settings icon
share icon
Pitanje

Kako se može reći da imamo vječni život kad i dalje umiremo?

Odgovor


Božja Riječ nas uvjerava da će svi koji vjeruju u Gospodina Isusa Krista imati vječni život (Ivan 3,16; 6,47; 1. Ivanova 5,13). Grčka riječ prevedena s „vječni“ znači „neprestani, vječit, zauvijek“. Možda riječ „neprestani“ najbolje objašnjava biblijski koncept vječnog života; život je taj koji se, jednom započet, neprestano nastavlja u vječnost. To govori o ideji da čovjekov život nije samo fizički. Umjesto toga, istinski život ljudskih bića je duhovan, i dok fizički život završava, duhovni se nastavlja tijekom čitave vječnosti. To je neprestano. To je vječni život.

Kad je Bog stvorio Adama i Evu, stavio ih je u vrt s drvetom života, namjeravajući da vječno žive radosno, i fizički i duhovno, ali sagriješili su i doveli tjelesnu i duhovnu smrt sebi i svim sljedećim naraštajima (Rimljanima 5,12-14). Bog je potom otjerao Adama i Evu iz vrta i smjestio kerubine da čuvaju put do stabla života, i to je učinio jer u svojoj milosti nije želio da čovjek vječno živi pod teretom grijeha. Ali grijeh mora biti kažnjen, a jedina prihvatljiva kazna svetom Bogu je vječna kazna (Marko 9,43-48). Međutim, naš je milosrdni Bog poslao svoga Sina kao savršenu žrtvu da jednom zauvijek pretrpi kaznu za grijeh čovječanstva, pružajući tako savršen put do stabla života svima koji vjeruju u Njega (1. Ivanova 5,12; Otkrivenje 22,14).

Vječni život primamo umirući vlastitim naporima i primajući Krista Isusa u svoja srca kao našega Gospodina i Spasitelja, a kad to učinimo, odmah se nanovo rađamo i živimo u Kristu. Možda ne osjećamo nikakve trenutne promjene, ali zapravo se dogodilo ponovno rođenje u srcu (Ivan 3,6-7), i sada smo oslobođeni straha od smrti; imamo Božje obećanje da nikada nećemo umrijeti duhovno, već ćemo živjeti vječno s našim Gospodinom Isusom (1. Solunjanima 5,9-10). Kasnije, kada fizički umremo, naša će duša odmah biti s Gospodinom, a nakon toga, kad se On vrati, Gospodin će uskrsnuti naša tijela kako bismo se susreli s Njime u zraku. Što se tiče onih kršćana koji će biti živi prilikom Njegova povratka, njihova će tijela biti promijenjena „u tren oka“, i uopće neće doživjeti fizičku smrt (1. Korinćanima 15,51-52).

Isus Krist uputio je apostola Ivana da napiše posljednju knjigu Biblije, i tamo opet čitamo o drvetu života: „Onomu koji pobjeđuje dat ću da jede od stabla života što je usred raja Božjega“ (Otkrivenje 2,7). Drvo života u Otkrivenju vjerojatno je simbolika Isusa Krista. Krist je taj u kojeg se svi kršćani pouzdaju, a u Božjoj je moći da počivamo, sigurni u svoj vječni život (1. Petrova 1,3-5). Jedini pravi Bog koji je stvorio sve, uključujući život, smrt i nanovo rođenje, održat će svoju Riječ. Naš je Bog svemoćan i pun milosti i istine (Ivan 1,14), i želi da znamo kako je naše vječno stanje osigurano. Isus je rekao: „Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će“ (Ivan 11,25). Imate li vječni život s Bogom?

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Kako se može reći da imamo vječni život kad i dalje umiremo?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries