ သကေဝအမည်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏သားခုနစ်ယောက်တို့သည် ထိုသို့ပြုကြ၏။ နတ်ဆိုးကလည်းယေရှုကိုငါသိ၏။ ပေါလုကိုလည်းငါသိ၏။ သင်တို့မူကား၊ အဘယ်သူနည်း ဟုပြောဆိုပြီးလျှင်၊ နတ်ဆိုးစွဲသောသူသည် ထိုသူတို့အပေါ်သို့ခုန်တက်၍နိုင်သဖြင့် လုယက်နှိပ်စက်သောကြောင့် ထိုအိမ်မှအဝတ်မပါဘဲအနာများနှင့်ထွက်ပြေးစေ၏” (တမန် ၁၉း၁၃-၁၆)ဟုဖော်ပြထားသည်။ သကေဝ၏သားခုနစ်ယောက်တို့သည် သခင်ယေရှု၏နာ မကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းသည်မလုံလောက်သေးပါ။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုနှင့်ပတ်သက်မှုမရှိခဲ့ကြပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့အသုံးပြုသောစကားများသည် အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကာ တန်ခိုးအာဏာမရှိပေ။ သကေဝ၏သားခုနစ်ယောက်တို့ သည် နည်းစနစ်ကိုသာမှီခိုခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို သူတို့၏အရှင်သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်မမှီခိုခဲ့ကြပေ။ သူတို့သည် ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲတွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်ကိုအသုံးမပြုခဲ့ကြပေ။ နောက်ဆုံးရလဒ်သည် သူတို့သည် ထုရိုက်ခြင်းကိုခံ ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ဆိုးသောဥပမာကိုသင်ယူခဲ့ကြပြီး၊ သမ္မာကျမ်းစာညွန်ကြားသော ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမှုခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရကြသည်။

အချုပ်အားဖြင့်၊ ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲတွင်အောင်မြင်ခြင်းရရှိရန် သော့ချက်များသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ကြသနည်း။ ပထမအနေဖြင့်၊ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့၏တန်ခိုးကို မမှီခိုဘဲ ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကိုမှီခိုရမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ကျွနု်ပ်တို့သည် နတ်ဆိုးများကို ကိုယ့်နာမည်ဖြင့်မဟုတ်၊ သခင်ယေရှုနာမတော်အားဖြင့်နှင် ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တတိယအနေဖြင့်၊ ကျွနု်ပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ဘုရားသခင်ဝတ်လက်နက်ဝတ်လုံးကိုဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထအနေဖြင့်၊ ကျွနု်ပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်ဖြစ်သော ၀ိညာဉ်တော်ဓါးဖြင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲရမည် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျွနု်ပ်တို့သည် စာတန်နှင့်သူ၏နတ်ဆိုးများနှင့်ဝိညာဉ် တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသောသူများဖြစ်ကြသည်ကို သိရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ဟူသမျှ (သို့) ပြ သာနာဟူသမျှ နှင်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာကမည်ကဲ့သို့ဖော်ပြထား သနည်း။
© Copyright Got Questions Ministries