Kako je moglo biti svjetla prvoga dana stvaranja ako sunce nije stvoreno sve do četvrtog dana?


Pitanje: Kako je moglo biti svjetla prvoga dana stvaranja ako sunce nije stvoreno sve do četvrtog dana?

Odgovor:
Pitanje kako je moglo biti svjetla prvog dana stvaranja kada sunce nije stvoreno sve do četvrtog dana jest jedno od uobičajenih pitanja. Postanak 1,3-5 izjavljuje: „I reče Bog: 'Neka bude svjetlost!' I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra; i odijeli Bog svjetlost od tame. I svjetlost Bog prozva dan, a tamu prozva noć. I bi večer, i bi jutro — dan prvi“ (VB). Nekoliko stihova kasnije upoznati smo sa sljedećim: „I reče Bog: 'Neka budu svjetlila na nebeskom svodu da odijele dan od noći, i neka budu za znake i razdoblja i dane i godine; i neka budu za svjetlost na nebeskom svodu da rasvjetljuju zemlju.' I bi tako. I načini Bog dva velika svjetlila: veće svjetlilo da vlada danom i manje svjetlilo da vlada noću — i zvijezde. I postavi ih Bog na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju i da vladaju danom i noću te da odijele svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. I bi večer, i bi jutro — dan četvrti“ (Postanak 1,14-19 VB). Kako je to moguće? Kako je moglo biti svjetla, jutra i večeri – prvog, drugog i trećeg dana – ako sunce, mjesec i zvijezde nisu bili stvoreni sve do četvrtog dana?

To je problem samo ako ne uzmemo u obzir da je Bog beskonačan i svemoguć. Bog ne treba sunce, mjesec i zvijezde da bi dao svjetlost. Bog jest svjetlost! Prva Ivanova 1,5 kaže: „A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!“ Sam Bog je bio svjetlo prva tri dana stvaranja, baš kao što će biti u novom nebu i novoj zemlji: „Noći ondje i neće biti, i neće trebati svjetiljke ni svjetla sunčeva, jer ih Gospodin Bog obasjava. I kraljevat će u vijeke vjekova“ (Otkrivenje 22,5 VB). Dok nije stvorio sunce, mjesec i zvijezde, Bog se čudesno pobrinuo za svjetlo tijekom „dana“, a možda i tijekom „noći“ (Postanak 1,14).

Isus je rekao: „Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života“ (Ivan 8,12). Mnogo važnije od svjetla dana i noći jest Svjetlo koje pruža vječni život svima koji vjeruju u Njega. Oni koji ne vjeruju u Njega bit će osuđeni na „krajnju tamu. Tamo će biti plač i škrgut zubi“ (Matej 8,12). English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Kako je moglo biti svjetla prvoga dana stvaranja ako sunce nije stvoreno sve do četvrtog dana?