settings icon
share icon
Pitanje

Što je Šekina slava?

Odgovor


Riječ šekinah ne pojavljuje se u Bibliji, ali se koncept jasno pojavljuje. Židovski rabini skovali su ovaj izvanbiblijski izraz, oblik hebrejske riječi koja doslovno znači „učinio je da prebiva“, označavajući da je to bila božanska posjeta prisutnosti ili prebivanja Gospodina Boga na ovoj zemlji. Šekinah je prvi put bila vidljiva kada su Izraelci krenuli iz Sukota u svom bijegu iz Egipta. Ondje se Gospodin pojavio u stupu od oblaka danju i stupu od ognja noću: „I krenuše oni od Sukota te se utaboriše u Etamu, na rubu pustare. I išao je GOSPODIN pred njima: danju u stupu od oblaka, kako bi ih vodio putem, a noću u stupu od ognja, da im svijetli; kako bi išli danju i noću. I nije uklanjao ispred naroda stup od oblaka danju ni stup od ognja noću“ (Izlazak 13,20-22).

Bog se obratio Mojsiju iz stupa od oblaka u Izlasku 33, uvjeravajući ga da će Njegova prisutnost biti s Izraelcima (s. 9). Stih 11 kaže da je Bog razgovarao s Mojsijem „licem u lice“ iz oblaka, ali kada je Mojsije tražio da vidi Božju slavu, Bog mu je rekao: „Ti ne možeš vidjeti moje lice: jer ne može čovjek mene vidjeti i preživjeti“ (s. 20). Dakle, očito je vidljiva manifestacija Božje slave bila donekle prigušena. Kad je Mojsije tražio da vidi Božju slavu, Bog je sakrio Mojsija u rascjep stijene, pokrio ga svojom rukom i prošao pored. Zatim je maknuo ruku i Mojsije je vidio samo Njegova leđa. Izgleda da to ukazuje na to da je Božja slava previše strašna i silna da bi je čovjek u potpunosti mogao vidjeti.

Vidljivu manifestaciju Božje prisutnosti nisu vidjeli samo Izraelci nego i Egipćani: „I pogleda GOSPODIN za jutarnje straže kroz stup od ognja i oblaka na vojsku Egipćana te smete vojsku Egipćana i poskida kotače s njihovih kola da su ih jedva vukli, tako da Egipćani rekoše: 'Bježimo od lica Izraelova; jer se GOSPODIN bori za njih protiv Egipćana'“ (Izlazak 14,24-25). Sama prisutnost Božje šekine slave bila je dovoljna da uvjeri Njegove neprijatelje da On nije netko kome se treba oduprijeti.

U Novom zavjetu Isus Krist je prebivalište Božje slave. Kološanima 2,9 nam govori da „u [Kristu] tjelesno prebiva sva punina Božanstva“, što je navelo Isusa da uzvikne Filipu: „Onaj tko je vidio mene, vidio je Oca“ (Ivan 14,9). U Kristu vidimo jasno očitovanje samoga Boga u drugoj osobi Trojstva. Iako je i Njegova slava bila prikrivena, Isus je ipak prisutnost Božja na zemlji. Baš kao što je božanska prisutnost obitavala u relativno jednostavnom šatoru zvanom „tabernakul“ prije nego što je izgrađen hram u Jeruzalemu, tako je prisutnost obitavala u relativno jednostavnom čovjeku koji je bio Isus. „…nema on ni ugodne vanjštine niti ljupkosti; kada ga budemo vidjeli, nema ljepote da bismo ga poželjeli“ (Izaija 53,2). Ali kad stignemo na nebo, vidjet ćemo i Sina i Oca u svoj njihovoj slavi, a Šekina slava više neće biti prekrivena (1. Ivanova 3,2).EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je Šekina slava?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries