settings icon
share icon
Pitanje

Je li Izaija 53, koji govori o Sluzi patniku, proročanstvo o Isusu?

Odgovor


Vjerojatno se najveće od svih mesijanskih proročanstava u Tanakhu (hebrejski naziv za Bibliju/Stari zavjet), vezanih za dolazak židovskog Mesije, nalazi u 53. poglavlju proroka Izaije. Povijesni rabini judaizma dugo su razumjevali da ovaj dio Proroka, poznat kao „Sluga patnik“, govori o Otkupitelju koji će jednoga dana doći na Sion. Evo primjera toga što je judaizam tradicionalno vjerovao o identitetu „Sluge patnika“ iz Izaije 53:

Babilonski Talmud kaže: „Mesija, kako mu je ime? Rabini kažu: 'Učitelj gubavac', kao što je rečeno: 'Ipak, on je naše bolesti ponio i naše boli nosio, a mi smo držali da ga Bog bije, udara i muči.'“ (Sanhedrin 98b).

Midraš Ruth Rabbah kaže: „Drugo objašnjenje Rute 2,14: On govori o kralju Mesiji; 'Dođi ovamo', približi se prijestolju; 'i jedi od kruha', to jest kruha kraljevstva; 'i umoči svoj zalogaj u ocat'. To se odnosi na kaznu koju je podnio, kao što je rečeno: 'A on bijaše proboden zbog naših prije¬stupa, satrt zbog naših bezakonja.'“

Jonatanov Targum kaže: „Gle, uspjet će sluga moj, uzdignut će se i uzvisiti i biti veoma visoko.“

Zohar kaže: „'Bijaše proboden zbog naših prije¬stupa ' itd… U Edenskom vrtu nalazi se palača po imenu Palača sinova bolesti; u ovu palaču Mesija zatim ulazi te prikuplja sve bolesti, sve boli i sve kazne Izraela; sve to dolazi na njega. A da ih nije osvijetlio i skinuo s Izraela i preuzeo na sebe, ne bi se našao nitko tko bi mogao podnijeti kaznu Izraela za prijestupe zakona: i to je ono što je zapisano: 'Ipak, on je naše bolesti ponio'“.

Veliki (Rambam) rabin Mojsije Maimonides kaže: „Koji je način Mesijinog dolaska…ustat će jedan koga nitko ranije nije upoznao, a znamenja i čuda koja će vidjeti da ih on izvodi dokazat će njegovo pravo porijeklo; jer kada nam Svemogući objavljuje svoje misli o ovom pitanju, kaže: „Evo čovjeka kojemu je ime Izdanak; jer on će niknuti iz svojega mjesta' (Zaharija 6,12 VB). I Izaija govori slično o vremenu kada će se pojaviti, bez oca ili majke ili obitelji koja je poznata, izrasti će pred njim poput izdanka, i poput korijena iz zemlje sasušene itd.…prema riječima Izaije, pri opisu načina na koji će ga kraljevi slušati: 'zbog njega će usta svoja zatvoriti kraljevi; Jer vidjet će ono što im se nije kazivalo i razumjet će ono što još čuli nisu.'“

Nažalost, današnji rabini judaizma vjeruju da se „Sluga patnik“ iz Izaije 53 možda odnosi na Izrael, ili samog Izaiju, ili čak Mojsija, ili nekog drugog židovskog proroka. No, Izaija je jasan – govori o Mesiji, kao što su mnogi povijesni rabini zaključili.

Drugi stih Izaije 53 ovo jasno potvrđuje. Figura je izrasla „poput izdanka, i poput korijena iz zemlje sasušene“. Rast izdanka se bez ikakve sumnje odnosi na Mesiju, i to je zapravo uobičajena aluzija na Mesiju u Izaiji i drugdje. Davidovoj dinastiji trebalo je biti suđeno i trebala je biti odsječena poput srušenog stabla, no Izraelu je obećano da će novi izdanak niknuti iz njegova korijenja. Kralj Mesija je trebao biti taj izdanak.

Nedvojbeno, „Sluga patnik“ iz Izaije 53 odnosi se na Mesiju. On je onaj koji je visoko uzdignut, pred kim kraljevi zatvaraju svoja usta. Mesija je izdanak koji je niknuo iz pale Davidove dinastije. On je postao Kralj kraljeva. On je omogućio konačno pomirenje.

Izaija 53 se mora razumjeti na način da se odnosi na budućeg kralja iz loze Davidove - Mesiju. Prorečeno je da će kralj Mesija pretrpjeti i umrijeti kako bi platio za naše grijehe, a potom uskrsnuti. Služit će kao svećenik narodima svijeta i prinijeti krv za pomirenje kako bi očistio one koji vjeruju. Postoji jedan jedini na kojeg se ovo može odnositi – Isus Krist!

Oni koji ga priznaju Njegova su djeca, Njegovo obećano potomstvo i plijen Njegove pobjede. Prema svjedočanstvu židovskih apostola, Isus je umro za naše grijehe, ustao od mrtvih, uzašao s desne strane Bogu i sada služi kao naš veliki Veliki Svećenik (Hebrejima 2,17; 8,1). Isus, židovski Mesija, onaj je kojeg je Izaija predvidio.

Rabin Moshe Kohen Ibn Crispin je rekao: „One koji tumače da se Izaija 53 odnosi na Izrael, ovaj rabin je opisao kao one koji su „napustili znanje naših učitelja te se priklonili 'okorjelosti svojih srca' i svom vlastitom mišljenju. Zadovoljan sam da, u skladu s učenjem naših rabina, ovo tumačim tako da se odnosi na kralja Mesiju. Ovo proročanstvo je prema Božjoj naredbi Izaija predao sa svrhom da nam otkrije nešto o prirodi budućeg Mesije, koji treba doći i izbaviti Izrael, kao i njegovom životu od dana kada po svom nahođenju stigne, pa sve do trenutka kada istupi kao otkupitelj, tako da ukoliko se bilo tko pojavi tvrdeći da je Mesija, možemo pažljivo razmotriti i vidjeti možemo li u njemu pronaći ikakvu sličnost s osobinama koje su opisane ovdje; ako postoji ikakva sličnost, tada možemo vjerovati da je on Mesija, naša pravednost; ali ako nije, onda ne možemo.“

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Je li Izaija 53, koji govori o Sluzi patniku, proročanstvo o Isusu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries