settings icon
share icon
प्रश्नः

येशू ख्रिस्ताचे दुसरे येणे काय आहे?

उत्तरः


येशू ख्रिस्ताचे दुसरे आगमन ही विश्वासणार्‍याची आशा आहे की देव सर्व गोष्टींचा नियंत्रक आहे आणि त्याच्या वचनातील अभिवचनांवर व भविष्यवाण्यांविषयी तो विश्वासू आहे. त्याच्या पहिल्या आगमनात , येशू ख्रिस्त बेथलहेममधील एका गव्हाणीत एक बाळ म्हणून पृथ्वीवर आला, ज्याप्रमाणे भविष्यवाणी केली होती त्याचप्रमाणे. येशूने त्याच्या जन्म, जीवन, सेवा, मृत्यू आणि पुनरुत्थानांदरम्यान मशीहाच्या अनेक भविष्यवाण्या पूर्ण केल्या. तथापि, मशीहाविषयी काही भविष्यवाण्या आहेत ज्या येशूने अद्याप पूर्ण केल्या नाहीत. ख्रिस्ताचे दुसरे आगमन हे उर्वरित भविष्यवाण्या पूर्ण करण्यासाठी होईल. त्याच्या पहिल्या येण्यात, येशू हा दुःख सहन करणारा सेवक होता. त्याच्या दुसऱ्या येण्यात, येशू विजय राजा असेल आपल्या पहिल्या येण्याच्या काळात, येशू सर्वात नम्र परिस्थितींमध्ये आला. त्याच्या दुसऱ्या आगमनात , येशू त्याच्या बाजूला स्वर्गाच्या सैन्यासोबत आगमन करेल.

जुन्या कराराच्या संदेष्ट्यांनी या दोन गोष्टींमध्ये स्पष्ट फरक केला नाही, हे यशया 7:14, 9: 6-7 आणि जखऱ्या 14: 4 मध्ये दिसून येते. दोघांनी केलेल्या भविष्यवाण्यांचा परिणाम म्हणून, पुष्कळ यहुदी विद्वानांचा असा विश्वास होता की दुख सहन करणारा मशीहा आणि विजयी मशीहा असे दोन असावेत. पण ते समजण्यात चूक करतात की केवळ एकच मशीहा आहे आणि तो दोन्ही भूमिका पार पाडतील. येशूने आपल्या पहिल्या आगमनाच्या काळात दुःख सहन करणार्‍या सेवकाची (यशया अध्याय 53) भूमिका पार पाडली. येशू त्याच्या दुसऱ्या आगमनात इस्राएलाचा उद्धार कर्ता आणि राजाची भूमिका पूर्ण करील. जखऱ्या 12:10 आणि प्रकटीकरण 1: 7, दुसर्‍या येण्याचे वर्णन करीत आहे आणि म्हणतो मागे पहा येशूला कसे भोसकण्यात आले होते. इस्राएल, आणि संपूर्ण जग, मशीहाच्या प्रथम आगमनात त्याला स्वीकारले नाही म्हणून शोक करेल.

येशू स्वर्गात घेतला गेला तेव्हा देवदूतांनी प्रेषितांना असे म्हटले: "'अहो गालीलकरांनो,तुम्ही आकाशाकडे का पाहत उभे राहिला? हा जो येशू तुम्हापासून वर आकाशात घेतला गेला आहे तोच, तुम्ही त्याला ' ते म्हणाले, 'तुम्ही येथे आकाशात पाजसे आकाशात जातांना पहिले तसाच येईल. "(प्रेषितांची कृत्ये 1:11). जखऱ्या 14: 4 जैतून पर्वत हे दुसर्‍या आगमनाचे स्थान म्हणून ओळख दाखवते. मत्तय 24:30 घोषित करते की, "तेव्हा मनुष्याच्या पुत्राचे चिन्ह आकाशांत प्रगट होईल; मग 'पृथ्वीवरील सर्व जातीचे लोक शोक करतील,' आणि ते 'मनुष्याच्या पुत्राला आकाशातल्या मेघावर'आरुढ होऊन' पराक्रमाने व मोठ्या वैभवाने 'येतांना' पाहतील. त्या वेळी मनुष्याच्या पुत्राचे चिन्ह आकाशात दिसतील, आणि पृथ्वीवरील सर्व लोक शोक करतील. मनुष्याचा पुत्र आकाशात ढगांवर येत आहे, ते सामर्थ्यवान व महान गौरव प्राप्त करीत आहेत. "तीत 2:13 असे मध्ये असे वर्णन केले आहे की दुसरे येणे म्हणजे" गौरवाने प्रगट होणे ".

येशूच्या दुसर्‍या येण्याविषयी प्रकटीकरण 1 9: 11-16 मध्ये सर्वात अधिक बारकाईने माहिती दिली आहे, 'नंतर मी स्वर्ग उघडलेला पाहिला,' तो पाहा एक पांढरा घोडा आणि विश्वसनीय व सत्य असा म्हटलेला एक स्वार त्याच्यावर बसलेला मला दिसला. 'तो नीतीने न्यायनिवाडा करितो' व लढतो. 'त्याचे डोळे अग्नीच्या' ज्वालेसारखे आहेत व त्याच्या डोक्यावर पुष्कळ मुगूट आहेत; त्याच्यावर एक नाव लिहिलेले आहे; ते त्याच्यावाचून कोणालाही कळत नाही. रक्तात बुचकळलेले वस्त्र त्याने अंगावर घेतले होते; आणि देवाचा शब्द हे नाव त्याला देण्यात आले होते. स्वर्गातील सैन्ये पांढर्‍या घोड्यावर बसून पांढरी व शुद्ध अशी तागाची तलम वस्त्रे अंगावर घालून त्याच्यामागे चालत होती. त्याने 'राष्ट्रास मारावे' म्हणून त्याच्या 'तोंडातून तीक्ष्ण धारेची' तरवार निघते; तो 'त्या लोखंडी दंडाने अधिकार गाजवील;' आणि सर्व समर्थ देव हयच्या तीव्र क्रोधरूपी द्राक्षरसाचे 'कुंड तो तुडवितो.' त्याच्या वस्त्रावर व मांडीवर राजांचा राजा आणि प्रभूचा प्रभू हे नाव लिहिलेले आहे.

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

येशू ख्रिस्ताचे दुसरे येणे काय आहे?
© Copyright Got Questions Ministries