settings icon
share icon
प्रश्नः

पवित्र शास्त्र भूत/दुष्ट आत्मे याबद्दल काय म्हणते?

उत्तरः


भुत वगैरे काही आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर “भूत” या शब्दाचा नेमका अर्थ काय आहे यावर अवलंबून आहे. जर या शब्दाचा अर्थ “आत्मिक जीव” असेल तर याचे उत्तर “होय” असे आहे. जर या शब्दाचा अर्थ “मरण पावलेल्या लोकांचा आत्मा” असेल तर याचे उत्तर “नाही” असे आहे. पवित्र शास्त्र हे स्पष्ट करते की चांगले आणि वाईट दोन्ही आत्मिक जीव आहेत. परंतु पवित्र शास्त्र या कल्पनेला नकार देते की मृत मानवांचा आत्मा पृथ्वीवर राहू शकतो आणि जिवंत लोकांना “पछाडू” शकतो.

इब्रीलोकांस पत्र 9:27 घोषित करते कि, “माणसांना एकदाच मरणे व त्यानंतर न्याय होणे नेमून ठेवले आहे.” मृत्यूनंतर एखाद्या व्यक्तीच्या आत्म्याचा न्याय होतो. विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांसाठी या न्यायाचा परिणाम स्वर्ग (2 करिंथ 5: 6-8; फिलि. 1:23) आणि विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांसाठी नरक (मत्तय 25:46; लूक 16:22-24) आहे. याच्या मधला कोणता मार्ग नाही. पृथ्वीवर आत्मिक स्वरूपात “भूत” म्हणून राहण्याची शक्यता नाही. पवित्र शास्तानुसार जर भुतांसारख्या गोष्टी असतील तर त्या मृत मानवांचे विरहित आत्मा असू शकत नाहीत.

पवित्र शास्त्र अगदी स्पष्टपणे शिकवते की खरोखरच आत्मिक जीव आहेत जे आपल्या भौतिक जगाशी जोडले जाऊ शकतात आणि दिसू शकतात. पवित्र शास्त्र या प्राण्यांना देवदूत आणि भुते असे म्हणून ओळखते. देवदूत हे आत्मिक प्राणी आहेत जे देवाची सेवा करण्यात विश्वासू असतात. देवदूत नीतिमान, चांगले आणि पवित्र आहेत. भुते हि ती पडलेले देवदूत आहेत ज्यांनी देवाविरुद्ध बंड केला होता. भुते दुष्ट, भ्रामक आणि विध्वंसक असतात. 2 करिंथकरांस 11:14-15 नुसार, भुते “प्रकाशाचे देवदूत” आणि “नीतिमत्त्वाचे सेवक” म्हणून सोंग करतात. “भूत” म्हणून दिसणे आणि एखाद्या मृत माणसाची नकल करणे निश्चितपणे त्यांच्यामध्ये याची शक्ती आणि क्षमता असल्याचे दिसते.

“दुष्ट आत्मा” याचा सर्वात जवळचे पवित्र शास्त्रसंबंधी उदाहरण मार्क 5:1-20 मध्ये आढळते. आत्म्यांच्या एका सैन्याने एका माणसाला ताब्यात घेतले आणि त्या माणसाचा वापर स्मशानभूमीमध्ये भीती दाखवण्यासाठी केला. यात भुतांचा सहभाग नव्हता. त्या भागातील लोकांना भयभीत करण्यासाठी एका सामान्य व्यक्तीला आत्म्यांनी नियंत्रित केल्याची घटना होती. भुते फक्त “मारणे, चोरी करणे आणि नष्ट करणे” याचा शोध घेतात (योहान 10:10). लोकांना फसवण्यासाठी, लोकांना देवापासून दूर नेण्यासाठी ते त्यांच्या सामर्थ्यात काहीही करतील. हे बहुधा आज “भुताटकीच्या” क्रियाकलापाचे स्पष्टीकरण आहे. त्याला भूत, आत्मे किंवा पोलटर्जिस्ट म्हटले जाते, जर अस्सल वाईट आध्यात्मिक क्रिया होत असेल तर ते दुष्ट आत्म्याचे कार्य आहे.

ज्या घटनांमध्ये “भूत” “सकारात्मक” मार्गाने कार्य करतात अशा घटनांचे काय? मृतांना बोलावून त्यांच्याकडून खरी आणि उपयुक्त माहिती मिळवण्याचा दावा करणाऱ्या मानसशास्त्रज्ञांचे काय? पुन्हा, हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की दुष्ट आत्म्यांचे ध्येय फसवणे आहे. जर याचा परिणाम असा झाला की लोक देवाऐवजी एका मानसिकवर विश्वास ठेवतात, तर एक दुष्ट आत्मे खरी माहिती उघड करण्यास तयार असेल. वाईट हेतू असलेल्या स्त्रोतांकडून चांगली आणि खरी माहिती जरी दिशाभूल, भ्रष्ट आणि नष्ट करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.

अलौकिक मध्ये स्वारस्य वाढत्या प्रमाणात होत आहे. अशी काही व्यक्ती आणि व्यवसाय आहेत जे “भूत-शिकारी” असल्याचा दावा करतात, जे किंमतीसाठी तुमचे घर भुतांपासून मुक्त करतील. मानसशास्त्र, ज्ञान, टॅरो कार्ड आणि माध्यमे वाढत्या प्रमाणात सामान्य मानली जातात. मानव आध्यात्मिक जगाची जन्मजात जाणीव आहे. दुःखाची गोष्ट म्हणजे, देवाशी संवाद साधून आणि त्याच्या वचनाचा अभ्यास करून आत्मिक जगाबद्दल सत्य शोधण्याऐवजी, बरेच लोक स्वत: ला आध्यात्मिक जगाने दिशाभूल करू देतात. आज जगात अस्तित्वात असलेल्या आध्यात्मिक वस्तुमान-फसवणुकीवर दुष्ट आत्मे नक्कीच हसतात.

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

पवित्र शास्त्र भूत/दुष्ट आत्मे याबद्दल काय म्हणते?
© Copyright Got Questions Ministries