settings icon
share icon
प्रश्नः

पेलागिनिझम म्हणजे काय?

उत्तरः


पेलागियनवाद ही पवित्र शास्त्रसंबंधी शिकवण आहे की आदामच्या पापाने मानवतेच्या भावी पिढ्यांवर परिणाम केला नाही. पेलागियनवादानुसार, आदामाचे पाप केवळ त्याचेच होते आणि आदामच्या वंशजांना त्यांच्याकडून पापी स्वभावाचा वारसा मिळाला नाही. देव प्रत्येक मानवी आत्म्याची थेट निर्मिती करतो आणि म्हणून प्रत्येक मानवी आत्मा निर्दोषपणे, पापांपासून मुक्त होण्यास सुरुवात करतो. आम्ही मुळात वाईट नाही, पेलागियन पाखंडी मत म्हणतात; आम्ही मुळात चांगले आहोत.

पेलागियनिझमचे नाव पेलागियसच्या नावावर ठेवले गेले आहे, जो एक भिक्षू आहे जो ई.स. 300 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि ई.स. 400 च्या सुरुवातीच्या काळात राहिला. पेलागियसने ख्रिश्चनांमध्ये पवित्र जीवन जगण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या नावाशी संबंधित शिकवण शिकवायला सुरुवात केली. जेव्हा लोकांनी पाप केले, तेव्हा पेलागियस “मी त्याला मदत करू शकत नाही” हे निमित्त ऐकून कंटाळले. चूक करणे माझ्या स्वभावात आहे. ” त्या सबबीचा सामना करण्यासाठी, पेलागियसने मानवी इच्छेच्या स्वातंत्र्यावर जोर दिला, मूलत: शिकवले की सर्व पाप चांगल्यापेक्षा वाईटाच्या जाणीवपूर्वक निवडीचा परिणाम आहे; प्रत्येक व्यक्तीला नेहमीच चांगले काम करण्याची मुक्तपणे निवड करण्याची क्षमता असते. आणि, मूळ पाप किंवा वारसाहक्काने पापासारखी कोणतीही गोष्ट नसल्याने आपण आदामाला दोष देऊ शकत नाही. देवाने आपल्याला चांगले निर्माण केले आहे, म्हणून कोणालाही पाप करण्याचे निमित्त नाही. तुम्ही पवित्र जीवन जगत नसल्यास, कारण तुम्ही पुरेसे प्रयत्न करत नाही.

पेलाजीयनिझम अनेक ठिकाणी पवित्र शास्त्रचा विरोधाभास करतो. अॅडमच्या पापाचा आपल्यावर कोणताही परिणाम होत नाही या कल्पनेचे रोमकरांस पत्र 5 ठामपणे खंडन करते:

• “एका माणसाच्या द्वारे पाप जगात शिरले आणि पापाच्या द्वारे मरण शिरले; आणि सर्वांनी पाप केल्यामुळे सर्व माणसांमध्ये अशा प्रकारे मरण पसरले” (वचन 12).

• “एका मनुष्याच्या अपराधाने पुष्कळ माणसे मरण पावली” (वचन 15).

• "न्यायाने एका पापाचे पालन केले आणि दोषी ठरवले" (वचन 16).

• "एका माणसाच्या अपराधामुळे, त्या एका माणसाद्वारे मृत्यूने राज्य केले" (वचन 17).

• "एका अपराधामुळे सर्व लोकांचा निषेध झाला" (वचन 18).

• "एका माणसाच्या आज्ञाभंगामुळे अनेकांना पापी बनवले गेले" (वचन 19).

पुढे, पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगते की आपण गर्भधारणेच्या क्षणापासून पापी आहोत (स्तोत्र 51:5). पापाचा परिणाम म्हणून सर्व मानव मरतात (यहेज्केल 18:20; रोम 6:23).

पेलागिनिझम म्हणतो की मनुष्य पापाकडे नैसर्गिक झुकाव घेऊन जन्माला आला नाही, पण पवित्र शास्त्र उलट म्हणते (रोम 3:10-18). कोणीही ज्याने मुलांना वाढवले आहे, ते या गोष्टीची साक्ष देऊ शकतात की लहान मुलांना पाप कसे करावे हे शिकवायचे नसते; त्याउलट, त्यांना पाप कसे टाळावे आणि शहाणपणाने, विवेकाने आणि धार्मिकतेने कसे वागावे हे त्यांना काळजीपूर्वक आणि सातत्याने शिकवले पाहिजे.

पेलागिनिझमचा मूळ दोष म्हणजे देवाच्या कृपेऐवजी मानवी स्वातंत्र्यावर आणि इच्छाशक्तीवर अवलंबून असणे. आपल्या सर्वांना स्वतःसाठी पवित्रता निवडण्याची अंगभूत शक्ती आहे असे सांगताना, पेलागियसने देवाची कृपा निष्फळ केली. पवित्र शास्त्र म्हणते की, देवाच्या कृपेने आपले रक्षण करण्यापूर्वी, आपण आपल्या पापांमध्ये "मेलेले" आहोत (इफिस 2:1); पेलागिनिझम म्हणतो की हे इतके वाईट नाही. आपण देवाच्या आज्ञा पाळणे निवडू शकतो आणि जर आपल्याला फक्त आपले खरे स्वरूप माहित असेल तर आपण देवाला संतुष्ट करू शकतो आणि स्वतःला वाचवू शकतो.

पेलागियस आणि त्याच्या खोट्या शिकवणीवर ऑगस्टीनने लढा दिला होता आणि ई.स. 418 मध्ये कार्थेज परिषदेने त्याचा निषेध केला होता, त्याच वर्षी पेलागियस बहिष्कृत झाला होता. तथापि, हा सिद्धांत नाहीसा झाला नाही आणि इफिसस कौन्सिल (431) आणि नंतरच्या चर्च कौन्सिलद्वारे पुन्हा त्याचा निषेध करावा लागला. पेलागिनिझम आजपर्यंत टिकून आहे आणि कोणत्याही शिकवणीमध्ये दिसून येते की ख्रिस्ताचे अनुसरण करणे ही प्रामुख्याने देवाच्या कृपेच्या कोणत्याही अलौकिक हस्तक्षेपाशिवाय केलेली निवड आहे. कोणत्याही वयोगटात आणि कोणत्याही स्वरूपात, पेलागिनिझम अशास्त्रीय आहे आणि त्याला नाकारले पाहिजे.

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

पेलागिनिझम म्हणजे काय?
© Copyright Got Questions Ministries