Što je prvo uskrsnuće? Što je drugo uskrsnuće?


Pitanje: Što je prvo uskrsnuće? Što je drugo uskrsnuće?

Odgovor:
Daniel 12,2 sažima dvije vrlo različite sudbine s kojima se susreće čovječanstvo: „Tada će se probuditi mnogi od onih koji spavaju u prahu zemljinu: jedni za vječni život, a drugi za sramotu, za vječnu gadost“ (VB). Svi će ustati od mrtvih, ali neće svi dijeliti istu sudbinu. Novi zavjet otkriva daljnji detalj odvojenih uskrsnuća za pravedne i nepravedne.

Otkrivenje 20,4-6 spominje „prvo uskrsnuće“, a one koji u njega uključeni identificira kao „blažene i svete“. Druga smrt (ognjeno jezero, Otkrivenje 20,14) nad tim pojedincima nema nikakvu moć. Znači, prvo je uskrsnuće podizanje svih vjernika iz mrtvih. To odgovara Isusovom nauku o „uskrsnuću pravednih“ (Luka 14,14) i „uskrsnuću života“ (Ivan 5,29).

Prvo uskrsnuće se odvija u različitim fazama. Sam Isus Krist („prvina“, 1. Korinćanima 15,20) pripremio je put za uskrsnuće svih onih koji vjeruju u Njega. Uskrsnuće jeruzalemskih svetaca se već dogodilo (Matej 27,52-53), što treba uključiti u naše razmatranje prvog uskrsnuća. Još se čeka uskrsnuće „mrtvih u Kristu“ pri Kristovom povratku (1. Solunjanima 4,16) i uskrsnuće mučenika na kraju Nevolja (Otkrivenje 20,4).

Otkrivenje 20,12-13 identificira one koji su uključeni u drugo uskrsnuće kao zle kojima Bog sudi na Velikom sudačkom prijestolju prije nego što budu bačeni u ognjeno jezero. Znači, drugo je uskrsnuće podizanje svih nevjernika iz mrtvih; drugo je uskrsnuće vezano za drugu smrt. To odgovara Isusovom nauku o „uskrsnuću osude“ (Ivan 5,29).

Izgleda da je događaj koji dijeli prvo i drugo uskrsnuće tisućljetno kraljevstvo. Posljednji od pravednih će uskrsnuti da vladaju „s Kristom tisuću godina“ (Otkrivenje 20,4), ali „ostali mrtvi [to jest zli] ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina“ (Otkrivenje 20,5).

Kakva velika radost će pohoditi prvo uskrsnuće! Kakva velika patnja će biti na drugom uskrsnuću! Kakvu samo odgovornost imamo u dijeljenju Evanđelja! „A druge sa strahom spasavajte grabeći ih iz ognja“ (Judina 23).

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je prvo uskrsnuće? Što je drugo uskrsnuće?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga