settings icon
share icon
မေးခွန်း

အသင်းတော်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။

အဖြေ


တမန်တော်ဝတ္ထု ၂း၄၂သည် အသင်းတော်၏ရည်ရွယ်ချက်ဖော်ပြပေးထားသောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ် သည် ဟုယူဆနိုင်သည်။ “ထိုသူများသည် တမန်တော်များ၏ဆုံးမသြဝါဒပေးကိုခံခြင်း၊ အပေါင်းအသင်း ဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း၊ ပဌနာပြုခြင်းတို့ကို အမြဲဆောင်ရွက်၍ နေကြ၏။” ဤကျမ်းပိုဒ်အရ အသင်းတော်၏ လှုပ်ရှားမှု/ရည်ရွယ်ချက်များသည်- ၁။ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ကိုက်ညီသောသွန်သင်ခြင်း၊ ၂။ ယုံကြည်သူများစုရုံး ၍ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်နိုင်ရန်အတွက်နေရာပြင်ဆင်ပေးထားခြင်း ၃။ ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုသုံးဆောင်ခြင်း ၄။ ဆုတောင်းခြင်း စသည် တို့ဖြစ်နိုင်သည်။

အသင်းတော်က သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်သောယူဆချက်များသွန်သင်ရမည်။ သို့မှသာ ကျွနု်ပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ အမြစ်တွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဧဖက် ၄း၁၄ထဲတွင် “ အကြောင်းမူကား၊ သူတပါးတို့သည် လူပရိယာယ်နှင့်အပြစ်သို့ သွေးဆောင်ခြင်းငှါလှည့်ဖြားပြောဆိုသဖြင့်၊ ငါတို့သည် နောက်တဖန်ခပ်သိမ်း သောသြဝါဒလေတိုက်၍ ဖရိုဖရဲလွင့်သွားသောသူငယ်မဖြစ်စေနှင့်” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။အသင်းတော်ဟူ သည် မိတ်သာဟာရဖွဲ့ရသောနေရာဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသည် ခရစ်ယာန်များသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ခင်သစ္စာရှိ၍ အချင်းချင်းအရိုအသေပေးသောနေရာ(ရောမ ၁၂း၁၀)၊ ဆုံးမသွန်သင်သောနေရာ (ရောမ ၁၅း၁၄) အချင်းချင်း အပေါ်ဂရုဏာထား၍ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောနေရာ (ဧဖက် ၄း၃၂)၊ အချင်းချင်း ခွန်အား ပေးနေရာ (၁သက် ၅း၁၁)၊ အထူးသဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားရှိသောနေရာ (၁ယော ၃း၁၁)ဖြစ်သည်။

အသင်းတော်သည် ယုံကြည်သူများအတူတကွပွဲတော်မင်္ဂလာကိုသုံးဆောင်သောနေရာခရစ်တော် အသေ ခံခြင်းနှင့် ကျွနု်ပ်ုတို့ကိုယ်စားအသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းကို သတိရအောက်မေ့သောနေရာဖြစ်သည် (၁ကော ၁၁း၂၃-၂၆)။ “မုန့်ချိုးဖဲ့ခြင်း” ခံယူချက်သည် (တမန် ၂း၄၂) ညနေစာအတူတကွသုံးဆောင်ခြင်း သဘောကိုဆောင်ပါသည်။ ၄င်းသည် အသင်းတော်မိတ်သာဟာရဖွဲ့ခြင်းအတွက် ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တမန်တော်ဝတ္ထု ၂း၄၂အရ အသင်းတော်၏နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်သည် ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် ဆုတောင်းခြင်းဦးစားပေးသောနေရာ၊ ဆုတောင်းခြင်းသွန်သင်သောနေရာ၊ လက်တွေ့ ကျကျဆုတောင်းသောနေရာဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဖိလိပ္ပိ ၄း၆-၇ ထဲတွင် ကျွနု်ပ်တို့ကို ဤသို့ခွန်အားပေး ထးပါသည်။ “အဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်းခြင်းမရှိဘဲ အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွ ဆုတောင်း ပဌနာပြုသောအားဖြင့်၊ သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကို ဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြ လော့။ ထိုသို့ပြုလျှင် အဘယ်သူမျှကြံ၍မမှီနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် သင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကို စောင့်မလိမ့်မည်။”

အသင်းတော်အတွက် အခြားသောမဟာစေခိုင်းချက်တစ်ခုသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်သည် (မဿဲ ၂၈း၁၈-၂၀)။ အသင်းတော်သည် ကယ် တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို နှုတ်နှင့်အပြုအမူအားဖြင့် သစ္စာရှိစွာ ဝေငှသက်သေခံရမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် “အသင်းထွန်းတောက်သောအိမ်”ဖြစ်ရပေမည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွနု်ပ်တို့၏သခင် နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းပြရမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် သတင်းကောင်းဝေငှသောနေရာ နှင့် ၄င်း၏အသင်းဝင်သူများကိုလည်း ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကြွေးကြော်ရန် ပြင်ဆင်ပေးထားသော နေရာ (၁ပေ ၃း၁၅)ဖြစ်သည်။

အသင်းတော်၏နောက်ဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်များကို ယာကုပ် ၁း၂၇ ထဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ “ခမည်းတော်ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောသီလဟူမူကား၊ မိဘမရှိသောသူငယ်တို့နှင့်မုတ် ဆိုးမတို့သည် ဆင်းရဲခံရသောအခါ၊ သူတို့ကို ကြည့်ရှုပြုစုခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်လည်းလောကီအညစ်အကြေးနှင့် ကင်းစင်အံ့သောငှါ စောင်းရှောက်ခြင်းပေတည်း။” အသင်းတော်သည် မရှိဆင်းရဲသားများကို ကူညီဖေးမ သောအသင်းတော်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် ၀ိညာဉ်ရေးရာလိုအပ်သောသူများကို ကယ်တင်ခြင်းအ ကြောင်းဟောခြင်းအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောလူအပ်ချက်များ (အစားအစာ၊ အဝတ်အစားနှင့် လွှမ်းခြုံစရာများ)ကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ထဲတွင်ရှိသော ယုံကြည်သူများသည် အပြစ်တရားနှင့် လောကီညစ်ညမ်းခြင်းမှလွှတ်မြောက်နိုင်ရန် အသင်းတော်က စီမံပေး ရမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်သောသွန်သင်ခြင်းနှင့် ခရစ်ယာန်များမိတ် သာဟာရဖွဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ပေးသောနေရာဖြစ်သည်။

ထိုကြောင့်၊ အသင်းတော်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ ရှင်ပေါလုက ကောရိ န္တုသြဝါဒ စာထဲတွင် ယုံကြည်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးသော နမူနာပုံစံကိုဖော်ပြထားပါသည်။ အသင်းတော် သည် ဤလောကတွင် ဘုရားသခင်၏ လက်တော်များ၊ နှုတ်ခမ်းနှင့်ခြေထောက်တော်- ခရစ်တော်၏ခန္ဓာ ကိုယ် (၁ကော ၁၂း၁၂-၁၇)ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ဤလောကတွင် လူတစ်ဦးအဖြစ်အသက်ရှင်သေး လျှင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများ ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်သည် “ခရစ်ယာန်”၊ “ခရစ်တော်နှင့်တူသောသူများ”၊ “ခရစ်တော်နောက်လိုက်သောသူများ” ဖြစ်သည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

အသင်းတော်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။
© Copyright Got Questions Ministries