settings icon
share icon
Pitanje

Je li Prijevod Novi svijet valjan prijevod Biblije?

Odgovor


Prijevod Novi svijet (PNS) definiran je od strane krovne organizacije Jehovinih svjedoka (The Watchtower Society) kao „prijevod Svetoga pisma izravno s hebrejskog, aramejskog i grčkog na suvremeni engleski jezik, od strane odbora pomazanih svjedoka Jehove.“ PNS je anonimno djelo „Odbora za Prijevod Novi svijet.“ Jehovini svjedoci tvrde da ta anonimnost postoji kako bi sva zasluga za njihovo djelo išla Bogu. Naravno, to ima dodatnu korist što se tako prevoditelji štite od bilo kakve odgovornosti za njihove pogreške i sprječava prave stručnjake da provjere njihove akademske vjerodajnice.

Prijevod Novi svijet jedinstven je u jednome – to je prvi namjerni sustavni napor da se proizvede potpun prijevod Biblije koji se uređuje i mijenja u specifičnu svrhu potvrđivanja doktrine te skupine. Jehovini svjedoci i društvo The Watchtower Society shvatili su da Sveto pismo opovrgava njihova vjerovanja. Stoga, umjesto da prilagode svoja vjerovanja Svetom pismu, oni su promijenili Sveto pismo da se slaže s njihovim vjerovanjima. „Odbor za Prijevod Novi svijet“ promijenio je svaki stih Svetoga pisma za koji su smatrali da se ne slaže s teologijom Jehovinih svjedoka. To se jasno može vidjeti u činjenici da su sa svakim novim izdanjem Prijevoda Novi svijet unosili dodatne promjene u biblijski tekst. Kako su biblijski kršćani nastavili isticati one dijelove Svetoga pisma koji jasno ukazuju na božanstvo Krista (na primjer), The Watchtower Society bi izdalo novo izdanje Prijevoda Novi svijet u kojem bi se ti odlomci Svetoga pisma promijenili. Ovo su neke od tih prominentnih primjera namjernih revizija:

Prijevod Novi svijet prevodi grčki izraz staurós („križ“) kao „stup za mučenje“, budući da Jehovini svjedoci ne vjeruju da je Isus bio raspet na križ. Prijevod Novi svijet ne prevodi hebrejsku riječ šeol niti grčke riječi hades, gehenna i tartarus kao „pakao“ jer Jehovini svjedoci ne vjeruju u pakao. PNS prevodi „prisutnost“ umjesto „dolazak“ za grčku riječ parousia jer JS vjeruju da se Krist već vratio početkom 20. stoljeća. U Kološanima 1:16, PNS umeće riječ „drugo“ unatoč tome što ona ne postoji u izvornom grčkom tekstu. To čini kako bi ostavila dojam kako je Krist stvorio „sve drugo“, umjesto ono što kaže tekst: „sve je stvoreno po Kristu.“ (Hrvatski prijevod PNS, za razliku od engleskog, ne umeće riječ „drugo“.) To je zato što oni vjeruju da je Krist stvoreno biće, a to vjeruju zato što niječu Trojstvo.

Najpoznatiji od svih izvrtanja u Prijevodu Novi svijet jest Ivan 1:1. Izvorni grčki tekst glasi: „Riječ bijaše Bog.“ PNS prevodi „Riječ je bila bog.“ Tu se radi o učitavanju unaprijed zamišljene teologije u tekst, umjesto da se tekstu dozvoli da govori za sebe. U grčkom jeziku nema neodređenog člana (na engleskom „a“ ili „an“). Prema tome, bilo kakva upotreba neodređenog člana u engleskom prijevodu mora biti dodana od strane prevoditelja. Na engleskom jeziku to je prihvatljivo, ali samo u slučaju kada se time ne mijenja značenje teksta.

Postoji jako dobro objašnjenje zašto riječ theos (Bog) nema određeni član u Ivanu 1:1, te zašto je prijevod Prijevoda Novi svijet pogrešan. Postoje tri općenita pravila koja trebamo razumjeti da shvatimo zašto.

1. Na grčkom redoslijed riječi ne određuje njihovu funkciju kao što je slučaj na engleskom. Na engleskom jeziku, rečenica ima strukturu prema redoslijedu riječi: subjekt – glagol – objekt. Dakle, „Harry called the dog“ (Harry je pozvao psa) nije jednako „The dog called Harry“ (Pas je pozvao Harryja). Međutim, na grčkom, funkcija riječi određuje se po padežnom nastavku dodanom korijenu riječi. U Ivanu 1:1, postoje dva moguća padežna nastavka za riječ theo . . . jedan je „s“ (theos), a drugi je „n“ (theon). Nastavak „s“ obično označava imenicu kao subjekt rečenice, dok „n“ obično označava imenicu kao izravan objekt.

2. Kada imenica ima funkciju predikatnog nominativa (na engleskom imenica koja slijedi glagol „bivstva“ kao što je „jest“), njezin padežni nastavak mora odgovarati padežnom nastavku onoga što preimenuje, tako da čitatelj može znati koju imenicu definira. Stoga, theo mora primiti nastavak „s“ jer preimenuje logos. Stoga, Ivan 1:1 transkribira se ovako: „kai theos en ho logos.“ Je li theos subjekt ili je logos? Oba imaju „s“ nastavak. Odgovor nalazimo u sljedećem pravilu.

3. U slučajevima kada se javljaju dvije imenice, a obje imaju isti padežni nastavak, autor će često dodati određeni član riječi koja je subjekt kako bi se izbjegla zabuna. Ivan je stavio određeni član na riječ logos („Riječ“) umjesto na theos. Prema tome, logos je subjekt, a theos je predikatni nominativ. Na engleskom, rezultat je da se Ivan 1:1 čita kao: „i Riječ bijaše Bog“ (umjesto „i Bog bijaše Riječ“).

Najočigledniji dokaz pristranosti Watchtower društva nalazimo u njihovoj nedosljednoj tehnici prevođenja. Kroz cijelo Evanđelje po Ivanu, grčka riječ theon javlja se bez određenog člana. Prijevod Novi svijet ni jednom je ne prevodi kao „bog“. Samo tri stiha nakon Ivana 1:1, Prijevod Novi svijet još jedan slučaj imenice theos bez određenog člana kao „Bog.“ Međutim, još je manje nedosljedno to što, u Ivanu 1:18, PNS prevodi isti izraz i kao „Bog“ i kao „bog“ u istoj rečenici.

Prema tome, The Watchtower Society nema nikakve tekstualne osnove za njihov prijevod – jedino svoju vlastitu teološku pristranost. Premda bi netko mogao stati u obranu Prijevoda Novi svijet tako što bi pokazao da se Ivan 1:1 može prevesti na taj način, oni ne mogu pokazati da je to prikladan prijevod. Isto tako, oni ne mogu objasniti činjenicu da PNS ne prevodi iste grčke izraze drugdje u Evanđelju po Ivanu na isti način. Jedino što prisiljava The Watchtower Society da nedosljedno prevodi grčki tekst jest njihovo unaprijed smišljeno, heretičko odbacivanje Kristova božanstva, čime njihova pogreška naizgled ima nekakvu krinku legitimnosti među onima koji ne poznaju ove činjenice.

Jedino unaprijed smišljena, heretička vjerovanja stoje iza nepoštenog i nedosljednog prijevoda kakav je Prijevod Novi svijet. Prijevod Novi svijet definitivno nije valjan prijevod Božje riječi. Postoje manje razlike između svih većih prijevoda Biblije. Ni jedan prijevod nije savršen. Međutim, drugi prevoditelji Biblije čine manje grješke prilikom prijevoda hebrejskog i grčkog teksta na engleski jezik; PNS namjerno mijenja prijevod teksta kako bi ga prilagodio teologiji Jehovinih svjedoka. Prijevod Novi svijet je izvrtanje a ne prijevod Biblije.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Je li Prijevod Novi svijet valjan prijevod Biblije?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries