settings icon
share icon
प्रश्नः

एखाद्या ख्रिस्ती व्यक्तीने व्हिडिओ गेम खेळावी का?

उत्तरः


जवळजवळ 2000 वर्षांपूर्वी पूर्ण झाले, ख्रिस्ती व्यक्तीने व्हिडिओ गेम खेळावे की नाही हे देवाचे वचन स्पष्टपणे शिकवत नाही. परंतु पवित्र शास्त्राची तत्त्वे आजही आपल्या वेळेच्या सर्वोत्तम वापरासंदर्भात लागू आहेत. जेव्हा देव आपल्याला दाखवतो की एखादी विशिष्ट क्रिया आपल्या जीवनावर नियंत्रण ठेवते, तेव्हा आपण काही काळासाठी त्यापासून दूर गेले पाहिजे. हे “जलद” अन्न, चित्रपट, टीव्ही, संगीत, व्हिडिओ गेम, देवाचे ज्ञान आणि प्रेम आणि त्याच्या लोकांची सेवा करण्यापासून आपले लक्ष विचलित करणारी कोणतीही गोष्ट असू शकते. जरी यापैकी काही गोष्टी स्वतःमध्ये वाईट नसतील, परंतु जर ते आपल्या पहिल्या प्रेमापासून आपले लक्ष विचलित करतात तर त्या मूर्ती बनतात (कलस्सै 3:5; प्रकटीकरण 2:4). खाली विचार करण्यासाठी काही तत्त्वे आहेत कि प्रश्न व्हिडिओ गेम, टीव्ही, चित्रपट किंवा इतर कोणत्याही ऐहिक धंद्याशी संबंधित आहे का.

1. व्हिडिओ गेम्स माझे मनोरंजन करतील किंवा सुधारतील? सुधारणे म्हणजे उभारणी करणे. व्हिडिओ गेम्स खेळल्याने तुमचे देवाबद्दलचे प्रेम, त्याचे ज्ञान आणि इतरांसाठी सेवा वाढेल का “मला सर्व गोष्टींची मोकळीक आहे” तरी सर्व गोष्टी हितकारक असतातच असे नाही. “मला सर्व गोष्टींची मोकळीक आहे” तरी सर्व गोष्टी उन्नती करतातच असे नाही.(1 करिंथ 10:23-24; रोम 14:19). जेव्हा देव आपल्याला विश्रांतीची वेळ देतो, तेव्हा आपण आनंद घेण्यासाठी उन्नत उपक्रम शोधले पाहिजेत. स्तुत्य उपक्रमांपेक्षा आपण परवानगीयोग्य निवडतो का? जेव्हा आपल्याकडे ठीक, चांगले आणि सर्वोत्तम दरम्यान निवड असते तेव्हा आपण सर्वोत्तम निवडले पाहिजे (गलतीकर 5: 13-17).

2. व्हिडिओ गेम खेळणे स्व-इच्छा किंवा देवाच्या इच्छेचे पालन करेल? त्याच्या मुलांसाठी देवाची इच्छा त्याच्या सर्वात मोठ्या आज्ञेत सारांशित केली जाऊ शकते: “तू आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर संपूर्ण मनाने, संपूर्ण जिवाने, संपूर्ण शक्तीने व संपूर्ण बुद्धीने ‘प्रीती कर;’ आणि ‘जशी आपणावर तशी आपल्या शेजार्‍यावर प्रीती कर.”’ (लूक 10:27). आपली इच्छा पापाने दूषित झाली आहे. कारण आपण आपल्या स्वार्थी इच्छांपासून वाचलवले गेलो आहोत, आपण आपली इच्छा आत्मसात केली पाहिजे (फिलिप 3:7-9). देवाची इच्छा आपली इच्छा रुपांतरीत करते (स्तोत्र 143:10). उत्तरोत्तर, आपल्यासाठी त्याच्या इच्छा आपल्या सर्वात खोल इच्छा बनतात.

बरेच लोक मानतात की देवाची इच्छा कंटाळवाणी आणि अपमानास्पद आहे. ते एकाकी मठातील संन्यासी किंवा नाराज चर्च रखवालदाराचे चित्र काढतात. उलट, जे लोक आपल्या जीवनासाठी देवाच्या इच्छेचे पालन करतात ते सर्वात आनंदी, साहसी लोक आहेत. हडसन टेलर, एमी कारमायकेल, कॉरी टेन बूम आणि जॉर्ज म्युलर अशा इतिहासाच्या नायकांची चरित्रे वाचल्यास त्याची खात्री होईल. नक्कीच, या संतांना जगाकडून, त्यांच्या स्वतःच्या देहापासून आणि सैतानापासून अडचणींचा सामना करावा लागला. कदाचित त्यांच्याकडे या जगाच्या संपत्तीचा फारसा भाग नसेल, परंतु देवाने त्यांच्याद्वारे मोठी कामे पूर्ण केली. सुरवातीला, त्याची इच्छा अशक्य, अतिपवित्र आणि मजेदार नसल्यासारखे वाटते. परंतु देव आपल्याला ते करण्याची शक्ती आणि त्यात आनंद घेण्याची इच्छा देईल. “हे माझ्या देवा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यात मला आनंद आहे” (स्तोत्र 40:8 अ; इब्री 13:21 पहा).

3. व्हिडिओ गेम देवाचा गौरव करतो का? काही व्हिडीओ गेम्स हिंसा, अश्लीलता आणि मूर्ख निर्णयांचा गौरव करतात (उदा., “मी शर्यतीतून बाहेर पडलो आहे, म्हणून मी माझी कार उध्वस्त करीन”). ख्रिस्ती म्हणून, आपल्या क्रियाकलापांनी देवाचे गौरव केले पाहिजे (1 करिंथ 10:31) आणि आपल्याला ख्रिस्ताच्या ज्ञान आणि कृपेमध्ये वाढण्यास मदत केली पाहिजे.

4. व्हिडिओ गेम खेळल्याने चांगली कामे होतील का? आपण सत्कृत्ये करावीत म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठायी निर्माण केलेले असे आपण त्याची हस्तकृती आहोत; ती सत्कृत्ये आचरत आपण आपला आयुष्यक्रम चालवावा म्हणून देवाने ती पूर्वी योजून ठेवली.” (इफिस 2:10; तीत 2:11-14 आणि 1 पेत्र 2:15 देखील पहा). आळस आणि स्वार्थ आपल्यासाठी इतरांचे चांगले करणे या देवाच्या हेतूचे उल्लंघन करतात (1 करिंथकर 15:58; गलती 6:9-10 देखील पहा).

5. व्हिडिओ गेम खेळणे आत्म-नियंत्रण प्रदर्शित करेल का? बर्‍याच लोकांनी असे म्हटले आहे की व्हिडिओ गेम्स एक व्यसन किंवा ध्यास बनू शकतात. अशा गोष्टींसाठी ख्रिस्ती जीवनात जागा नाही. पौल ख्रिस्ती जीवनाची तुलना त्याच्या शरीराला शिस्त लावणाऱ्या खेळाडूशी करतो जेणेकरून तो बक्षीस जिंकू शकेल. ख्रिस्ती लोकांना स्वर्गातील अनंत कालाचे जीवन हे आत्म-नियंत्रणाचे एक वेगळे जीवन जगण्याची अधिक प्रेरणा आहे (1 करिंथ 9:25-27).

6. व्हिडिओ गेम्स खेळणे वेळेची पूर्तता करेल का? तुम्ही तुमच्या मर्यादित मिनिटांचा वापर कसा करता याचा हिशेब द्याल. व्हिडिओ गेम खेळताना एका वेळी तास घालवणे याला वेळेचा चांगला वापर म्हणता येणार नाही. म्हणून अज्ञान्यांसारखे नव्हे तर ज्ञान्यांसारखे सभोवार नजर ठेवून जपून चाला. वेळेचा सदुपयोग करा, कारण दिवस वाईट आहेत. म्हणून तुम्ही मूर्खासारखे होऊ नका, तर प्रभूची इच्छा काय आहे हे समजून घ्या.” (इफिस 5:15-17). “ह्यासाठी की, तुम्ही आपले उरलेले देहामधील आयुष्य माणसांच्या वासनांप्रमाणे नव्हे तर देवाच्या इच्छेप्रमाणे घालवावे” (1 पेत्र 4:2; कलस्सै 4:5, याकोब 4:14 आणि 1 पेत्र 1:14-22 देखील पहा).

7. तो फिलिपियन 4:8 ची परीक्षा उत्तीर्ण करतो का? “बंधूंनो, शेवटी इतके सांगतो की, जे काही सत्य, जे काही आदरणीय, जे काही न्याय्य, जे काही शुद्ध, जे काही प्रशंसनीय, जे काही श्रवणीय, जो काही सद्‍गुण, जी काही स्तुती, त्यांचे मनन करा.” (फिलिप्पै 4:8) जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ गेम खेळता तेव्हा तुमचे मन ईश्वरीय किंवा लौकिक गोष्टींवर केंद्रित असते का?

8. व्हिडिओ गेम खेळणे माझ्या आयुष्याच्या उद्देशाशी जुळेल का? पौलाने लिहिले की शेवटच्या दिवसात लोक “… देवाचे प्रेमी ऐवजी आनंदाचे प्रेमी” असतील (2 तीमथ्य 3:4). पाश्चात्य संस्कृती त्या वर्णनाशी जुळते. आम्हाला खेळायला आवडते. ख्रिस्ती नसलेल्यांना चित्रपट, क्रीडा आणि संगीतासारख्या मनोरंजनाची सवय लागते कारण मृत्यूपूर्वीच्या जीवनाचा आनंद घेण्यापेक्षा त्यांचा उद्देश जास्त नसतो. ही करमणूक खरोखरच समाधानी होऊ शकत नाही (उपदेशक 2:1). जेव्हा ख्रिस्ती गैर-ख्रिस्ती सारख्याच गोष्टींसाठी व्यसनाधीन होतात, तेव्हा आपण खरोखर असे म्हणू शकतो की आम्ही नवीन जीवन “ह्या कुटिल व विपरीत पिढीत तुम्ही निर्दोष व निरुपद्रवी अशी देवाची निष्कलंक मुले असे व्हावे. त्या लोकांमध्ये तुम्ही जीवनाचे वचन पुढे करून दाखवताना ज्योतीसारखे जगात दिसता” (फिलि. 2:15)? किंवा आपण इतरांना हे सिद्ध करतो की आपण त्यांच्यापेक्षा खरोखर वेगळे नाही आणि ख्रिस्ताने आपल्या जीवनात महत्त्वपूर्ण फरक केला नाही?

देवाला जाणून घेणे, प्रेम करणे आणि त्याची आज्ञा पाळणे याला पौलाने सर्वोच्च प्राधान्य मानले. “तरी ज्या गोष्टी मला लाभाच्या होत्या त्या मी ख्रिस्तामुळे हानीच्या अशा समजलो आहे; इतकेच नाही, तर ख्रिस्त येशू माझा प्रभू, ह्याच्याविषयीच्या ज्ञानाच्या श्रेष्ठत्वामुळे मी सर्वकाही हानी असे समजतो; त्याच्यामुळे मी सर्व गोष्टींना मुकलो, आणि त्या केरकचरा अशा लेखतो; ह्यासाठी की, मला ख्रिस्त हा लाभ प्राप्त व्हावा, आणि मी त्याच्या ठायी आढळावे आणि माझे नीतिमत्त्व — माझे स्वतःचे नव्हे म्हणजे नियमशास्त्राच्या योगे प्राप्त होणारे नीतिमत्त्व नव्हे — तर ते ख्रिस्तावरील विश्वासाने प्राप्त होणारे नीतिमत्त्व असे असावे. हे अशासाठी आहे की, तो व त्याच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य व त्याच्या दुःखाची सहभागिता ह्यांची, त्याच्या मरणाला अनुरूप होऊन मी ओळख करून घ्यावी"(फिलि. 3:7-10) . व्हिडिओ गेम खेळणे देवाबद्दलचे माझे प्रेम दर्शवेल किंवा जगातील गोष्टींबद्दलचे माझे प्रेम दर्शवेल? (1 योहान 2:15-17).

9. व्हिडिओ गेम खेळणे मला अनंतकालिक लक्ष देईल का? ख्रिस्ती लोकांना जर ते पृथ्वीवर विश्वासू असतील स्वर्गात चिरंतन बक्षिसे मिळण्याची आशा आहे (मत्तय 6:19-21 आणि 1 करिंथ 3:11-16 पहा). जर आपण पृथ्वीवरील सुखांपेक्षा अनंतकाळ जगण्यावर लक्ष केंद्रित केले, तर आपल्याकडे सेवेसाठी संसाधने, वेळ आणि अंतःकरणे सोपविली जातील (कलस्सी 3:1-2; 23-24). जर आपली मालमत्ता किंवा क्रियाकलाप आपल्याला आपले अनंतकालिक बक्षीस गमावण्यास कारणीभूत ठरतात, तर त्यांची काय किंमत आहे (लूक 12:33-37)? ख्रिस्ती सहसा देव आणि त्यांच्या स्वतःच्या इच्छा या दोन्हीची सेवा करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु येशूने स्पष्टपणे सांगितले, “कोणीही दोन मालकांची सेवा करू शकत नाही” (मत्तय 6:24). देव आपल्याला कामाच्या आणि विश्रांतीच्या वेळी आनंद देतो (उपदेशक 5:19; मत्तय 11: 28-29; कलस्सै. 3:23-24). श्रम आणि करमणूक यातला तो समतोल आपण शोधला पाहिजे. जेव्हा आपण येशूप्रमाणे विश्रांतीसाठी वेळ बाजूला ठेवतो (मार्क 6:31), तेव्हा आपण एक सुधारणा करणारा उपक्रम निवडला पाहिजे.

प्रश्न हा नाही कि “मी व्हिडिओ गेम खेळू शकतो का?” पण “व्हिडिओ गेम्स हा सर्वोत्तम पर्याय असेल का?” हा प्रश्न आहे. हे मला उन्नत करेल का, माझे शेजाऱ्यावरील प्रेम दाखवेल का आणि देवाचा गौरव करेल का? आम्ही केवळ अनुज्ञेय नाही तर स्तुत्य उपक्रम राबवू. तथापि तो तुमचे नेतृत्व करतो, इतर सर्वांपेक्षा उत्कटतेने त्याचे अनुसरण करा. अनंतकाळची तयारी करा. जेव्हा आपण येशूला भेटतो तेव्हा प्रत्येक त्याग क्षुल्लक वाटेल.

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

एखाद्या ख्रिस्ती व्यक्तीने व्हिडिओ गेम खेळावी का?
© Copyright Got Questions Ministries