settings icon
share icon

Prva poslanica Timoteju

Autor: Prvu poslanicu Timoteju napisao je apostol Pavao (1. Timoteju 1:1).

Vrijeme pisanja: Prva poslanica Timoteju napisana je između 62. i 66. godine.

Svrha pisanja: Pavao je pisao Timoteju da ga ohrabri u njegovoj odgovornosti za djelo nadgledništva crkve u Efezu, a moguće i drugih crkava u maloazijskoj provinciji (1. Timoteju 1:3). Ovo pismo položilo je temelj za rukopolaganje starješina (1. Timoteju 3:1-7), a daje upute o rukopolaganju i za đakonske službe u crkvi (1. Timoteju 3:8-13). U suštini, Prva Timoteju je priručnik za vođe, koji govori o organizaciji i administraciji crkve.

Ključni stihovi: 1. Timoteju 2:5: „jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus.“

1. Timoteju 2:12: „Ne dopuštam ženi da poučava niti da vrši vlast nad mužem; štoviše, neka ostane u skrovitosti!“

1. Timoteju 3:1-3: „Sigurna je ova riječ: Tko teži za nadgledničkom službom, čezne za uzvišenom službom. Prema tome, nadglednik mora biti: besprijekoran, samo jedanput ženjen, trijezan, razborit, otmjen, gostoljubiv, sposoban za proučavanje. Ne smije biti goropadan ni svadljivac, već blag, tuđ prepirci i lakomstvu.“

1. Timoteju 4:9-10: „To je sigurna riječ i zaslužuje puno priznanje. Zato se mi trudimo i borimo; postavili smo, naime, svoju nadu u živoga Boga, koji je Spasitelj svih ljudi, osobito vjernika.“

1. Timoteju 6:12: „Bij plemenitu bitku vjere, postigni vječni život u koji si pozvan i za koji si dao lijepo priznanje pred mnogim svjedocima.“

Sažetak: Ovo je prvo pismo koje je Pavao napisao Timoteju, mladom pastoru koji je pomagao Pavlu u njegovoj službi. Timotej je bio Grk. Njegova majka je bila Židovka, ali otac mu je bio Grk. Pavao je Timoteju bio više od mentora i vođe. Bio mu je poput oca, a Timotej njemu poput sina (1. Timoteju 1:2). Pavao je pismo započeo pozivajući Timoteja da se čuva lažnih učitelja i krivoga nauka. Međutim, veliki dio pisma bavi se ponašanjem dostojnom pastora. Pavao Timoteja podučava u štovanju (2. poglavlje) i u razvoju zrelih vođa crkve (3. poglavlje). Velik dio pisma bavi se osobnim ponašanjem, upozorenjima na lažne učitelje i odgovornostima crkve prema članovima koji griješe, zatim prema udovicama, starješinama i robovima. Kroz cijelo ovo pismo, Pavao ohrabruje Timoteja da stoji čvrsto, da ustraje i ostane vjeran svome pozivu.

Veze: U Prvoj poslanici Timoteju nalazimo jednu zanimljivu sponu sa Starim zavjetom u Pavlovu citatu na kojem on temelji svoje učenje da su starješine crkve dostojni „dvostruke časti“, te da zaslužuju poštovanje kada ih se optuži za neki prijestup (1. Timoteju 5:17-19). I Ponovljeni zakon 24:15, 25:4 i Levitski zakonik 19:13 govore o nužnosti da se radniku plati ono što je zaslužio i da se to učini na vrijeme. Mojsijev zakon zahtijevao je da je potrebno dva ili tri svjedoka kako bi se čovjeka moglo optužiti (Ponovljeni zakon 19:15). Židovski kršćani u crkvama u kojima je Timotej bio pastor bili su svjesni tih starozavjetnih citata.

Primjena: Pavao je Isusa Krista predstavio kao posrednika između Boga i ljudi (1. Timoteju 2:5), kao Spasitelja svih onih koji vjeruju u Njega. On je Gospodin crkve, a Timotej mu služi vodeći Njegovu Crkvu kao pastir. Dakle, to je bila glavna primjena Pavlova prvog pisma svome „sinu u vjeri“. Pavao Timoteja podučava o pitanjima crkvene doktrine, crkvena vodstva i crkvene administracije. Iste upute možemo i mi koristiti u vodstvu naših lokalnih zajednica. Štoviše, posao i služba pastora, kvalifikacije za starješinu i kvalifikacije za đakona jednako su važne i primjerene danas kao što su bile u Timotejevo vrijeme. Pavlova prva poslanica Timoteju je priručnik koji govori o vodstvu, administraciji i pastirskom odgoju lokalne crkve. Upute koje nalazimo u ovom pismu mogu se primijeniti na bilo kojeg vođu ili budućeg vođu Kristove crkve, a jednako su važne danas kao i u Pavlovo vrijeme. Međutim, ova knjiga je praktična i za one koji nisu vođe u crkvi. Svaki Kristov sljedbenik mora se boriti za vjeru i izbjegavati krivi nauk. Svaki kršćanin mora stajati čvrsto i ustrajati do kraja.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Prva poslanica Timoteju
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries