Što je sedam duhova Božjih?


Pitanje: Što je sedam duhova Božjih?

Odgovor:
„Sedam duhova Božjih“ spominju se u Otkrivenju 1:4; 4:5 i 5:6. Sedam duhova Božjih nisu posebno identificirani, tako da nije moguće biti dogmatski određen po tome pitanju. Otkrivenje 1:4 spominje da se sedam duhova nalaze pred Božjim prijestoljem. Otkrivenje 3:1 kaže da Isus Krist drži sedam duhova Božjih. Otkrivenje 4:5 povezuje sedam duhova Božjih sa sedam svijećnjaka koji gore pred Božjim prijestoljem. Otkrivenje 5:6 tvrdi da su sedam duhova „sedam očiju“ Jaganjca i kaže da su „poslani po svoj zemlji.“

Postoje barem tri moguća tumačenja tih sedam duhova Božjih. Prvo je da tih sedam duhova Božjih simbolički predstavljaju Svetoga Duha. Biblija, a posebno knjiga Otkrivenja, koristi broj 7 kada govori o savršenstvu i potpunosti. Ako je to značenje „sedam“ u „sedam duhova“, onda se to ne odnosi na sedam duhova Božjih, nego na Svetoga Duha koji je savršen i potpun. Drugo gledište je da se sedam duhova Božjih odnosi na sedam anđeoskih bića, moguće serafina ili kerubina. To bi se uklopilo s brojnim drugim anđeoskim bićima opisanima u knjizi Otkrivenja (Otkrivenje 4:6-9; 5:6-14; 19:4-5).

Treća mogućnost zasniva se na Izaiji 11:2, gdje piše: „Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.“ To bi moglo objasniti sedam duhova Božjih: (1) Duh Jahvin, (2) Duh mudrosti, (3) Duh umnosti, (4) Duh savjeta, (5) Duh jakosti, (6) Duh znanja, (7) Duh straha Gospodnjeg. Biblija nam ne kaže točno tko/što su tih sedam duhova, ali najizglednije nam se čini prvo tumačenje, da oni predstavljaju Svetoga Duha.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je sedam duhova Božjih?