settings icon
share icon
Pitanje

Koji su zakoni termodinamike i kako pružaju dokaze za kreacionizam?

Odgovor


Zakoni termodinamike bave se toplinom, mehaničkom energijom i pretvorbom između njih. Svi fizikalni, biološki i kemijski procesi poznati čovjeku podliježu tim zakonima. Znanost često govori o četiri zakona termodinamike, ali samo su dva sa svrhom povezana s kršćanskom vjerom.

Prvi zakon termodinamike, također poznat kao očuvanje energije, kaže: „Ništa sada ne nastaje niti nestaje; materija i energija mogu se pretvoriti jedna u drugu, ali nema neto povećanja u ukupnosti onoga što postoji.“ Drugim riječima, čak i ako se materija pretvori u energiju i obrnuto, nikada neće doći do povećanja ili smanjenja ukupne količine.

Dakle, pitanje je, ako materija i energija nisu ni stvorene niti uništene, odakle onda sva materija i energija u svemiru? Ili (a) svemir je nekako nastao bez Boga, iako je znanost dokazala da je nemoguće da nešto nastane ni iz čega, (b) sve je uvijek postojalo u svemiru, ideja koju je znanost također pokazala nemogućom, ili (c) Bog ga je stvorio. Najrazumnije i najvjerodostojnije objašnjenje glasi da je Bog stvorio svemir i sve u njemu.

Drugi zakon termodinamike kaže da se entropija zatvorenog sustava ne može smanjiti: „Svaki sustav prepušten sam sebi uvijek teži kretanju od reda ka neredu, njegova energija teži da se transformira u niže razine raspoloživosti (za rad), u konačnici postajući potpuno nasumični i nedostupni za rad.“ Autor i znanstvenik Isaac Asimov je objasnio: „Svemir postaje sve neredniji!... Sve što trebamo činiti je ništa, a sve propada, urušava se, kvari, troši, sve samo od sebe – i to je ono što kaže drugi zakon.“ Drugim riječima, s vremenom sve teži neredu, nasumičnosti i neorganiziranosti.

Naturalistička evolucija zahtijeva da svaki fizički sustav, od atomske razine naviše, bude rezultat spontanog i sve složenijeg i dobro uređenog procesa sklapanja. Darwin je sugerirao da su živi organizmi, na primjer, nastali putem dugog niza beskonačno složenih, ali nasumičnih evolucijskih procesa.

Da je Zemlja potpuno zatvoren sustav, takvo bi napredovanje bilo potpuno kršenje drugog zakona termodinamike. Međutim, važno je napomenuti da naš planet nije „zatvoren“ u termodinamičkom smislu, uglavnom zbog primanja energije od sunca. Tamo gdje se koncepti poput naturalističke evolucije sukobljavaju s drugim zakonom termodinamike, to je u općem, širokom smislu.

Prema ovim fizikalnim zakonima, trend je da entropija raste, pa se prirodni procesi moraju rušiti, a ne graditi (ili evoluirati u nešto kompliciranije).

Jednostavno promatranje empirijski potvrđuje istinitost drugog zakona termodinamike. Boja na kući se guli i pada. Gomila se prašina. Sama kuća propada ako se ne poduzmu preventivni koraci. Živa bića koja umru trunu i razgrađuju se. Rezultate drugog zakona termodinamike možemo vidjeti pred našim očima svakodnevno.

Naturalistička evolucija, međutim, zahtijeva više od jednostavne promjene entropije. Takav proces nije isto što i smrzavanje vode ili stvaranje kristala soli ili skupljanje prašine u Sunčev sustav. Da bi se razvila iz neživota, materija na Zemlji morala bi se stalno, dosljedno i izravno kretati protiv sile entropije. To se može dogoditi na relativno jednostavne načine i za relativno jednostavne procese u otvorenom sustavu poput Zemlje. Takvi procesi koji se događaju svake minute na delikatan, specifičan i stalan način ne odgovaraju tome kako ovaj zakon funkcionira u svim drugim okolnostima.

Druga dva zakona termodinamike su irelevantna kada je u pitanju stvaranje. Treći zakon pokazuje da se entropija približava nuli kako apsolutna temperatura pada na nulu. Četvrti zakon se često naziva „nultim zakonom“ budući da je temeljan. To ukazuje da je termodinamička ravnoteža asocijativna; ako su dva sustava svaki u ravnoteži s trećim sustavom, također su u ravnoteži jedan s drugim.

Jasno, najjednostavnije, najrazumnije objašnjenje zakona fizike je stvaranje. Biblija potvrđuje stvaranje od strane jedinog pravog Boga u knjizi Postanka. Zašto onda neki vjeruju u naturalističku evoluciju, a ne u kreacionizam? Psalam 14,1 to sažima: „Reče bezumnik u svome srcu: ‘Nema Boga’“.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Koji su zakoni termodinamike i kako pružaju dokaze za kreacionizam?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries