Što je Propovijed na gori?


Pitanje: Što je Propovijed na gori?

Odgovor:
Propovijed na gori je govor koji je Isus iznio u Mateju, poglavlja 5-7. Matej 5:1-2 je razlog zašto je poznata kao Propovijed na gori: „Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih poučavati.“ Propovijed na gori je Isusova najpoznatija propovijed, možda čak i najpoznatija propovijed koju je itko ikada izgovorio.

Propovijed na gori sadrži nekoliko različitih tema. Svrha ovoga članka nije komentirati svaki dio te propovijedi, nego iznijeti kratak sažetak njezina sadržaja. Kada bismo htjeli sažeti Propovijed na gori u jednoj rečenici, glasila bi nekako ovako: Na koji način možemo živjeti životom koji je posvećen i ugodan Bogu, lišen licemjerstva, pun ljubavi i milosti, te pun mudrosti i pronicavosti.

5:3-12 - Blaženstva
5:13-16 – Sol i svjetlo
5:17-20 – Isus je ispunio Zakon
5:21-26 – Ljutnja i ubojstvo
5:27-30 – Požuda i preljub
5:31-32 – Razvod i ponovni brak
5:33-37 – Zakletve
5:38-42 – Oko za oko
5:43-48 – Ljubite svoje neprijatelje
6:1-4 – Dajte potrebitima
6:5-15 – Kako moliti
6:16-18 – Kako postiti
6:19-24 – Blago na nebesima
6:25-34 – Nemojte se brinuti
7:1-6 – Nemojte licemjerno suditi
7:7-12 – Molite, tražite i kucajte
7:13-14 – Uska vrata
7:15-23 – Lažni proroci
7:24-27 – Mudri graditelj

Matej 7:28-29 zaključuje Propovijed na gori ovom izjavom: „Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.“ Nastavimo biti zadivljeni Njegovim učenjem i slijedimo načela kojima nas je poučio u Propovijedi na gori!

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što je Propovijed na gori?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga