settings icon
share icon

Totombeli bino boyei malamu na Site Internet ya biso na lokota ya Lingala www.GotQuestions.org!

Mituna mya Bibilia miye mipesami biyano

Tosengi bolimbisi, kasi tokoki te sikawa kondima mituna mipesami na Lingala. Soki bokoki kokoma mpe kotanga na lokota ya Angele, tinda mituna na - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Etiami awa na nse nkasa ya maye mazwami na Lingala:Bansango Malamu

Ozwi Bomoi bwa Seko?

Ozwi Bolimbisi? Lolenge boni ekoki ngai kozwa bolimbisi bwa masumu ma ngai uta na Nzambe?

Elingi koloba nini kondima Yesu lokola Mobikisi wa yo moko?

Mwango soki te nzela ya lobiko ezali nini?

Nini ezali Moklisto?

Nawuti kaka kotia bondimi bwa ngai na Yesu…bongo nini sikawa?Mituna mya motuya monene

Nzambe azalaka mpenza? Bilembo bizali biye bilakisi ete Nzambe azali?

Yesu Klisto azali nani?

Yesu azali Nzambe? Elobaki Yesu ete azali Nzambe?

Mituna mya Bibilia miye mipesami biyano
© Copyright Got Questions Ministries