settings icon
share icon
Pitanje

Što je Veliko bijelo prijestolje?

Odgovor


Veliko bijelo prijestolje nalazimo u Otkrivenju 20,11-15, a odnosi se na posljednji sud koji prethodi bacanju izgubljenih u ognjeno jezero (mjesto vječne osude koje se obično naziva paklom). Iz Otkrivenja 20,7-15 znamo da će se ovaj sud zbiti nakon milenija te nakon što Sotona, zvijer, i lažni prorok budu bačeni u ognjeno jezero (Otkrivenje 20,7-10). Knjige koje će se otvoriti (Otkrivenje 20,12) sadržavaju djela svih ljudi bez obzira jesu li dobri ili zli, jer Bogu su poznate sve riječi, sva djela pa čak i sve misli; te će prema njima svakoga nagraditi ili kazniti (Psalam 28,4; Psalam 62,12; Rimljanima 2,6; Otkrivenje 2,23; Otkrivenje 18,6; Otkrivenje 22,12).

Nadalje, tada će se otvoriti još jedna knjiga, »Knjiga života« (Otkrivenje 20,12). Upravo će sadržaj ove knjige presuditi hoće li osoba baštiniti vječni život s Bogom ili pak primiti vječnu kaznu u ognjenom jezeru. Premda su kršćani odgovorni za svoja djela, u Kristu imaju oproštenje grijeha a njihova imena zapisana su u »od postanka svijeta u knjizi života« (Otkrivenje 17,8). Iz Svetoga pisma također znamo da će na tome sudu Isus suditi mrtve »po (njihovim) djelima« (Otkrivenje 20,12) i da »tko se god ne nađe upisan u knjizi života, bî bačen u ognjeno jezero« (Otkrivenje 20,15).

Činjenicu da će postojati konačni sud za sve ljude, kako za vjernike tako i za nevjernike, potvrđuju mnogi odlomci u Svetome pismu. Svaki čovjek jednoga će dana stati pred Krista, koji će mu suditi prema njegovim djelima. Premda je veoma jasno da je sud Velikog bijelog prijestolja posljednji Kristov sud, kršćani se ne slažu po pitanju u kakvu je taj sud odnosu prema drugim sudovima koji se spominju u Bibliji, te kome će se točno suditi pred Velikim bijelim prijestoljem.

Mnogi kršćani vjeruju da Sveto pismo govori o tri različita suda koja imaju doći. Prvi je sud »ovaca i jaraca« ili »sud naroda« o kojemu čitamo u Mateju 25,31-36. Vjeruju da će se on dogoditi nakon vremena Nevolja ali prije milenija i da će se na njemu odrediti tko će ući u Milenijsko kraljevstvo. Na drugome sudu prosuđivat će se djela vjernikâ, a o njemu se često govori kao o »Kristovom sudačkom (bema) prijestolju« (2. Korinćanima 5,10); u to vrijeme kršćani će dobiti različite nagrade za svoja djela ili službu Bogu. Treći je sud »Velikog bijelog prijestolja« koji će se dogoditi na kraju milenija (Otkrivenje 20,11-15); to je sud nevjernika na kojemu će im se suditi prema njihovim djelima, i osuditi ih na vječnu kaznu u ognjenom jezeru.

Drugi kršćani misle da sva tri suda o kojima čitamo u Mateju 25,31-36; 2. Korinćanima 5,10 i Otkrivenju 20,11-16 govore o istom konačnom sudu, a ne o tri zasebna suda. Drugim riječima, oni koji to misle vjeruju da će se na sudu pred »Velikim bijelim prijestoljem« u Otkrivenju 20,11-15 suditi i vjernicima i nevjernicima. One čija se imena nalaze u »knjizi života« sudit će se po njihovim djelima kako bi se odredile nagrade koje će primiti ili gubitak istih. Onima pak čija se imena ne nalaze u »knjizi života« sudit će se prema njihovim djelima kako bi se odredila razina kazne koju će primiti u ognjenom jezeru. Oni koji drže ovo gledište vjeruju da je Matej 25,31-36 samo još jedan opis onoga što će se dogoditi na sudu pred »Velikim bijelim prijestoljem«. Pritom ukazuju da je posljedica osude ista ona koju možemo vidjeti nakon suda pred »Velikim bijelim prijestoljem« u Otkrivenju 20,11-15. »Ovce« (vjernici) ulaze u vječni život dok se »jarci« (nevjernici) bacaju u »vječnu kaznu« (Matej 25,46).

Bez obzira koje gledište imali u pogledu suda pred »Velikim bijelim prijestoljem«, važno je da nikada ne gubimo iz vida tri jako važne činjenice vezane uz sud ili sudove koji dolaze. (1) Isus Krist će biti sudac. (2) Krist će suditi svim nevjernicima, te će ih kazniti prema djelima koja su počinili. Biblija je veoma jasna da nevjernici »gomilaju gnjev za dan suda i očitovanja Božje pravde« (Rimljanima 2,5), te da će Bog »svakomu dati prema njegovim djelima« (Rimljanima 2,6). (3) Krist će suditi i vjernicima, ali budući da im je pripisana Kristova pravednost i njihova imena su zapisana u »knjizi života«, bit će nagrađeni prema djelima koja su počinili. Iz Rimljanima 14,10-12 veoma je jasno da »svi ćemo stajati pred Božjim sudom« te da će svaki od nas »dati Bogu račun sam za se«.

Bez sumnje, Biblija veoma jasno kaže da će svi, i vjernici i nevjernici, jednoga dana stati pred Kristov sud. Međutim, radosna vijest za vjernike glasi da naš sud neće odrediti hoćemo li biti bačeni u ognjeno jezero, jer to je već odlučeno kada smo povjerovali poruci evanđelja i postali »djeca Božja«. Oni koji su zbilja spašeni, imaju korist od velike razmjene u kojoj su naši grijesi uračunati Kristu a njegova pravednost je pripisana nama. Prema tome, iako je naše spasenje sigurno u Kristu, ipak ćemo »dati Bogu račun« (Rimljanima 14,12), radi čega bismo trebali težiti da sve činimo Bogu na slavu (1. Korinćanima 10,31).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je Veliko bijelo prijestolje?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries