settings icon
share icon
မေးခွန်း

ခရစ်ယာန်များလောကအမြင်ဟူသည်အဘယ်နည်း။

အဖြေ


“လောကအမြင်”ဟူသည် ကမ္ဘာအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှုထောင့်တစ်မျိုးအားဖြင့်မြင် တွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ခရစ်ယာန်လောကအမြင်သည် ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ခရစ် ယာန်များအမြင်ကိုဖော်ပြရည်ညွှန်းလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းကို “ကောင်း မွန်စွာသိရှိခြင်း”သည်အရေးကြီးသည်။အခြားသူများခံယူချက်နှင့်ညီညွတ်မှုရှိရန်လည်းလိုအပ် သည်။ ထိိုသို့ခံယူခြင်းသည် မှန်ကန်သောအမြင်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်၏လောကအမြင်သည် သူ၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောအရာဖြစ်သောကြောင့် အလွန်အမင်းအရေးကြီး သည်။

စားပွဲပေါ်တွင် ပန်းသီးတစ်လုံးတင်ထားလျှင် လူတိုင်းကမြင်နိုင်သည်။ ဇီဝဗေဒသိပ္ပံပညာ ရှင်များက ၄င်းပန်းသီး၏တည်ဆောက်ပုံမြင်သောအခါ အစိတ်အပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက်က၄င်း၏ ရှင်သန်ခြင်းကိုမြင်သောအခါ၄င်း၏ပုံကိုရေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးကမြင်လျှင်၄င်း၏ တန်ဖိုးကိုမြင်တွေ့သောအခါ ၄င်း၏တန်ဖိုးကိုတွက်ဆမည်ဖြစ်သည်။ ကလေးတစ်ယောက်က ၄င်းကိုနေ့လည်စာအဖြစ်မြင်သောအခါ စားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်က ကျွနု်ပ်တို့ဘဝတစ်ခုလုံး ကိုလွှမ်းမိုးထားသောကြောင့် ကျွနု်ပ်တို့အမြင်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ခရစ်ယာန်များဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သောသူများဖြစ်စေ လောကအမြင်ကိုမြင်တွေ့ရာတွင် မေးစရာမေးခွန်းသုံးခုရှိ သည်။ ၄င်းတို့မှာ-

(၁) မိတ်ဆွေ မည်သည့်နေရာမှလာခဲ့သနည်း။ (မိတ်ဆွေ ဤနေရာမှာအဘယ်ကြောင့်နေ သနည်း။)

(၂) လောကသည် မည်သည့်အရာဖြင့်မှားယွင်းသနည်း။
(၃) ကျွနု်ပ်တို့သည် ၄င်းကို မည်သို့ပြန်တပ်ဆင်မည်နည်း။
ယနေ့လောကအမြင်သည် သဘာဝဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းက မေးခွန်းသုံးခုကိုအဖြေ ပေးထားပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ- (၁) ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်လာရခြင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ အလိုအ လျောက်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (၂) ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘာဝကို လေးစားသင့်သည့်အတိုင်းမလေး စားပေ။ (၃) သစ်ပင်ပန်းပင်များနှင့်သဘာဝတရားကိုစောင့်ထိန်းခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် လောကကို ကောင်းမွန်စွာစောင့်ထိန်းနိုင်သည်။ သဘာဝလောကအမြင်က ဆက်နွယ်ခြင်း၊ တည်ရှိ ခြင်း၊ အကျိုးကိုခံစားခြင်းနှင့် လက်တွေ့မကျသောအတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြသော အတွေးအခေါ် များဖြစ်စေပါသည်။

ခရစ်ယာန်များလောကအမြင်သည် မေးခွန်းသုံးခုကိုဖြေဆိုထားပါသည်။ (၁)ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤကမ္ဘာကြီးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သာဟာရဖွဲ့ရန်အတွက် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသောသူများဖြစ်ကြသည် (ကမ္ဘာ ၁း၂၇-၂၈၊ ၂း၁၅)။ (၂) ကျွနု်ပ်တို့သည် ဘုရားသခင် စကားကိုနားမထောင်ဘဲ အပြစ်ပြုသောကြောင့်လောကတစ်ခုလုံးကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသို့ရောက် သွားခဲ့သည် (ကမ္ဘာ ၃)။ (၃) ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် သူ၏သားတော် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ၏အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ု်ပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သည် (ကမ္ဘာ ၃း၁၅၊ လုကာ ၁၉း၁၀)။ တစ်နေ့နေ့ ကျရင် ဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းခဲ့သောဧဒင်ဥယျာဉ်ကဲ့သို့သောအခြေအနေသို့ပြန်လည်ပို့ ဆောင် ဦးမည်ဖြစ်သည် (ဟေရှာယ ၆၅း၁၇-၂၅)။ ခရစ်ယာန်များလောကအမြင်သည်ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြားမှုများ၊ နိမိတ်လက္ခဏာများ၊ လူတွေ၏ဂုဏ်သိက္ခာ၊ နှင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းများသိစေ ခဲ့သည်။

ကမ္ဘာကြီးနှင့်ပတ်သက်၍ရှုမြင်ခြင်းများသည်ရှုတ်ထွေးနေသည်ကိုမှတ်ထားခြင်းသည်အ လွန်အရေးကြီးသည်။၄င်းကျွနု်ပ်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေတတ်သည်။ငွေကြေးမှကိုယ်ကျင့်တရားသို့၄င်း၊ နိုင်ငံရေးမှပန်းချီရေးဆွဲခြင်းသို့၄င်းပြောင်းလဲစေပါသည်။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဘာ သာသည် ဘုရားကျောင်းသို့တက်ရောက်ခြင်းသာမဟုတ်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်သွန်သင်ထား သည့်အတိုင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လေကီအမြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ဘာသာရေး”နှင့် “လောကီရေးရာ” ခွဲခြားထားခြင်းမရှိပေ။ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် တည်ရှိနေသောဘဝအသက်တာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက “ငါသည်လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက်ဖြစ်သည်” (ယောဟန် ၁၄း၆) ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ လောကီအမြင်ဖြစ်သွားပါသည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

ခရစ်ယာန်များလောကအမြင်ဟူသည်အဘယ်နည်း။
© Copyright Got Questions Ministries