settings icon
share icon
မေးခွန်း

မှားယွင်းသောဆရာ၊ မိစ္ဆာပရောဖက်တစ်ပါးကို ကျွန်တော် မည်သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။

အဖြေ


"အန္တီခရစ်နှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်များ"ထွက်ပေါ်လာပြီး ဘုရားသခင်ရွေးကောက်သောသူများကို လှည့်ဖြားလိမ့်မည် ဟု သခင်ယေရှုက သတိပေးထားသည် (မဿဲ ၂၄း၂၃-၂၇၊ ၂ပေ ၃း၃နှင့် ယုဒ ၁၇-၁၈ တို့ကို ကြည့်ပါ)။ မှားယွင်းသော သွန်သင်မှုနှင့်မှားယွင်းသောဆရာများမှ မိမိကိုယ်ကို စောင့်ကြပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ သမ္မာတရားကို သိရှိ ခြင်း ဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသော အယူဝါဒများကို ချက်ခြင်းသိပြီး မှန်ကန်သောအရာများကို လေ့လာရမည်။ "သမ္မာတရားမှန် ကန်စွာ ပိုင်းခြားသိမြင်သော" (၂တိ ၂း၁၅) သူများနှင့် သမ္မာကျမ်းစာကို သတိပြုစွာလေ့လာသောသူများက မှားယွင်းသော အယူဝါဒကို ချက်ခြင်းသိလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မဿဲ ၃း၁၆-၁ရထဲတွင် ဖော်ပြထားသော ခမည်းတော်ဘုရား၊ သားတော်ဘုရားနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကို ဖတ်ရှုသော ယုံကြည်သူတစ်ဦးက သုံးပါးတစ်ဆူအကြောင်းကို ငြင်းပယ်သောသူများကို ချက်ခြင်း မေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ခြေလှမ်းတစ်ခုမှာ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ပြောသည့်အတိုင်းစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် သွန်သင်မှုအားလုံးကို ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

သခင်ယေရှုက "အသီးကိုအားဖြင့် အပင်ကို သိရှိနိုင်သည်" (မဿဲ ၁၂း၃၃)ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဤနေရာမှာ "အသီး" ကြည့် သောအခါ ဆရာများ၏ သွန်သင်မှုကို မှန်ကန်သည်ဟု သိရှိနိုင်ရန်အတွက် စမ်းသပ်မှု သုံးခုရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ-

၁။ ဤဆရာက သခင်ယေရှုအကြောင်းကို မည်သို့ ပြောသနည်း။ မဿဲ ၁၆း၁၅-၁၆ထဲတွင် သခင်ယေရှုက "မင်းတို့ ငါ့ကို ဘယ်လိုထင်ကြသလဲ"ဟု မေးသောအခါ ပေတရုက "ကိုယ်တော်သည် အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်၏သားတော်၊ ခရစ် တော်ဖြစ်သည်"ဟု ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ ဤအဖြေကြောင့် ပေတရုသည်"ကောင်းချီးခံစားသောသူ" ဟုအခေါ်ခံခဲ့သည်။ ၂ယော ၉ ထဲတွင် "ခရစ်တော်၏ဒေသနာ၌မတည်ဘဲလွန်ကျူးသောသူမည်သည်ကား၊ ဘုရားသခင်ကိုမသိ၊ ခရစ်တော်၏ ဒေသနာ၌ တည်သောသူသည် ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုသိ၏" ဟုဖော်ပြထားသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် သူ၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်သောသူများသည် ဘုရားသခင်ကိုငြင်းပယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအသေခံခြင်း၊ သခင်ယေရှု၏လူသားဖြစ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် လည်း ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁ယော ၂း၂၂ထဲတွင် "မုသာကို သုံးသောသူမူကား အဘယ်သူနည်း။ ယေရှုသည် ခရစ်တော်မဟုတ်ဟု ငြင်းပယ်သောသူဖြစ်သတည်း။ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကို ငြင်းပယ်သောသူသည် အန္တီခရစ်ဖြစ်၏" ဟုဖော်ပြထားသည်။

