settings icon
share icon
မေးခွန်း

နောဧခေတ်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရေလွှမ်းမိုးခဲ့သလား။ နေရာဒေသတစ်ခုထဲ ရေလွှမ်းမိုးခဲ့သလား။

အဖြေ


ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်သည်ဟု ကျမ်းချက်ထဲတွင် သေချာစွာ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ ရး၁၁ ထဲတွင် "ကြီးစွာသော နက်နဲရာ ရေပေါက်ရေတွင်းတို့၏ အဆီးအတားရှိသမျှကို ပယ်ရှင်း၍ မိုဃ်းကောင်းကင်ပြွန်များကို ဖွင့်သည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကမ္ဘာ ၁း၆-ရနှင့် ၂း၆ တို့ထဲတွင် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မီ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့် ယခု ကျွနု်ပ်တို့တွေ့ကြုံသောအရာများသည် အများကြီးပြောင်းလဲသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤဖော်ပြချက်အရဖြစ်စေ၊ နှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြချက်အရဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာကြီးသည် တစ်ချိန်က ရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း တွေးတောမှန်းဆနိုင် သည်။ ထိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် ကောင်းကင်အထိရေလွှမ်းမိုးခြင်း ဖြစ်သည်။ မိုးသီးများလည်း ပါဝင်နိုင်သ်ည။ ရေခဲတုံး ကြီးများလည်းပါဝင်နိုင်သ်ည။ မြေပေါ်မှာရှိသောရေများနှင့် ရေခဲတုံးကြီးများ၊ မြေပေါ်မှာကျန်ရစ်သောရေများကြည့်လျှင် (ကမ္ဘာ ၂း၆) ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရေလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းကို အရှင်းလင်းဆုံးဖော်ပြပေးသောကျမ်းချက်မှာ ကမ္ဘာ ရး၁၉-၂၃ ဖြစ်သည်။ ရေများအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး "နောက်တဖန်ရေသည် မြေကြီးပေါ်မှာ အလွန်အားကြီးသဖြင့်၊ မိုဃ်းကောင်းကင် အောက်၌ရှိသမျှသော တောင်ကြီးအပေါင်းတုျိ့သည် မြှပ်ကြ၏။ ရေမြှပ်သောတောင်တို့အထက်၌ လွှမ်းတတ်သောရေသည် ဆယ်ငါးတောင်ရှိသတည်း။ မြေပေါ်မှာ လှုပ်ရှားတတ်သော တိရစ္ဆာန်မျိုးတည်းဟူသော ငှက်၊ သားယဉ်၊ သားရဲ၊ မြေပေါ်မှာ တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့နှင့် လူအပေါင်းတို့သည် သေကြကုန်၏။ မြေမျက်နှာပေါ်၌ရှိသောလူဖြစ်စေ၊ သားဖြစ်စေ၊ တွားတတ်သောအရာဖြစ်စေ၊ မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်ဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင်သောအရာရှိရှိသမျှတို့ကို မြေကြီးပေါ် က ပယ်ရှင်းတော်မူ၍၊ ပျက်စီးကွယ်ပျောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်၏။ နောဧမှစ၍ နောဧနှင့်အတူ သင်္ဘောထဲ၌ရှိသောသူတို့သာ ကျန်ကြွင်းကြလေ၏။"

အထက်၌ဖော်ပြထားသော ကျမ်းပိုဒ်ကိုကြည့်လျှင် "အားလုံး"ဟူသော စကားလုံးကို မကြာခဏတွေ့နိုင်သည်။ "မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်ကြီးအပေါင်းတို့သည် မြှပ်ကြ၏" "ရေမြှပ်သောတောင်တို့အထက်၌ လွှမ်းတတ်သောရေသည် ဆယ်ငါးတောင်ရှိသတည်း" "မြေပေါ်မျာ တွားတတ်သော တိရစ္ဆာန််အပေါင်းတို့နှင့်လူအပေါင်း တို့သည် သေကြကုန်၏" ဟုဖော်ပြထားခြင်းကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ဤဖော်ပြချက်များအရ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် နေရာဒေသတစ်ခုတည်း၌ ဖြစ်ပျက်လျှင် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်က နောဧအား သင်္ဘောကြီးကို တည်ဆောက်စေသလဲ။ သူနှင့်အတူ၊ တိရစ္ဆာန်များကို အခြားနေရာသို့ ဘာ ကြောင့် မပြောင်းရွှေ့စေသလဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှသော တိရစ္ဆာန်များဝင်ဆံ့နိုင်သော သင်္ဘောကြီးကို ဘုရားသခင်က အဘယ်ကြောင့် နောဧအားတည်ဆောက်ရန် မိန့်မှာခဲ့သလဲ။ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးမဟုတ်ခဲ့လျှင် သင်္ဘော ကြီးတည်ဆောက်စရာမလိုအပ်ပါ။

ပေတရုကလည်း ၂ပေ ၃း၆-ရထဲတွင် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ "ဖြစ်ဘူးသော ကောကဓာတ်ကို ထိုသို့အားဖြင့် ရေနှင့်လွှမ်းမြှပ်၍ ဖျက်ဆီးကြောင်းကို ထိုသူတို့သည် မှတ်မိချင်သောစိတ်မရှိကြ။ ယခုရှိသော မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးမူကား၊ တရားဆုံးဖြတ်၍ အဓမ္မလူတို့ကို ဖျက်ဆီးသောနေ့ရက်တိုင်အောင်၊ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သိုထားလျက်ရှိ၍ မီးရှို့ခြင်းအဘို့အလိုငှါ ရေရစ်သတည်း။" ဤကျမ်းပိုဒ်များထဲတွင် ပေတရုက နောဧခေတ်မှာ ကမ္ဘာလုံးရေလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့် ဒဏ်ခံရသည်ဟု ဖောြ်ပထားသည်။ ရှိခဲ့ပြီးသောကမ္ဘာသည် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်ဟု ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုပြင် ကျမ်းပြုသူအများအပြားကလည်း ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရေလွှမ်း မိုးခြင်းကို လက်ခံခဲ့ကြသည် (ဟေရှာယ ၅၄း၉၊ ၁ပေ ၃း၂၀၊ ၂ပေ ၂း၅၊ ဟေဗြဲ ၁၁းရ)။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သခင်ယေရှု ကိုယ်တိုင်က တစ်ကမ္ဘာလုံးရေလွှမ်းမိုးခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး သူပြန်လာသောအခါ ကမ္ဘာပျက်စီးခြင်း၏ ပုံစံဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည် (မဿဲ ၂၄း၃၇-၃၉၊ လုကာ ၁ရး၂၆-၂၇)။

ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်ကလွှဲပြီး အခြားသောလောကအရာများကလည်း သက်သေပြသခဲ့သည်။ နေရာတိုင်းမှာ ကြီးမားသော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအများအပြားရှိပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ များစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်စေသော ကြီးမားသော ကျောက်မီးသွေးများကိုလည်း နေရာအနှံအပြားမှာ ရှိသည်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိသော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကိုလည်း တောင်ထိပ်မှာ တွေ့ရသည်။ နေရာအသီးသီးမှာရှိသော လူမျိုးစုနွယ်များက ရေလွှမ်းမိုးခြင်း ပုံပြင်ဒဏ္ဍရီရှိကြသည်။ ဤအရာများအားလုံးသည် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရေလွှမ်းမိုးခြင်း၏ သက်သေအထောက်အထားများဖြစ်သည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

နောဧခေတ်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရေလွှမ်းမိုးခဲ့သလား။ နေရာဒေသတစ်ခုထဲ ရေလွှမ်းမိုးခဲ့သလား။
© Copyright Got Questions Ministries