settings icon
share icon
မေးခွန်း

နောက်ဆုံးချိတ်အတွက် ပရောဖက်ပြုချက်များပြောကြားချက်အရ မည်မည့်အ ရာများဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်နည်း။

အဖြေ


နောက်ဆုံးသောအချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ပြောကြာချက်အမြားအပြား ရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးတွင်ရှိသော ကျမ်းစာအုပ်များသည် အများအားဖြင့် နောက်ဆုံး ချိန်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုပရောဖက်များအားလုံးကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် အသိ အမှတ်ပြုခြင်းသည် အလွန်ခက်ခဲသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်အချို့တို့ သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် နောက်ဆုံးချိန်များနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထား သည့်အတိုင်း အကျဉ်းချုံး၍ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။

ချီဆောင်ခြင်း အချိန်တွင် ခရစ်တော်က ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံယူသော ယုံကြည်သူအားလုံးကို ဤလောကမှ ဖယ်ရှားပါလိမ့်မည် (၁သက် ၄း၁၃-၁၈၊ ၁ကော ၁၅း၅၁-၅၄)။ခရစ်တော်၏တရားစီ ရင်ခြင်းပလ္လင်တော်တွင် ယုံကြည်သူများသည် ဤလောကတွင် အသက်ရှင်စဉ်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကောင်းမှုကုသိုလ်များနှင့် သစ္စရှိခြင်းအတွက် ဆုပေး/ဒဏ်ပေးစနစ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုတရားစီရင်ခြင်းသည် ထာဝရကာလအတွက် မဟုတ်ပေ။ သူတို့၏နာခံခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် များအတွက်သာ တရားစီရင်ခြငး် ဖြစ်သည် ( ၁ကော ၃း၁၁-၁၅၊ ၂ကော ၅း၁၀)။

အန္တီခရစ် ( တောသားရဲ) သည် တန်ခိုးအာဏာရရှိလာပြီး၊ ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်ခုနစ်နှစ် အတွက်ပဋိဉာဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိမ့်မည် (ဒံယေလ ၉း၂၇)။ ထိုခုနစ်နှစ်ကာလကို “ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလ” ဟု သိရသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင် ထိတ်လန့်စရာကောင်းသောစစ်ပွဲများ၊ အစာရေ စာခေါင်းပါးမှုများ၊ ကာလနာဘေးများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်က အပြစ်တရားပြုသောသူများ၊ ဆိုးသွမ်းသောသူများနှင့် ကောက်ကျစ်သောသူများ အပေါ် သူ၏အမျက်ဒေါသကို သွန်းလောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလသည် Apocalypse ခေါ်မြင်းစီးယောကျင်္ားလေးယောက်ပေါ်လာသောအချိန်နှင့် တရားစီရင်ခြင်း တံဆိပ်၊ တံပိုးနှင့် ခွက်ဖလား ခုနစ်ခုသွန်းလောင်းသောအချိန်တွင် အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မည်။

ခုနစ်နှစ်မှ သုံးနှစ်ခွဲအတောအတွင်း၊ အန္တီခရစ်သည် ဣသရေလလူမျိုးများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပဋိ ညာဉ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး၊ ထိုစာချုပ်ကို ချိုးဖောက်ကာ စစ်ပွဲဆင်နွှဲပါလိမ့်မည်။ အန္တီခရစ်က “အလွန် ညစ်ညမ်းသော လုပ်ဆောင်မှု” တစ်ခုကို ပြုပါလိမ့်မည်။ သူသည် မိမိရုပ်ပုံကို ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန် တော်ထဲတွင် တည်ဆောက်ကာ လူတွေ့ကိုကိုးကွယ်စေပါလိမ့်မည်( ဒံယေလ ၉း၂၇။ ၂သက် ၂း၃-၁၀)။ ထိုဗိမာန်တော်သည် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမည့်ဗိမာန်တော်ဖြစ်သည်။ ခုနစ်နှစ်မှ နောက် ဆုံးသုံးနှစ်ခွဲသည် “ကြီးမားသော ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ” (ဗျာဒိတ် ရး၁၄) နှင့် “ယာကုပ်၏အမျိုး၌ အမှုရောက်သောနေ့ရက်” (ယေရမိ ၃ဝးရ) ဟု သိရသည်။

ဘေးဒဏ်ကြီးကာလခုနစ်နှစ်ကုန်ဆုံးသွားသောအချိန်တွင် အန္တီခရစ်သည် ယေရုရှလင်မြို့တွင် နောက်ဆုံးသောစစ်ပွဲဆင်နွဲပါလိမ့်မည်။ ၄င်းကို အမေဂဒုန်စစ်ပွဲဟု သိရသည်။ ခရစ်တော်သည် တ ဖန်ပြန်လာ၍ အန္တီခရစ်နှင့်၄င်း၏စစ်ဗိုလ်များကို ဖျက်ဆီးပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကို ငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ပစ် ချပါလိမ့်မည် (ဗျာဒိတ် ၁၉း၁၁-၂၁)။ ထိုနောက်ခရစ်တော်က စာတန်ကို ချည်နှောင်၍ အနှစ်တစ် ထောင်အတွင်း အဆုံးမရှိသောတွင်းထဲသို့ ပစ်ချမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဤလောကတွင် သူ၏နိုင်ငံအနှစ် တစ်ထောင်ကို အုပ်စိုးပါလိမ့်မည် (ဗျာဒိတ် ၂ဝး၁-၆)။

အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် စာတန်ကို ပြန်လည်လွှတ်ခဲ့ပြီး၊ သူသည် တဖန်ရှုံးနှိမ့် ကာ ငရဲမီးအိုင်ထဲတွင် ထာဝရပစ်ချခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မည် (ဗျာဒိတ် ၂ဝးရ-၁၀)။ ခရစ်တော်က ကြီး မားသော ပလ္လင်တော်ပေါ်တွင် မယုံကြည်သူများကို တရားစီရင်၍ (ဗျာဒိတ် ၂ဝး၁၀-၁၅) သူတို့ကို ငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ပစ်ချပါလိမ့်မည်။ ထိုနောက်ခရစ်တော်က ယုံကြည်သူများထာဝရစိုးစံမည့်နေရာ ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်၊ ယေရုရှလင်မြို့သစ်မှ ယုံကြည်သူများကို ကြိုဆိုပါလိမ့်မည်။ အပြစ်၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ သေခြင်းရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ (ဗျာဒိတ် ၂၁-၂၂)။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

နောက်ဆုံးချိတ်အတွက် ပရောဖက်ပြုချက်များပြောကြားချက်အရ မည်မည့်အ ရာများဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်နည်း။
© Copyright Got Questions Ministries