၂။ ဤဆရာက သတင်းကောင်းကို ဟောပြောသလား။ သတင်းကောင်းဆိုသည်မှာ နှုတ်ကပတ်တော်အရ သခင်ယေရှုအသေခံခြင်း၊ သင်္ဂြီုဟ် ခံခြင်းနှင့်ထမြောက်ခြင်း တို့ဖြစ်သည် (၁ကော ၁၅း၁-၄)။ "ဘုရားသခင်က သင့်ကို ချစ်သည်" "ဘုရားသခင်က ဆာလောင်မွတ်သိပ်သောသူများကို ကျွေးမွေးချင်သည်" "ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို ချမ်းသာ စေချင်သည်"ဟူသောစကားများသည် ပြည့်စုံသော သတင်းကောင်းမဟုတ်ပါ။ ရှင်ပေါလုက ဂလာတိ ၁းရထဲတွင် "ထိုဧဝံဂေလိတရားသည် ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်။ သင်တို့ကို နှောင့်ရှက်၍ ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကို မှောက်လှန် ချင်သောသူအချို့ရှိကြ၏"ဟု သတိပေးသည်။ မည်သူမျှ၊ နာမည်ကျော်တရားဟောဆရာပင်လျှင် ဘုရားသခင်ပေးထား ခဲ့သောသတင်းစကားကို ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ "တဖန်တုံ၊ သင်တို့ခံယူပြီးသော ဧဝံဂေလိတရားမှတပါး အခြားသော ဧဝံ ဂေလိတရားကို တစုံတယောက်သောသူဟောပြောလျှင်၊ ထိုသူသည် ကျိန်တော်မူခြင်းကို ခံစေဟု ငါတို့ဆိုခဲ့ပြီးသည် အတိုင်းယခုငါထပ်၍ ဆိုသေး၏" (ဂလာတိ ၁း၉)။

၃။ ဤဆရာက ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသော အရည်အချင်းများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသလား။ မှားယွင်း သောဆရာများအား ယုဒ ၁၁ က "သူတို့သည် အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကာဣနနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ အခကိုရခြင်းငှါ ဗာလမ်မှားယွင်းသကဲ့သို့အလွန်မှားယွင်းခြင်းရှိကြ၏။ ကောရ၏ ငြင်းခံခြင်းအပြစ်နှင့် ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏"ဟု ပြောထားသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ မှားယွင်းသောဆရာတစ်ပါးအား သူ၏မာန်မာနကြီးခြင်း၊ (ကာဣနက ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်)၊ လောဘကြီးခြင်း (ငွေကြေးရရှိရေးအတွက် ဗာလမ်၏ ပရောဖက် ပြုခြင်း)၊ ပုန်ကန်ထကြွခြင်း (ကောရ၏ မောရှေအပေါ် မိမိကိုယ်ချီးမြှောက်ခြင်း)အားဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုက ထိုသို့သောသူများကို သတိပြုရန် ပြောခဲ့သည်။ သူတို့၏အသီးများအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ သိရှိလိမ့်မည် (မဿဲ ရး၁၅-၂၀)။

အသင်းတော်မှာ မှားယွင်းသော သွန်သင်ခြင်းကို ပထုတ်နိုင်ရန်အတွက် အထူးသဖြင့် ဂလာတိ၊ ၂ပေ၊ ၁ယော၊ ၂ယော၊ နှင့် ယုဒတို့ကို ဆက်လက်လေ့လာပါ။ မှားယွင်းသောဆရာ/မိစ္ဆာပရောဖက်များကို သိရှိရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ စာတန်သည် ကောင်းကင်တမန်အလင်းကဲ့သို့ ဟန်ဆောင်တတ်သည် (၂ကော ၁၁း၁၄)။ သူ၏အမှုတော်ဆောင်များသည်လည်း ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အစေခံကဲ့သို့ ဟန်ဆောင်တတ်သည် (၂ကော ၁၁း၁၅)။ ကျွနု်ပ်တို့သည် သမ္မာတရားနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှသာလျှင် အတုအယောင်များကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

မှားယွင်းသောဆရာ၊ မိစ္ဆာပရောဖက်တစ်ပါးကို ကျွန်တော် မည်သို့ သိရှိနိုင်မည်နည်း။
© Copyright Got Questions Ministries