Trebamo li voljeti grješnika ali mrziti grijeh?Pitanje: Trebamo li voljeti grješnika ali mrziti grijeh?

Odgovor:
Mnogi kršćani koriste cliché „Voli grješnika, mrzi grijeh.“ Međutim, moramo shvatiti kako je to poticaj nama kao nesavršenim ljudskim bićima. Razlika između nas i Boga u vezi ljubavi i mržnje je ogromna. Čak i kao kršćani, ostajemo nesavršeni u našem čovještvu i ne možemo savršeno voljeti, kao što ne možemo savršeno ni mrziti (drugim riječima, bez zloće). Međutim, Bog može savršeno činiti oboje, jer On je Bog. Bog može mrziti ali nemati nikakvu grješnu namjeru. Stoga, On može mrziti grijeh i grješnika na svoj savršeno svet način, ali još uvijek u svojoj ljubavi oprostiti u trenutku grješnikove pokajanja i vjere (Malahija 1:3; Otkrivenje 2:6; 2. Petrova 3:9).

Biblija jasno uči da Bog je ljubav. Prva Ivanova 4:8-9 kaže: „Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po njemu.“ Činjenica da Bog može savršeno voljeti i mrziti nekoga u isto vrijeme tajanstvena je ali istinita činjenica. To znači da On može voljeti osobu kao nekoga koga je stvorio i koga može otkupiti, ali istovremeno je mrziti zbog njegove nevjere i grješnoga načina življenja. Mi, kao nesavršena ljudska bića, to ne možemo činiti; dakle, mi se moramo podsjećati da „volimo grješnika, ali mrzimo grijeh.“

Kako se to uopće odigrava u praksi? Mi mrzimo grijeh tako što ne želimo imati udjela u njemu i tako što osuđujemo grijeh kada ga vidimo. Grijeh se treba mrziti, a ne ga ispričavati ili preko njega olako prelaziti. Mi volimo grješnike time što im vjerno svjedočimo o oproštenju koje im je dostupno kroz Isusa Krista. Pravi čin ljubavi jest kada prema nekome postupamo s poštovanjem i dobrotom iako ta osoba zna da ne prihvaćamo njezin način života i/ili njezine odluke. Osobi ne iskazujemo ljubav ako joj dopuštamo da ostane u grijehu. Isto tako, ne znači da nekoga mrzimo ako mu kažemo da je u grijehu. Zapravo, upravo je suprotno istina. Mi volimo grješnika govoreći mu istinu u ljubavi. Mi mrzimo grijeh tako što odbijamo preko istoga prijeći, ignorirati ga ili ga ispričati.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Trebamo li voljeti grješnika ali mrziti grijeh?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga