settings icon
share icon
မေးခွန်း

အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းသည် အရေးကြီးသလား။ တစ် ယောက်တည်းဆုဆောင်ခြင်းထက် အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းကပို၍တန်ခိုးရှိသလား။

အဖြေ


။အဖွဲ့လိုက် စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းသည် အသင်းတော်၏ရှင်သန်ခြင်းတွင် အရေးကြီး သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ဆုတောင်းခြင်းသည် ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်ဒွန်တွဲသည်။ ကောင်းသောခံယူချက်ဖြစ်သည်။ တလုံးတဝဖြစ်စေသည်။ မိတ်သာဟာရဖွဲ့စေသည်။ ကနဦးယုံကြည်သူများသည် တမန်တော်များ၊ မုန့်ဖဲ့ခြင်း နှင့်အတူတကွဆုတောင်းခြင်း များ၏ခံယူချက်သင်ယူနိုင်ရန် ပုံမှန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည် (တမန် ၂း၄၂)။ ယုံကြည်သူများ အတူတကွဆုတောင်းသောအချိန်တွင် များစွာအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၌စိတ်တလုံးတဝရှိသည်နည်းတူ အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းက အသိအ မှတ်ပြုစေကာစည်းလုံးမှုဖြစ်စေသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အရှင်သခင် ကိုချီးမွမ်းပြီး၊ အခြားသောနေရာများတွင်မတွေ့ရသော မိတ်သာဟာရ၌ အတူတကွစိတ်တ လုံးတဝစုရုးသည့်နည်းတူ အအယုံကြည်သူများအယောက်စီတိုင်း၌ ကိန်းဝပ်သော တူညီသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏နှလုံးသားထဲတွင် ပျော်ရွှင်မှုများပေးခဲ့သည်။

အထီးကျန်ဘဝခံစားနေရသောသူများနှင့် ဝန်ပိုးဝန်ထုတ်ထမ်းကာဘဝရုန်းကန်သော သူများက ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်နားတွင် အခြားသူများပြုသောဆုတောင်းသံကိုသူတို့ကြား သောအခါ သူတို့သည် အလွန်အမင်းစိတ်နှစ်သိမ့်မှုရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည်အခြား သူများအတွက်ဆုတောင်းပေးသည့်နည်းတူ သူတပါးအပါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိစေပြီးအခြား သူများအတွက်စဉ်းစားပေးတတ်သောညာဉ်ဖြစ်ထွန်းစေသည်။ ထိုနည်းတူ၊ အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်း ဆုတောင်းခြင်းသည် ပါဝင်သောသူများ၏နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသောအရာများထင်ရှားစေသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် နှိမ့်ချခြင်း (ယာကုပ် ၄း၁၀)၊ သမ္မာတရား (ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)၊ နာခံခြင်း (၁ယော ၃း၂၁-၂၂)၊ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း( ဖိလိပ္ပိ ၄း၆)နှင့် ရဲရင့်မှု (ဟေဗြဲ ၄း၁၆) တို့ဖြင့် ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုမှာ အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်းဆု တောင်းခြင်းသည် စင်မြင့်ပေါ်မှဘုရားသခင်ထံ သို့မရောက်သောဆုတောင်းခြင်း၊ ကြားနာသောသူများအတွက်သာဆုတောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ရှင်မဿဲ ၅း၆-၈ ထဲတွင် သခင်ယေရှုက ဤကဲ့သို့သောအပြုအမှုများအသုံးမပြုရန်သတိပေးထားခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဆုတောင်းသောအခါ အခြားသူများမြင်သာသောနေရာ၊ ကျယ်လောင်သော အသံနှင့် မတရားသောအမှုအရာစိတ်ထားများဖြင့်ဆုမတောင်းရပေ။ သို့သော် မတရားသော အပြုအမူများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်သောအရာများရှောင်ရှား နိုင်ရန် ကျွနု်ပ်တို့၏အခန်းထဲတွင် တိတ်ဆိတ်စွာဆုတောင်းရမည်ဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်၏လက်တော်များလှုပ်ရှားခြင်းတွင် တစ်ဦးတည်းဆုတောင်းခြင်းထက် လူအများ ပူးပေါင်းဆုတောင်းခြင်းက “ပို၍တန်ခိုး”ရှိသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိ ပေ။ ထို့ပြင် ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် ဆုတောင်းခြင်းကို “ဘုရားသခင်ထံမှကောင်းချီးခံစား ခြင်း”ဖြစ်သည်ဟု ယူဆတတ်ကြသည်။ အဖွဲ့လိုက်ဆုတောင်းခြင်းသည်လည်း ကျွနု်ပ်တို့ လို ချင်သောအရာများ ထပ်ခါတလဲလဲတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသောဆုတောင်းခြင်းသည် သန့်ရှင်းသော၊ပြည့်စုံသော၊ ဖြောင့် မတ်သောကျွနု်ပ်တို့ဘုရားသခင်ရှိသောနေရာတွင် သူနှင့်ရင်းနှီးစွာစကားပြောရန်အတွက် စိတ် နှလုုံးအကြွင်းမဲ့သူရှိသောနေရာသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူဖန်ဆင်းထားသောသူများ တောင်းလျှောက်သောစကားသံများကိုနားညောင်းအဖြေပေးခြင်းသည် ကြွယ်ဝခြင်း (ဆာလံ ၂ရး၄၊ ၆၃း၁-၈)၊ အပြစ်နောင်တရခြင်း (ဆာလံ ၅၁၊ လုကာ ၁၈း၉-၁၄)၊ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောခြင်း (ဖိလိပ္ပိ ၄း၆၊ ကောလောသဲ ၁း၁၂) နှင့် အခြားသူများအတွက် ရိုးသားဖြူစင်စွာ ကိုယ်စားပြု ဆုတောင်းခြင်းများ (၂သက် ၁း၁၁၊ ၂း၁၆) ဖြစ်စေတတ်သည်။

ထိုကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်များအကောင်အထည်ဖော် ရန် သူနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့လိုအင်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကျွနု်ပ်တို့၏အခြေအနေကို သိရှိပြီး၊ “မိတ်ဆွေမတောင်းလျှောက်မီ သိရှိသောဘုရားသခင်” (မဿဲ ၆း၈)ထံ ကျွနု်ပ်တို့၏လိုအပ်မှုများပုံအပ်သောအခါ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဆုတောင်းခြင်းများသည် အမြင့်ဆုံးသောနေရာသို့ရောက်ရှိပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီဆုတောင်းခြင်းကို လူတစ်ယောက်ကတောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အယောက်တစ်ထောင်ကတောင်းသည်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းနားညောင်းသည်။

လူအများအဖွဲ့လိုက်ဆုတောင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏လက်တော်ပို၍လှုပ်ရှားစေ သည်ဟုမှားယွင်းစွာအဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုခြင်း( ရှင်မဿဲ ၁၈း၁၉-၂၀)ကို မှားယွင်းစွာခံယူခြင်းဖြစ် သည်။ “တဖန်ငါဆိုသည်ကား၊ မြေကြီးအပေါ်မှာသင်တို့တွင် နှစ်ယောက်တို့သည် သဘော ချင်းတူ၍ဆုတောင်းလျှင်၊ တောင်းသမျှသောဆုတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ခမည်း တော်သည် ပေးတော်မူလတံ့။ အကြောင်းမူကား၊ အကြင်အရပ်၌လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည် ငါ ၏နာမကိုထောက်၍စည်းဝေးကြ၏။ထိုအရပ်၌သူတို့အလယ်မှာ ငါရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။” ဤ ကျမ်းပိုဒ်များသည် အပြစ်ပြုသူများပါဝင်သောအသင်းတော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိစ္စများတွင် လိုက်နာရမည့်အစီအစဉ်များကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တစ်စုံတစ်ခုကို စိတ်သဘောထားညီညွတ်စွာတောင်းလျှောက်လျှင် သူတို့သည်အပြစ်ဘယ်လောက်ဘဲရှိရှိ၊ ဘယ်လောက်ဘဲအအ၊ အသင်းတော်စည်းကမ်းချက်များကိုဘယ်လောက်ဘဲချိုးဖောက်ချိုး ဖောက် ဘုရားသခင်က သူတို့၏ဆုတောင်းချက်များချပေးမည်ဟုဂတိတော်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတို့ကိုအနက်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးမှုဖြစ်သောအ ခြားကျမ်းပို်ဒ်များတွင် ထိုသို့သောဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုတားမြစ်ထားသည်။

၄င်းအပြင်၊ “နှစ်ဦးသုံးဦးတို့စုရုံး”ဆုတောင်းခြင်းပြုသောအခါ အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာများ ဖြစ်ထွန်းသည်ဟုယုံကြည်ခြင်းက ကျွနု်ပ်တို့ဆုတောင်းခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်နှင့် မညီညွတ်သည်ကို ချက်ချင်းဖော်ပြထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် နှစ်ဦးသုံးဦးတို့အတူတကွစု ရုံးသောနေရာတွင် ရှိသည်။ ထိုနည်းတူ၊ သူသည် အခြားသောသူများနှင့်မိုင်ပေါင်း ထောင်ကျော်ဝေးလံသောနေရာတွင်ရှိသော လူတစ်နှင့်နှင့်လည်းအတူရှိသည်။ အဖှဲ့လိုကျစုပေါငျးဆုတောငျးခွငျးသည် စည်းလုံးမှုကိုဖြစ်စေသောကြောင့်အရေးကြီးသည် (ယောဟန် ၁ရး၂၂-၂၃)။ ၄င်းသည် ယုံကြည်သူများအချင်းချင်း ခွန်အားပေးနိုင်သောသော့ချက်လည်းဖြစ်သည်။ (၁သက် ၅း၁၁)။ အချင်းချင်းမေတ္တာတိုးပွါးစေ ပြီးကောင်းသောအရာများပြုလုပ်စေသည် (ဟောဗြဲ ၁ဝး၂၄)။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းသည် အရေးကြီးသလား။ တစ် ယောက်တည်းဆုဆောင်ခြင်းထက် အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းကပို၍တန်ခိုးရှိသလား။
© Copyright Got Questions Ministries