settings icon
share icon

Knjiga Ponovljeni Zakon

Autor: Mojsije je napisao Ponovljeni zakon, koji je zapravo zbirka njegovih propovijedi Izraelu upravo prije prelaska rijeke Jordan. „Ovo su riječi što ih je Mojsije upravio“ (1:1). Netko je drugi (možda Jošua) napisao posljednje poglavlje.

Vrijeme pisanja: Ove propovijedi izgovorene su četrdeset dana prije nego što je Izrael ušao u Obećanu zemlju. Prva propovijed izgovorena je prvoga dana jedanaestoga mjeseca (1:3), a Izraelci su prešli rijeku Jordan sedamdeset dana kasnije, desetog dana prvoga mjeseca (Jošua 4:19). Ako oduzmemo trideset dana tugovanja zbog Mojsijeve smrti (Ponovljeni zakon 34:8), ostaje nam četrdeset dana. Godina je bila 1410. pr. Krista.

Povod pisanja: Novi naraštaj Izraelaca trebao je ući u Obećanu zemlju. Ovo mnoštvo nije iskusilo čudesa razdvajanja Crvenoga mora niti su čuli Zakon na Sinaju, a trebali su ući u novu zemlju punu opasnosti i iskušenja. Knjiga Ponovljenog zakona dana im je kao podsjetnik na Božji zakon i Božju moć.

Ključni stihovi: „Niti što dodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, što vam ih dajem.“ (Ponovljeni zakon 4:2)

„Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad lijegaš i kad ustaješ.“ (Ponovljeni zakon6:4-7)

„Reče im: 'U srca svoja usadite sve riječi koje danas uzimam za svjedoka protiv vas; naredite sinovima svojim da ih drže vršeći sve riječi ovoga Zakona. Ta, nije to za vas prazna riječ, jer ona je vaš život. Zbog ove riječi živjet ćete dugo na zemlji koju ćete, prešavši Jordan, zaposjesti.'“ (Ponovljeni zakon 32:46-47)

Sažetak: Izraelcima je naređeno upamtiti četiri stvari: Božju vjernost, Božju svetost, Božje blagoslove i Božja upozorenja. Prva tri poglavlja sažimlju putovanje od Egipta do njihove trenutne lokacije. Četvrto poglavlje je poziv na poslušnost, da budu vjerni Bogu koji je bio vjeran njima.

Od petog do dvadeset šestog poglavlja Mojsije ponavlja zakon. Deset zapovijedi, zakoni o žrtvama i posebnim danima i ostatak zakona dani su novome naraštaju. Blagoslovljeni su oni koji su poslušni (5:29; 6:17-19; 11:13-15), dok je glad obećana onima koji krše zakon (11:16-17).

Tema blagoslova i prokletstva nastavlja se od 27.- 30. poglavlja. Ovaj dio knjige završava s jasnim izborom koji je stavljen pred Izrael: „Danas preda te stavljam život i sreću, smrt i nesreću.“ Božju želju za Njegov narod nalazimo u onome što im On preporučuje: „Život, dakle, biraj“ (30:19).

U posljednjim poglavljima, Mojsije ohrabruje narod; postavlja svoga zamjenika, Jošuu; zapisuje pjesmu; te daje konačan blagoslov svakome od izraelskih plemena. Trideset četvrto poglavlje govori o okolnostima Mojsijeve smrti. Popeo se na goru Pisgu, gdje mu je Gospodin pokazao Obećanu zemlju u koju nije mogao ući. U starosti od 120 godina, Mojsije je bio star ali je još uvijek imao dobar vid i mladalačku snagu, Mojsije je umro u prisutnosti Gospodina. Ponovljeni zakon završava kratkom posmrtnom porukom ovoga velikog proroka.

Tipologija: Mnoge novozavjetne teme prisutne su u Ponovljenom zakonu. Među njima je najistaknutija nužnost ali i čovjekova nesposobnost savršenog držanja Mojsijeva zakona. Beskrajne žrtve nužne za pomirenje grijeha naroda —koji je stalno kršio Zakon — pronaći će svoje ispunjenje u konačnoj „jednom zauvijek“ žrtvi Isusa Krista (Hebrejima 10:10). Zbog Njegova djela pomirenja na križu, više nam neće trebati daljnje žrtve za grijehe.

Božji izbor Izraelaca kao svoga posebnog naroda nagovještaj je Njegova izbora onih koji će vjerovati u Krista (1. Petrova 2:9). U Ponovljenom zakonu 18:15-19, Mojsije proriče o drugom proroku —konačnom Proroku koji će doći —koji je Mesija. Poput Mojsija, On će primiti i propovijedati božansku objavu i vodit će svoj narod (Ivan 6:14; 7:40).

Primjena: Ponovljeni zakon naglašava važnost Božje riječi. Ona je bitan dio naših života. Premda više nismo pod starozavjetnim zakonom, još uvijek smo odgovorni pokoriti se Božjoj volji u našim životima. Jednostavna poslušnost donosi blagoslove, a grijeh ima svoje posljedice.

Nitko od nas nije „iznad zakona.“ Čak ni Mojsije, Božji izabrani vođa i prorok, morao je biti poslušan. Razlog zašto nije smio ući u Obećanu zemlju bila je neposlušnost Gospodinovoj jasnoj zapovijedi (Brojevi 20:13).

Za vrijeme Njegove kušnje u pustinji, Isus je triput citirao Ponovljeni zakon (Matej 4). Na taj način, Isus nam je pokazao važnost spremanja Božje riječi u naša srca kako ne bismo sagriješili protiv Njega (Psalam 119:11).

Poput Izraelaca, koji su se trebali sjećati Božje vjernosti, tako se i mi trebamo toga spominjati. Prelazak preko Crvenog mora, sveta prisutnost na Sinaju i blagoslov mânom u pustinji trebali bi i nas ohrabriti. Dobar način na koji možemo ići naprijed jest da si uzmemo vremena i gledamo unazad na djela koja je Bog učinio.

U Ponovljenom zakonu ujedno imamo prelijepu sliku Boga ljubavi, koji želi imati zajedništvo sa svojom djecom. Gospodin navodi ljubav kao razlog zašto je otkupio Izrael iz Egipta „moćnom rukom“ i oslobodio ih (Ponovljeni zakon 7:7-9). Nije li predivno biti slobodan od ropstva grijehu i biti voljen od svemoćnoga Boga!

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Knjiga Ponovljeni Zakon
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries