settings icon
share icon
प्रश्नः

भीतीबद्दल पवित्रशास्त्र काय म्हणते?

उत्तरः


पवित्रशास्त्रामध्ये दोन विशिष्ट प्रकारच्या भीतीचा उल्लेख आहे. पहिला प्रकार फायदेशीर आहे आणि त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. दुसरा प्रकार हानिकारक आहे आणि त्यावर मात करायची गरज आहे. भीतीचा पहिला प्रकार म्हणजे परमेश्वराचे भय. या प्रकारच्या भीतीचा अर्थ एखाद्या गोष्टीची भीती असणे आवश्यक नाही. उलट, तो देवाचा आदरणीय दरारा आहे; हा आदर त्याच्या शक्ती आणि गौरवाबद्दल आदर असा आहेजो. तथापि, त्याच्या क्रोध आणि रागाबद्दलही तो योग्य आदर आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, परमेश्वराची भीती ही देव जो आहे त्या सर्व गोष्टींची संपूर्ण कबुली आहे, जी त्याला आणि त्याच्या गुणधर्मांना जाणून घेण्याद्वारे येते.

परमेश्वराचे भय अनेक आशीर्वाद आणि फायदे घेऊन येते. ही शहाणपणाची सुरुवात आहे आणि चांगल्या समजुतीकडे नेते (स्तोत्र 111:10). केवळ मूर्खच शहाणपणा आणि शिस्त यांचा तिरस्कार करतात (नीतिसूत्रे 1:7). शिवाय, परमेश्वराचे भय जीवन, विश्रांती, शांती आणि समाधान देते (नीतिसूत्रे 19:23). हा जीवनाचा झरा आहे (नीतिसूत्रे 14:27) आणि आमच्यासाठी सुरक्षितता आणि सुरक्षिततेचे स्थान प्रदान करते (नीतिसूत्रे 14:26).

अशाप्रकारे, देवाचे भय कसे प्रोत्साहित केले पाहिजे हे आपण पाहू शकता. तथापि, पवित्रशास्त्रामध्ये उल्लेखित दुसऱ्या प्रकारची भीती अजिबात फायदेशीर नाही. 2 तीमथ्य 1:7 मध्ये नमूद केलेला हा “भीतीचा आत्मा” आहे: “कारण देवाने आपल्याला भित्रेपणाचा नव्हे, तर सामर्थ्याचा, प्रीतीचा व संयमनाचा आत्मा दिला आहे” (एनकेजेव्ही). भीती आणि भीतीची भावना देवाकडून येत नाही.

तथापि, कधीकधी आपण घाबरतो, कधीकधी ही “भीतीची भावना” आपल्यावर मात करते आणि त्यावर मात करण्यासाठी आपल्याला देवावर पूर्णपणे विश्वास ठेवणे आणि त्यावर प्रेम करणे आवश्यक आहे. “प्रीतीच्या ठायी भीती नसते; इतकेच नव्हे तर पूर्ण प्रीती भीती घालवून देते; भीतीमध्ये शासन आहे आणि भीती बाळगणारा प्रीतीमध्ये पूर्ण झालेला नाही” (1 योहान 4:18). कोणीही परिपूर्ण नाही, आणि देवाला हे माहित आहे. म्हणूनच त्याने संपूर्ण पवित्र शास्त्रामध्ये भीतीविरुद्ध उदारपणे प्रोत्साहन दिले आहे. उत्पत्तीच्या पुस्तकापासून सुरुवात करून आणि प्रकटीकरणाच्या संपूर्ण पुस्तकात सुरू ठेवून, देव आपल्याला “घाबरू नका” याची आठवण करून देतो.

उदाहरणार्थ, यशया 41:10 आपल्याला प्रोत्साहन देते, “तू भिऊ नकोस, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे, घाबरू नकोस, कारण मी तुझा देव आहे; मी तुला शक्ती देतो, मी तुझे साहाय्यही करता, मी आपल्या नीतिमत्तेच्या उजव्या हाताने तुला सावरतो.” बऱ्याचदा आपल्याला भविष्याची आणि आपले काय होईल याची भीती वाटते. परंतु येशू आपल्याला आठवण करून देतो की देव आकाशातील पक्ष्यांची काळजी घेतो, मग तो आपल्या मुलांसाठी आणखी किती प्रदान करेल? “म्हणून भिऊ नका; पुष्कळ चिमण्यांपेक्षा तुमचे मोल अधिक आहे” (मत्तय 10:31). फक्त या काही वचनांमध्ये विविध प्रकारच्या भीतीचा समावेश आहे. देव आपल्याला सांगतो की आपण एकटे राहण्याची, खूप कमकुवत होण्याची, ऐकू न येण्याची आणि शारीरिक गरजांची कमतरता बाळगण्यास घाबरू नका. या सूचना संपूर्ण पवित्रशास्त्रामध्ये चालू राहतात, ज्यामध्ये “भीतीची भावना” च्या विविध पैलूंचा समावेश आहे.

स्तोत्रसंहिता 56:11 मध्ये स्तोत्रकर्ता लिहितो, “देवावर मी भरवसा ठेवला आहे. मी भिणार नाही; मनुष्य माझे काय करणार?” देवावर विश्वास ठेवण्याच्या शक्तीची ही एक अद्भुत साक्ष आहे. काहीही झाले तरी, स्तोत्रकर्ता देवावर विश्वास ठेवेल कारण त्याला देवाची शक्ती माहित आहे आणि समजत आहे. भीतीवर मात करण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे देवावर पूर्ण आणि पूर्ण विश्वास होय. देवावर विश्वास ठेवणे भीतीला नकार देणे आहे. अगदी गडद काळातही देवाकडे वळणे आणि गोष्टी योग्य करण्यासाठी त्याच्यावर विश्वास ठेवणे. हा विश्वास देवाला ओळखून आणि तो चांगला आहे हे जाणून घेण्यापासून येतो. पवित्र शास्त्रामध्ये नोंदवलेल्या काही कठीण परीक्षांचा अनुभव घेताना ईयोबने म्हटल्याप्रमाणे, “तो मला ठार मारणार; तरी मी त्याची आस धरीन; तरी माझ्या वर्तनक्रमाचे त्याच्यासमोर मी समर्थन करीन” (ईयोब 13:15 एनकेजेव्ही).

एकदा आपण देवावर विश्वास ठेवायला शिकलो की, यापुढे आपल्या विरोधात येणाऱ्या गोष्टींना आपण घाबरणार नाही. आम्ही स्तोत्रकर्त्यासारखे होऊ, ज्यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले “… परंतु तुझा आश्रय करणारे सारे हर्ष करोत; त्यांचे तू रक्षण करतोस म्हणून ते सदा गजर करोत; ज्यांना तुझे नाव प्रिय आहे ते तुझ्या ठायी उल्लास पावोत” (स्तोत्र 5:11).

English



मराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

भीतीबद्दल पवित्रशास्त्र काय म्हणते?
© Copyright Got Questions Ministries