settings icon
share icon
Pitanje

Na koji način Bog raspodjeljuje duhovne darove? Hoće li mi Bog dati duhovni dar koji ga zamolim?

Odgovor


U Rimljanima 12,3-8 i 1. Korinćanima 12 jasno je da svaki kršćanin ima duhovni dar prema Gospodinovu izboru. Duhovni darovi daju se za izgradnju Kristova tijela (1. Korinćanima 12,7; 14,12). Točno vrijeme primanja tih darova posebno se ne spominje. Većina tumača pretpostavlja da se duhovni darovi primaju u trenutku duhovnog rođenja (u trenutku spasenja). Međutim, postoji nekoliko stihova koji možda naznačuju kako Bog daje duhovne darove i kasnije. I 1. Timoteju 4,14 i 2. Timoteju 1,6 govore o daru koji je Timotej primio u vrijeme njegova rukopolaganja „putem proroštva“. To vjerojatno znači da je jedan od starješina prilikom Timotejeva rukopolaganja govorio o duhovnom daru koji će Timotej imati, a koji će ga osposobiti za njegovu buduću službu.

U 1. Korinćanima 12,28-31 i u 1. Korinćanima 14,12-13 također čitamo da je Bog taj (a ne mi) koji odabire darove. Ti odlomci ujedno naznačuju kako neće svi imati dar koji budu priželjkivali. Pavao je vjernicima u Korintu napisao da, žele li ili čeznu za duhovnim darovima, trebaju težiti za darovima koji su na veću izgradnju, poput dara proroštva (govorenja Božje riječi za izgradnju drugih). Međutim, zašto bi im Pavao rekao da žarko žele „veće“ darove ako su već primili sve darove koje će im biti dani, jer onda ne bi postojala daljnja mogućnost da dobiju te veće darove? To nas može dovesti do zaključka da će Bog, kao što je Salomonu udovoljio molbu da primi mudrosti kako bi bio dobar vladar nad Božjim narodom, jednako tako i nama dati one darove koji su nam potrebni da budemo veći blagoslov Njegovoj crkvi.

Pa ipak, darovi se raspoređuju prema Božjem, a ne našem vlastitom, izboru. Ako bi svaki kršćanin snažno želio neki određeni dar, poput proroštva, Bog ipak ne bi dao svakome taj dar samo zato što ga toliko želi. Kada bi On to učinio, tko bi onda bio u drugim službama Kristova Tijela?

Još je jedna stvar izrazito jasna: Božja zapovijed istovremeno podrazumijeva i Božje osposobljavanje. Ako nam Bog zapovijeda da nešto učinimo (npr. da svjedočimo, volimo prezrene, činimo narode učenicima itd.), On će nas osposobiti da to možemo učiniti. Neki možda neće biti jednako nadareni za evangelizaciju poput drugih, ali Bog zapovijeda svim kršćanima da svjedoče i čine učenike (Matej 28,18-20; Djela 1,8). Svi smo pozvani evangelizirati bez obzira imamo li duhovni dar evangelizacije. Odlučni kršćanin koji nastoji naučiti Riječ i razviti svoju sposobnost poučavanja može postati bolji učitelj od onoga koji možda ima duhovni dar poučavanja, ali ga zanemaruje.

Primaju li kršćani duhovne darove onda kada prihvaćaju Krista, ili se oni njeguju kroz njihov hod s Gospodinom? Odgovor je: oboje. Obično se duhovni darovi primaju u trenutku spasenja, ali se također trebaju njegovati kroz duhovni rast. Možete li težiti za nekom željom vašega srca tako da se ona razvije u duhovni dar? Možemo li težiti za određenim duhovnim darovima? Iz Prve Korinćanima 12,31 može se zaključiti da je to moguće: „čeznite za većim darovima.“ Možete čeznuti za nekim duhovnim darom od Boga i biti revni u pogledu toga dara tako što ćete pokušavati razviti taj dio svoje službe. U isto vrijeme, ako to nije Božja volja, onda nećete primiti taj određeni duhovni dar bez obzira koliko silno težite za njime. Bog je beskrajno mudar, i On zna kroz koje darove ćemo biti najviše produktivni u Njegovu kraljevstvu.

Bez obzira koliko smo nadareni ovim ili onim darom, pozvani smo da razvijemo neka područja koja su spomenuta u popisima duhovnih darova: da budemo gostoljubivi, da iskazujemo djela milosrđa, da služimo jedni drugima, da evangeliziramo itd. Dok težimo služiti Bogu iz ljubavi u svrhu izgrađivanja jedni drugih za Njegovu slavu, On će donijeti slavu svome imenu, dati da raste Njegova crkva, i nagraditi nas (1. Korinćanima 3,5-8, 12,31–14,1). Bog je obećao da će nam dati želje našega srca onda kada mi uživamo u Njemu (Psalam 37,4-5). To sigurno uključuje našu pripremu da mu služimo na način koji će nam dati smisao i zadovoljstvo.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Na koji način Bog raspodjeljuje duhovne darove? Hoće li mi Bog dati duhovni dar koji ga zamolim?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries