settings icon
share icon
Vraog

Waem is Jezes Kristes?

Antjwoord


Waem is Jezes Kristes? In taegesjtèlling tot de vraog “Besjteit God?” vraoge mer weinig miense zich aaf of Jezes waal echt besjtaon haet. 't Is algemein aangenómme det Jezes eine echte miens waor, dae zoen 2000 jaor geleje in Israël op deze aerd haet gelaef. De discussie begint pas es 't óngerwerp van Jezus' volsjtenjige identeteit waert besjpraoke. Bienao edere groete godsdeens óngerwiest det Jezes eine profeet waor, of eine gooie lierer of ein vroom miens. Mer 't probleem is det de Biebel ós vertèlt det Jezes óneindig väöl mier waor es eine profeet, eine gooie lierer of ein good miens.

C.S. Lewis sjrief in zien book “Onversjneje Kristedóm” 't volgende: “Ich probeer hie te veurkómme det emes dae echt hiel dómme oetsjpraak duit dae miense dök euver Häöm (Jezes Kristes) zègke: 'Ich bèn d'r klaor veur óm Jezes te akseptere es eine gooie morele lierer, mer ich kin zien bewaering det d'r God is net akseptere.' Det is persies wat ver neet moge zègke. Eine miens dae allein mer eine miens waor, mer 't soort dinger zei die Jezes zei, zauw gaar gein gooie morele lierer zeen. Hij zauw of eine gek zeen (op 't nivo van eine miens dae zaet det d'r ein gekaok ei is), of angers de duvel oet de hèl. Ger mót ein keus make. Of deze miens waor -en is- de Zoon van God, of hae is eine gek or nog erger... Ger kint 'm 't zwiege oplègke door 'm eine gek te numme, ger kint nao 'm sjpieje en 'm kapotmake esof d'r eine demon waor, of ger kint aan zien veut neervalle en 'm Hieër en God numme. Mer laote ver neet mèt dae naerbugende ónzin aankómme det d'r eine gooie mienselikke lierer waor. Hae haet die optie neet veur ós aopgelaote. Det waor neet zien bedoeling.”

Waem zaet Jezus dus det D'r is? Waat zaet de Biebel euver Jezus? Laote ver iers 's kieke nao Jezes' weurd in Johannes 10:30: “De Vader en Ich zeen ein.” Op 't ierste gezich liekt dit gein bewaering van Jezes det D'r God is. Mer kiek den 's nao de reaksie van de Judde op Zien oetsjpraok: “Veur eine gooie daod zulle ver uch neet sjteinige,” zeie ze, “mer waal veur godslastering: want geer zeet eine miens, mer zègkt det ger God zeet!” (Johannes 10:33). De Judde vatte de oetsjpraok van Jezes op es ein bewaering det D'r God waor. In 't vervolg van de teks waere de Judde neet door Jezes gekorrezjeerd. Hae zei bieveurbeeld neet: “Ich höb gaar neet gezag det Ich God bèn.”

Dit wies d'rop det Jezes toch ech zei det D'r God waor, wie D'r zei: “De Vader en Ich zeen ein” (Johannes 10:30). Johannes 8:58 is nog ein veurbeeld. Dao zaet Jezes: “Echt waor, ich verzeker uch, al veurdet Abraham d'r waor, bèn ich d'r al.” En opnuuj reagere de Judde door sjtein op te rape óm Jezes te sjteinige (Johannes 8:59). Jezes maakte Zien identeteit bekèndj es “Ich bèn dae Ich bèn”. Dit is eine lètterlikke toepassing van de naam van God in 't Auwe Testament (Exodus 3:14). Waoróm zauwe de Judde Jezes opnuuj wille sjteinige, es Hae nieks gezag hauw wat zuu es godslastering hauwe gezeen, namelik ein bewaering det D'r God waor?

Johannes 1:1 zaet: “'t Woord waor God”. En in Johannes 1:14 laeze ver: “'t Woord is eine miens gewaore.” Dit wies d'r dudelik op det Jezus God is in eine mienselikke vorm. Thomas de discipel zei taege Jezes: “Miene Hieër, miene God!” (Johannes 20:28). Jezes haet häöm toen ouch neet gekorrezjeerd. De apostel Paulus besjrief Jezes es “...ooze groete God en Redder, Jezes Kristes” (Titus 2:13). De apostel Petrus zaet 'tzelfde: “...ooze God en Redder, Jezes Kristes”. God de Vader is ouch getuge van de volsjtenjige identeteit van Jezes: “Aan zien greujende en vredevolle hiersjappie zal noets ein inj kómme. Vanaaf de troen van Zien vader David zal Hae mèt volmaakte ierlikheid en rechvaerdigheid regere” (Jesaja 9:6). Veursjpellinge (profesieje) oet 't Auwe Testament zègke det Jezes God is: “Want ein kindj is ós gebaore, eine Zoon is ós gegaeve en de hiersjappie zal op Zien sjouwers röste. Dit zulle Zien kuninklikke titels zeen: Wonjerbaarlikke Raodsman, Mechtige God, Vader van de iewe, Vorst van de vrede.” (Jesaja 9:5)

't Is dus gein optie (wie C.S. Lewis al zei) óm te geluive det Jezes eine gooie lierer waor. Jezes bewaert dudelik en klaor det Hae God is. Es D'r neet God is, den is D'r eine läögenaer, en dus geine profeet, gooie lierer of vroom miens. In ein poging óm de weurd van Jezes weg te verklaore, bewaere moderne “gelierde” det de “echte historiese Jezes” väöl dinger die in de Biebel sjtaon neet gezag zauw höbbe. Mer waem zeen veer det ver mèt Gods Woord zauwe gaon disketere wat Jezes waal of neet haet gezag? Wie kin eine “prefesser” 2000 jaor nao Jezes noe ein baeter inzich höbbe in wat Jezus waal of neet haet gezag es de miense die mèt Häöm höbbe gelaef, mèt 'M höbbe gedeend en door Jezes zelf óngerweze waore (Johannes 14:26)?

Waoróm is de vraog euver Jezes' identeteit zoe belangriek? Wat maakt 't oet of Jezes God is of neet? De belangriekste raeje det Jezes God mót zeen, is det Ziene doed noets genóg waor gewaes om de pries veur de zunj van de ganse waereld te betale, es Hae neet God waor (1 Johannes 2:2). Allein God zauw zoene óneindige sjöldj kinne betale. Jezes mós tegeliekertied eine miens zeen, zoedet D'r kós sjterve. Redding is allein besjikbaar door in Jezes Kristes te geluive! De Goddelikheid van Jezes is waoróm Hae de einsige waeg is nao oos redding. De Goddelikheid van Jezes is waoróm Hae zei: “Ich bèn de waeg, de waorheid en 't laeve. Ich bèn de einsige waeg tot de Vader” (Johannes 14:6).

EnglishTrök nao de Limburgse toespagina

Waem is Jezes Kristes?
© Copyright Got Questions Ministries